เพลงสรรเสริญนมัสการ | “จงมอบหัวใจของเจ้าเฉพาะพระพักตร์พระเจ้าหากเจ้าเชื่อในพระองค์”เพลงสรรเสริญนมัสการ | “จงมอบหัวใจของเจ้าเฉพาะพระพักตร์พระเจ้าหากเจ้าเชื่อในพระองค์” เพลงพระกิตติคุณ | “พระคริสต์แห่งยุคสุดท้ายได้ทรงนำมาซึ่งยุคแห่งราชอาณาจักร”เพลงพระกิตติคุณ | “พระคริสต์แห่งยุคสุดท้ายได้ทรงนำมาซึ่งยุคแห่งราชอาณาจักร” “พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์คือผู้ช่วยเราให้รอด” ขอบคุณสำหรับความรักของพระเจ้า | เพลงสรรเสริญพระเจ้า“พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์คือผู้ช่วยเราให้รอด” ขอบคุณสำหรับความรักของพระเจ้า | เพลงสรรเสริญพระเจ้า ฮาเลลูยา | “สรรเสริญชีวิตใหม่” | เพลงคริสเตียนภาษาอังกฤษ (MV)ฮาเลลูยา | “สรรเสริญชีวิตใหม่” | เพลงคริสเตียนภาษาอังกฤษ (MV) “ถ้อยแถลงแห่งความเชื่อในพระเจ้า” | เพลงนมัสการคริสเตียน“ถ้อยแถลงแห่งความเชื่อในพระเจ้า” | เพลงนมัสการคริสเตียน "จงตีฝ่ามโนคติที่หลงผิดของเชื้อชาติและชาติพันธุ์เพื่อแสวงหาการทรงปรากฏของพระเจ้า" เพลงนมัสการ"จงตีฝ่ามโนคติที่หลงผิดของเชื้อชาติและชาติพันธุ์เพื่อแสวงหาการทรงปรากฏของพระเจ้า" เพลงนมัสการ มิวสิควิดีโอเพลงนมัสการ |“ช่างดีเยี่ยมที่พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์เสด็จมาแล้ว!”| เอ็มวีการร้องเดี่ยวมิวสิควิดีโอเพลงนมัสการ |“ช่างดีเยี่ยมที่พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์เสด็จมาแล้ว!”| เอ็มวีการร้องเดี่ยว “ข้าพระองค์ปรารถนาที่จะเสาะแสวงเพื่อรักพระเจ้า” เพลงสรรเสริญพระเจ้าคริสเตียน“ข้าพระองค์ปรารถนาที่จะเสาะแสวงเพื่อรักพระเจ้า” เพลงสรรเสริญพระเจ้าคริสเตียน "ฉันปรารถนาจะได้อยู่กับพระเจ้าทุกวัน" | เพลงสรรเสริญขับร้องประสานเสียงของคริสตจักร"ฉันปรารถนาจะได้อยู่กับพระเจ้าทุกวัน" | เพลงสรรเสริญขับร้องประสานเสียงของคริสตจักร เพลงสรรเสริญพระเจ้า |"จงเติมชีวิตของเจ้าด้วยพระวจนะของพระเจ้า"เพลงสรรเสริญพระเจ้า |"จงเติมชีวิตของเจ้าด้วยพระวจนะของพระเจ้า" เพลงคริสเตียน |"พระเจ้าได้ทรงลิขิตเส้นทางที่มนุษย์ต้องเดินไว้ล่วงหน้าแล้ว"| เอ็มวีการร้องเดี่ยวเพลงคริสเตียน |"พระเจ้าได้ทรงลิขิตเส้นทางที่มนุษย์ต้องเดินไว้ล่วงหน้าแล้ว"| เอ็มวีการร้องเดี่ยว เพลงสรรเสริญพระเจ้าภาษาอังกฤษ 2020 | "เราเลิกร้องบทเพลงแห่งความรักที่มีต่อพระเจ้าไม่ได้" (MV)เพลงสรรเสริญพระเจ้าภาษาอังกฤษ 2020 | "เราเลิกร้องบทเพลงแห่งความรักที่มีต่อพระเจ้าไม่ได้" (MV) ฮาเลลูยา สรรเสริญพระเจ้า | "บทเพลงแห่งความรักอันแสนหวาน" | MV นมัสการภาษาอังกฤษฮาเลลูยา สรรเสริญพระเจ้า | "บทเพลงแห่งความรักอันแสนหวาน" | MV นมัสการภาษาอังกฤษ "ความรักของพระเจ้าที่มีต่อมนุษย์สำคัญฉันใด" (เพลงเกาหลี + ซับไทย)"ความรักของพระเจ้าที่มีต่อมนุษย์สำคัญฉันใด" (เพลงเกาหลี + ซับไทย)

