เพลงคริสเตียน | "การทรงปรากฏในรูปมนุษย์ของพระเจ้าทั้งสองหนสามารถเป็นตัวแทนพระองค์ได้"

วันที่ 28 เดือน 02 ปี 2021

ราชกิจทุกช่วงระยะมีความหมายสัมพันธ์ชีวิตจริง

เมื่อทรงบังเกิดเป็นมนุษย์ ไม่ว่าชายหรือว่าหญิง

สามารถเป็นตัวแทนพระเจ้าเช่นเดียวกัน

ไม่ว่าชายหรือว่าหญิงสามารถเป็นตัวแทนพระเจ้าเช่นเดียวกัน

เมื่อคราพระเยซูเสด็จทรงเป็นชาย

เมื่อพระเจ้าเสด็จครานี้ทรงเป็นผู้หญิง

พระเจ้าทรงสร้างทั้งหญิงชายเพื่อราชกิจ

เมื่อเป็นพระองค์ เพศสภาพไม่สำคัญ

ทรงเป็นมนุษย์สองคราให้คนรู้พระกิจการ

ถ้าไม่ทรงบังเกิดเป็นคนในช่วงนี้

มนุษย์จะต้องเชื่อไปตลอดกาล

ว่าพระเจ้าเป็นเพียงชาย มิใช่หญิง

ช่วงเวลาพระยาห์เวห์ทรงสร้างคน

ทรงได้สร้างทั้งหญิงและชายมาเป็นมนุษย์

พระองค์จึงเสด็จมาเป็นทั้งหญิงและชาย

เมื่อทรงมาปรากฏในรูปมนุษย์

สองคราบังเกิดเป็นมนุษย์ เป็นไปตามพระดำริพระองค์

ตอนทรงสร้างมนุษย์ขึ้นมา

ทรงปรากฏในรูปมนุษย์สองครา ในร่างของหญิงและชาย

ที่ไม่ได้ถูกทำให้เสื่อมทราม

เจ้านั้นไม่มีความเข้าใจในวันวาน

แล้วคอยหมิ่นพระราชกิจตอนนี้ได้เช่นไร

โดยเฉพาะหมิ่นรูปมนุษย์ของพระองค์

จงอย่าพูดหากเจ้าไม่รู้แน่ชัด

มิฉะนั้นความโง่จะถูกเผย เจ้าจะถูกเปิดโปงความน่าชัง

สองคราบังเกิดเป็นมนุษย์ เป็นไปตามพระดำริพระองค์

ตอนทรงสร้างมนุษย์ขึ้นมา

ทรงปรากฏในรูปมนุษย์สองครา ในร่างของหญิงและชาย

ที่ไม่ได้ถูกทำให้เสื่อมทราม

จาก ติดตามพระเมษโปดกและขับร้องบทเพลงใหม่ๆ

ดูเพิ่ม

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

Leave a Reply

แบ่งปัน

ยกเลิก

ติดต่อเราผ่าน Messenger