เพลงคริสเตียน | “ถ้อยแถลงแห่งความเชื่อในพระเจ้า” เพลงสรรเสริญคริสตจักร

เพลงคริสเตียน | “ถ้อยแถลงแห่งความเชื่อในพระเจ้า” เพลงสรรเสริญคริสตจักร

2494 |วันที่ 09 เดือน 04 ปี 2020

พื้นฐานเบื้องต้นที่สุดของความเชื่อในพระเจ้า

คือการอ่านพระวจนะของพระเจ้าในแต่ละวัน

หลักสูตรรายวันของความเชื่อในพระเจ้า

คือการอธิษฐานอย่างแข็งขันต่อพระเจ้าและการสำนึกในตัวเอง

จุดสำคัญหลักของความเชื่อในพระเจ้าคือ

การปฏิบัติความจริง และการมีหลักการต่อการกระทำต่างๆ ของเจ้า

มโนธรรมที่เจ้าต้องมีในความเชื่อในพระเจ้าคือ

การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าเองอย่างรักภักดีและการทำบัญชาของพระเจ้าให้ลุล่วง

เพียงการรักพระเจ้าเท่านั้น คือความเชื่อที่แท้จริงในพระเจ้า

เหล่าผู้ที่รักพระเจ้านั้นซื่อสัตย์และสง่างามที่สุด

หากเจ้ารักพระเจ้า และทุ่มเทตัวเองให้พระเจ้าทั้งหมดเจ้าจะไม่มีวันรู้สึกเสียดาย

มีเพียงเหล่าผู้ที่รักพระเจ้าโดยแท้จริงเท่านั้นที่สามารถยกย่องพระเจ้า และเป็นพยานต่อพระองค์ได้

ไม่มีสิ่งใดศักดิ์สิทธิ์ไปมากกว่าความรักของพระเจ้าไม่มีสิ่งใดมีความหมายมากไปกว่า

วิถีของความรอดของความเชื่อในพระเจ้า

คือการดำเนินตามความจริง และการเชื่อฟังพระราชกิจของพระเจ้า

บทเรียนพื้นฐานที่สุดของความเชื่อในพระเจ้า คือการยอมรับ

การพิพากษา การตีสอน การตัดแต่ง และการจัดการของพระเจ้า

ความเป็นจริงอันเป็นพื้นฐานที่สุดของความเชื่อในพระเจ้า

คือการเข้าสู่ความเป็นจริงของความจริงและการซื่อสัตย์

หลักการสูงสุดของการปฏิบัติของความเชื่อในพระเจ้า

คือการเชื่อฟังต่อความจริงในภารกิจชีวิตของเจ้า

เพียงการรักพระเจ้าเท่านั้น คือความเชื่อที่แท้จริงในพระเจ้า

เหล่าผู้ที่รักพระเจ้านั้นซื่อสัตย์และสง่างามที่สุด

หากเจ้ารักพระเจ้า และทุ่มเทตัวเองให้พระเจ้าทั้งหมดเจ้าจะไม่มีวันรู้สึกเสียดาย

มีเพียงเหล่าผู้ที่รักพระเจ้าโดยแท้จริงเท่านั้นที่สามารถยกย่องพระเจ้า และเป็นพยานต่อพระองค์ได้

ไม่มีสิ่งใดศักดิ์สิทธิ์ไปมากกว่าความรักของพระเจ้าไม่มีสิ่งใดมีความหมายมากไปกว่า

ความล้มเหลวที่ใหญ่สุดของความเชื่อในพระเจ้าคือการติดตาม

การนมัสการ และการตกอยู่ใต้การควบคุมของผู้คน

เหล่าผู้เชื่อในพระเจ้าควรจำเสมอว่าต้องไม่ทรยศหรือต่อต้านพระเจ้า

วิถีที่ยาวนานตลอดชีวิตของความเชื่อในพระเจ้า คือการยำเกรงพระเจ้าและการหลบเลี่ยงความชั่ว

ความตั้งใจสูงสุดของความเชื่อในพระเจ้าคือการรู้จักพระเจ้า และการเป็นพยานต่อพระองค์

เพียงการรักพระเจ้าเท่านั้น คือความเชื่อที่แท้จริงในพระเจ้า

เหล่าผู้ที่รักพระเจ้านั้นซื่อสัตย์และสง่างามที่สุด

หากเจ้ารักพระเจ้า และทุ่มเทตัวเองให้พระเจ้าทั้งหมดเจ้าจะไม่มีวันรู้สึกเสียดาย

มีเพียงเหล่าผู้ที่รักพระเจ้าโดยแท้จริงเท่านั้นที่สามารถยกย่องพระเจ้า และเป็นพยานต่อพระองค์ได้

ไม่มีสิ่งใดศักดิ์สิทธิ์ไปมากกว่าความรักของพระเจ้าไม่มีสิ่งใดมีความหมายมากไปกว่า

จาก ติดตามพระเมษโปดกและขับร้องบทเพลงใหม่ ๆ

แสดงเพิ่มเติม
พระเจ้าได้เสด็จมาอย่างลับๆ ก่อนความวิบัติอันใหญ่หลวงและได้ทรงสร้างกลุ่มผู้มีชัยชนะขึ้นแล้ว จากนั้น พระเจ้าจะทรงปรากฏอย่างเปิดเผยและทรงให้รางวัลคนดีและลงโทษคนชั่ว คุณต้องการต้อนรับองค์พระผู้เป็นเจ้าและให้พระเจ้าช่วยให้รอดก่อนความวิบัติอันใหญ่หลวงหรือไม่? อย่าลังเลที่จะติดต่อเราตอนนี้เพื่อหาวิธี
ติดต่อเราผ่าน Messenger
ติดต่อเราผ่าน Line

แบ่งปัน

ยกเลิก