เพลงคริสเตียน | "ผู้เชื่อต้องติดตามย่างพระบาทของพระเจ้าอย่างใกล้ชิด"

เพลงคริสเตียน | "ผู้เชื่อต้องติดตามย่างพระบาทของพระเจ้าอย่างใกล้ชิด"

0 |วันที่ 15 เดือน 09 ปี 2020

เนื่องจากมนุษย์เชื่อในพระเจ้า

เขาจึงต้องติดตามย่างพระบาทของพระเจ้าอย่างใกล้ชิดอย่างเป็นขั้นเป็นตอน

เขาควร "ติดตามพระเมษโปดกไม่ว่าพระองค์เสด็จไปที่ใดก็ตาม"

มีเพียงผู้คนเหล่านี้เท่านั้นที่เป็นผู้แสวงหาหนทางที่แท้จริง

มีเพียงพวกเขาเท่านั้นที่รู้พระราชกิจแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์

ผู้คนที่ติดตามความหมายตามตัวอักษรและหลักข้อเชื่อราวกับทาส

คือพวกที่ได้เคยถูกพระราชกิจแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์กำจัด

ในแต่ละยุค พระเจ้าจะทรงเริ่มต้นพระราชกิจใหม่

และในแต่ละยุคจะมีการเริ่มต้นใหม่ท่ามกลางมนุษย์

หากมนุษย์เพียงยึดถือความจริงที่ว่า "พระยาห์เวห์ทรงเป็นพระเจ้า"

และ "พระเยซูทรงเป็นพระคริสต์"

ซึ่งก็คือความจริงที่ใช้เฉพาะกับยุคนั้นๆ ของพวกเขาเท่านั้น

เช่นนั้นแล้วมนุษย์ย่อมจะไม่มีวันตามทันพระราชกิจแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์

และจะไม่สามารถได้รับพระราชกิจแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ตลอดไปได้

มีเพียงบรรดาผู้ที่ติดตามย่างพระบาทของพระเมษโปดกจนถึงบทอวสานเท่านั้น

ที่สามารถได้รับพระพรสุดท้าย

ผู้ที่ไม่ติดตามไปจนถึงบทอวสาน

พวกที่ตามไม่ทันพระราชกิจแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์

พวกที่ตามไม่ทันพระราชกิจแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์

และพวกที่ยึดติดในพระราชกิจเก่าๆ เท่านั้น

ย่อมไม่เพียงได้ล้มเหลวในการสัมฤทธิ์ความจงรักภักดีต่อพระเจ้าเท่านั้น

แต่ในทางตรงกันข้าม พวกเขาย่อมได้กลายเป็นพวกที่ต่อต้านพระเจ้า

ได้กลายเป็นพวกที่ถูกยุคใหม่ปฏิเสธ และพวกที่จะถูกลงโทษ

มีสิ่งใดที่น่าเวทนากว่าพวกเขาเล่า?

ผู้คนทั้งหมดที่ปฏิบัติตามธรรมบัญญัติราวกับทาส

ต่างแสดงความจงรักภักดีอย่างถึงที่สุดต่อธรรมบัญญัติ

และยิ่งพวกเขาแสดงความจงรักภักดีเช่นนั้นต่อธรรมบัญญัติมากเท่าใด

พวกเขาก็ยิ่งเป็นกบฏที่ต่อต้านพระเจ้ามากขึ้นเท่านั้น

เพราะขณะนี้คือยุคแห่งราชอาณาจักรและไม่ใช่ยุคธรรมบัญญัติ

และพระราชกิจของวันนี้กับพระราชกิจของอดีต

ก็ไม่สามารถกล่าวถึงพร้อมกันได้

อีกทั้งพระราชกิจของอดีตย่อมไม่สามารถเปรียบเทียบได้กับพระราชกิจของวันนี้

พระราชกิจของพระเจ้าได้เปลี่ยนแปลงไปแล้ว

และการปฏิบัติของมนุษย์ก็ได้เปลี่ยนแปลงไปแล้วเช่นกัน

มันไม่ใช่การยึดมั่นในธรรมบัญญัติหรือการแบกกางเขน

ดังนั้น ความจงรักภักดีของผู้คนต่อธรรมบัญญัติและกางเขน

จึงจะไม่ได้รับความเห็นชอบของพระเจ้า

จาก ติดตามพระเมษโปดกและขับร้องบทเพลงใหม่ๆ

แสดงเพิ่มเติม
พระเจ้าได้เสด็จมาอย่างลับๆ ก่อนความวิบัติอันใหญ่หลวงและได้ทรงสร้างกลุ่มผู้มีชัยชนะขึ้นแล้ว จากนั้น พระเจ้าจะทรงปรากฏอย่างเปิดเผยและทรงให้รางวัลคนดีและลงโทษคนชั่ว คุณต้องการต้อนรับองค์พระผู้เป็นเจ้าและให้พระเจ้าช่วยให้รอดก่อนความวิบัติอันใหญ่หลวงหรือไม่? อย่าลังเลที่จะติดต่อเราตอนนี้เพื่อหาวิธี
ติดต่อเราผ่าน Messenger
ติดต่อเราผ่าน Line

แบ่งปัน

ยกเลิก