“ถ้อยแถลงแห่งความเชื่อในพระเจ้า” | เพลงนมัสการคริสเตียน

ซีรีส์มิวสิกวีดีโอ   1962  

บทนำ

“ถ้อยแถลงแห่งความเชื่อในพระเจ้า” | เพลงนมัสการคริสเตียน

พื้นฐานเบื้องต้นที่สุดของความเชื่อในพระเจ้า

คือการอ่านพระวจนะของพระเจ้าในแต่ละวัน

หลักสูตรรายวันของความเชื่อในพระเจ้า

คือการอธิษฐานอย่างแข็งขันต่อพระเจ้าและการสำนึกในตัวเอง

จุดสำคัญหลักของความเชื่อในพระเจ้าคือ

การปฏิบัติความจริง และการมีหลักการต่อการกระทำต่างๆ ของเจ้า

มโนธรรมที่เจ้าต้องมีในความเชื่อในพระเจ้าคือ

การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าเองอย่างรักภักดีและการทำบัญชาของพระเจ้าให้ลุล่วง

เพียงการรักพระเจ้าเท่านั้น คือความเชื่อที่แท้จริงในพระเจ้า

เหล่าผู้ที่รักพระเจ้านั้นซื่อสัตย์และสง่างามที่สุด

หากเจ้ารักพระเจ้า และทุ่มเทตัวเองให้พระเจ้าทั้งหมดเจ้าจะไม่มีวันรู้สึกเสียดาย

มีเพียงเหล่าผู้ที่รักพระเจ้าโดยแท้จริงเท่านั้นที่สามารถยกย่องพระเจ้า และเป็นพยานต่อพระองค์ได้

ไม่มีสิ่งใดศักดิ์สิทธิ์ไปมากกว่าความรักของพระเจ้าไม่มีสิ่งใดมีความหมายมากไปกว่า

วิถีของความรอดของความเชื่อในพระเจ้า

คือการดำเนินตามความจริง และการเชื่อฟังพระราชกิจของพระเจ้า

บทเรียนพื้นฐานที่สุดของความเชื่อในพระเจ้า คือการยอมรับ

การพิพากษา การตีสอน การตัดแต่ง และการจัดการของพระเจ้า

ความเป็นจริงอันเป็นพื้นฐานที่สุดของความเชื่อในพระเจ้า

คือการเข้าสู่ความเป็นจริงของความจริงและการซื่อสัตย์

หลักการสูงสุดของการปฏิบัติของความเชื่อในพระเจ้า

คือการเชื่อฟังต่อความจริงในภารกิจชีวิตของเจ้า

เพียงการรักพระเจ้าเท่านั้น คือความเชื่อที่แท้จริงในพระเจ้า

เหล่าผู้ที่รักพระเจ้านั้นซื่อสัตย์และสง่างามที่สุด

หากเจ้ารักพระเจ้า และทุ่มเทตัวเองให้พระเจ้าทั้งหมดเจ้าจะไม่มีวันรู้สึกเสียดาย

มีเพียงเหล่าผู้ที่รักพระเจ้าโดยแท้จริงเท่านั้นที่สามารถยกย่องพระเจ้า และเป็นพยานต่อพระองค์ได้

ไม่มีสิ่งใดศักดิ์สิทธิ์ไปมากกว่าความรักของพระเจ้าไม่มีสิ่งใดมีความหมายมากไปกว่า

ความล้มเหลวที่ใหญ่สุดของความเชื่อในพระเจ้าคือการติดตาม

การนมัสการ และการตกอยู่ใต้การควบคุมของผู้คน

เหล่าผู้เชื่อในพระเจ้าควรจำเสมอว่าต้องไม่ทรยศหรือต่อต้านพระเจ้า

วิถีที่ยาวนานตลอดชีวิตของความเชื่อในพระเจ้า คือการยำเกรงพระเจ้าและการหลบเลี่ยงความชั่ว

ความตั้งใจสูงสุดของความเชื่อในพระเจ้าคือการรู้จักพระเจ้า และการเป็นพยานต่อพระองค์

เพียงการรักพระเจ้าเท่านั้น คือความเชื่อที่แท้จริงในพระเจ้า

เหล่าผู้ที่รักพระเจ้านั้นซื่อสัตย์และสง่างามที่สุด

หากเจ้ารักพระเจ้า และทุ่มเทตัวเองให้พระเจ้าทั้งหมดเจ้าจะไม่มีวันรู้สึกเสียดาย

มีเพียงเหล่าผู้ที่รักพระเจ้าโดยแท้จริงเท่านั้นที่สามารถยกย่องพระเจ้า และเป็นพยานต่อพระองค์ได้

ไม่มีสิ่งใดศักดิ์สิทธิ์ไปมากกว่าความรักของพระเจ้าไม่มีสิ่งใดมีความหมายมากไปกว่า

จาก ติดตามพระเมษโปดกและขับร้องบทเพลงใหม่ ๆ

ดาวน์โหลดแอปฟรี

ติดตามรอยพระบาทของพระเมษโปดกและชื่นชมความค้ำจุนอันมั่งคั่งสำหรับชีวิต

ดาวน์โหลดแอปฟรี

ติดตามรอยพระบาทของพระเมษโปดกและชื่นชมความค้ำจุนอันมั่งคั่งสำหรับชีวิต

วิดีโอใหม่ล่าสุดในซีรีส์อื่น