เพลงคริสเตียน | "ผลสืบเนื่องของการที่มวลมนุษย์สูญเสียการทรงนำของพระเจ้า"

วันที่ 07 เดือน 06 ปี 2020

เป็นเพราะการประดิษฐ์คิดค้นทางศาสตร์สังคมต่างๆ ของมวลมนุษย์

จิตใจของมนุษย์ได้กลับกลายเป็นถูกจับจองด้วยวิชาและความรู้

จากนั้นวิชาและความรู้ก็ได้กลายเป็นเครื่องมือสำหรับการปกครองมวลมนุษย์

ละไม่มีพื้นที่พอเพียงสำหรับมนุษย์ที่จะนมัสการพระเจ้าอีกต่อไป

และไม่มีสภาพเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยต่อการนมัสการพระเจ้าอีกแล้ว

ฐานะของพระเจ้าได้จมต่ำลงทุกทีในหัวใจของมนุษย์

เมื่อปราศจากพระเจ้าในหัวใจเขาโลกภายในของมนุษย์ย่อมมืดมน

สิ้นหวัง และว่างเปล่า

ภายหลังต่อมาบรรดานักสังคมศาสตร์นักประวัติศาสตร์ และนักการเมืองมากมาย

ได้ออกมาเปิดตัว แสดงทฤษฏีทางศาสตร์สังคมต่างๆ

ทฤษฏีแห่งวิวัฒนาการมนุษย์

และทฤษฏีอื่นๆ สารพัดซึ่งขัดแย้งกับความจริงที่ว่า พระเจ้าได้ทรงสร้างมนุษย์ขึ้นมา

ทรงเติมหัวใจและจิตใจให้แก่มวลมนุษย์

ผู้คนซึ่งเชื่อว่า พระเจ้าทรงสร้างทุกสิ่งทุกอย่างจึงกลับกลายน้อยลงตลอดเวลา

และบรรดาผู้ที่เชื่อในทฤษฏีวิวัฒนาการ

กลับมีจำนวนมากขึ้นตลอดเวลา

ผู้คนปฏิบัติต่อบันทึกต่างๆ เกี่ยวกับงานของพระเจ้า

และพระวจนะของพระองค์ในระหว่างยุคแห่งพันธสัญญาเดิมราวกับเป็นนิทานปรัมปราและตำนานมากขึ้นทุกที

ในหัวใจของพวกเขา ผู้คนกลับกลายเป็นไม่แยแสต่อความทรงเกียรติและความยิ่งใหญ่ของพระเจ้า

ผู้คนกลับกลายเป็นไม่แยแส

ต่อหลักความเชื่อที่ว่าพระเจ้าทรงดำรงอยู่และทรงอำนาจครอบครองเหนือสรรพสิ่งทั้งมวล

ความอยู่รอดของมวลมนุษย์และชะตากรรมของประเทศต่างๆ และชนชาติต่างๆ

ไม่มีความสำคัญกับพวกเขาอีกต่อไป

และมนุษย์มีชีวิตอยู่ในโลกอันกลวงเป็นโพรงที่กังวลใส่ใจเพียง

เรื่องการกิน การดื่ม และการวิ่งไล่ตามความหรรษายินดี…

มีผู้คนน้อยนิดที่คิดได้เองในการที่จะเสาะแสวงว่าพระเจ้าทรงปฏิบัติงานของพระองค์อยู่ ณ ที่ใด

หรือมองดูว่า พระองค์ทรงจัดการเตรียมการและเป็นประธานเหนือบั้นปลายของมนุษย์อย่างไร

อารยธรรมของมนุษย์จึงกลายเป็นว่า

สามารถสอดรับกับความปรารถนาของมนุษย์ได้น้อยลงทุกที

มิหนำซ้ำยังมีผู้คนมากมายที่รู้สึกว่าพวกเขามีความสุขในการใช้ชีวิตในโลกแบบนี้

น้อยกว่าบรรดาผู้ที่ตายจากไปแล้วเสียอีก

แม้แต่ประชาชนของประเทศต่างๆ ที่เคยมีอารยธรรมสูงส่งก็ยังออกมาแสดงความคับข้องใจดังกล่าว

ด้วยความที่ปราศจากการทรงนำของพระเจ้า

ไม่สำคัญว่าบรรดานักปกครองและนักสังคมศาสตร์

จะขบคิดกันจนสมองแทบแตกอย่างไรในอันที่จะรักษาอารยธรรมของมนุษย์เอาไว้

ก็เป็นการไร้ประโยชน์

ไม่มีใครสามารถเติมเต็มความว่างเปล่าในหัวใจของมนุษย์ได้

ไม่มีใครสามารถเติมเต็มความว่างเปล่าในหัวใจของมนุษย์ได้

เนื่องเพราะไม่มีใครสามารถเป็นชีวิตของมนุษย์ได้

และไม่มีทฤษฏีเชิงสังคมข้อไหนที่สามารถปลดปล่อยมนุษย์

ออกจากความว่างเปล่าที่เขากำลังทนทรมาน

จาก ติดตามพระเมษโปดกและขับร้องบทเพลงใหม่ๆ

ดูเพิ่ม

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

แบ่งปัน

ยกเลิก

ติดต่อเราผ่าน Messenger