เพลงคริสเตียน | "จงรับเอาพระวจนะของพระเจ้ามาเป็นหลักพื้นฐานของการประพฤติของเจ้า"

วันที่ 09 เดือน 07 ปี 2023

Chorus

พระเจ้าทรงหวังเพียงพวกเจ้าจะไม่ผลาญ

ทุกสิ่งที่ประทานความพยายามที่เจ็บปวดของพระองค์

พวกเจ้าจะรู้พระทัย

ปฏิบัติต่อพระวจนะเป็นพื้นฐานการใช้ชีวิตของพวกเจ้า

Verse 1

ไม่ว่าจะเป็นพระวจนะ

ที่พวกเจ้าเต็มใจจะฟังหรือไม่

ไม่ว่าจะเป็นพระวจนะ

ที่พวกเจ้ารับได้ง่ายหรือรับได้ยาก

เจ้าต้องจริงจังต่อพระวจนะ

ท่าทีที่ลอยชาย ไม่ใส่ใจ

จะทำให้ทรงเคืองหรือรังเกียจพวกเจ้า

Chorus

พระเจ้าทรงหวังเพียงพวกเจ้าจะไม่ผลาญ

ทุกสิ่งที่ประทานความพยายามที่เจ็บปวดของพระองค์

พวกเจ้าจะรู้พระทัย

ปฏิบัติต่อพระวจนะเป็นพื้นฐานการใช้ชีวิตของพวกเจ้า

Verse 2

พระเจ้าทรงหวังเป็นอย่างยิ่งให้พวกเจ้าอ่าน

พระวจนะนับพันๆ ครั้ง

พระเจ้าทรงหวังมาก

ให้พวกเจ้าจำพระวจนะได้ขึ้นใจ

เพียงหนทางนั้น พวกเจ้า

จะไม่ผิดความคาดหวังของพระเจ้า

ไม่มีสักคนใช้ชีวิตเช่นนี้ในปัจจุบัน

Chorus

พระเจ้าทรงหวังเพียงพวกเจ้าจะไม่ผลาญ

ทุกสิ่งที่ประทานความพยายามที่เจ็บปวดของพระองค์

พวกเจ้าจะรู้พระทัย

ปฏิบัติต่อพระวจนะเป็นพื้นฐานการใช้ชีวิตของพวกเจ้า

Verse 3

พวกเจ้าทุกคนหมกมุ่น

ในชีวิตเสเพลกับการกิน

พวกเจ้าทุกคนหมกมุ่น

ในการดื่มกินตามใจ

ไม่มีใครใช้พระวจนะ

เติมเต็มจิตวิญญาณและหัวใจ

พระเจ้าจึงทรงสรุปว่าโฉมหน้ามนุษย์แท้จริงนั้นไม่ซื่อ

Pre-chorus

คนสามารถทรยศพระเจ้าได้เสมอ

ไม่มีใครที่สามารถซื่อสัตย์อย่างสมบูรณ์ต่อวจนะ

Chorus

พระเจ้าทรงหวังเพียงพวกเจ้าจะไม่ผลาญ

ทุกสิ่งที่ประทานความพยายามที่เจ็บปวดของพระองค์

พวกเจ้าจะรู้พระทัย

ปฏิบัติต่อพระวจนะเป็นพื้นฐานการใช้ชีวิตของพวกเจ้า

จาก ติดตามพระเมษโปดกและขับร้องบทเพลงใหม่ๆ

ดูเพิ่ม

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

Leave a Reply

แบ่งปัน

ยกเลิก

ติดต่อเราผ่าน Messenger