เพลงคริสเตียน | "แกะของพระเจ้าฟังพระสุรเสียงของพระองค์"

วันที่ 07 เดือน 02 ปี 2021

วันเวลาจะมาถึงบทอวสาน

สรรพสิ่งในโลกนี้จะมาถึงความว่างเปล่า

และทุกสรรพสิ่งจะได้เกิดเป็นสิ่งใหม่

จงจำเรื่องนี้ไว้! จงอย่าลืม! จะไม่สามารถมีความคลุมเครือได้!

ฟ้าและดินจะล่วงไป แต่บรรดาถ้อยคำของพระเจ้าจะไม่สูญหายไปเลย!

ขอให้พระเจ้าเตือนสติพวกเจ้าอีกครั้งหนึ่งว่า จงอย่าวิ่งโดยสูญเปล่า!

จงตื่นขึ้นเถิด! จงกลับใจ และความรอดอยู่ใกล้!

จงตื่นขึ้นเถิด! จงกลับใจ และความรอดอยู่ใกล้!

พระเจ้าได้ปรากฏท่ามกลางพวกเจ้าแล้ว และเสียงของพระเจ้าได้เปล่งขึ้นแล้ว

เสียงของพระเจ้าได้เปล่งขึ้นต่อหน้าพวกเจ้า

มันเผชิญกับเจ้าทุกวัน แบบต่อหน้าและแต่ละวันมันจะสดและใหม่

เจ้ามองเห็นพระเจ้า และพระเจ้ามองเห็นเจ้า

พระเจ้ากล่าวแก่เจ้าอยู่เป็นนิตย์ และพระเจ้าอยู่กับเจ้าแบบต่อหน้า

แต่กระนั้นก็ตาม เจ้าปฏิเสธพระเจ้าและไม่รู้จักพระเจ้า

แกะของพระเจ้าย่อมฟังเสียงของพระเจ้า แต่พวกเจ้ายังคงลังเลใจอยู่! เจ้าลังเลใจ!

จิตใจของเจ้าด้านชา เจ้าถูกซาตานทำให้ตาบอด

และเจ้าไม่สามารถมองเห็นใบหน้าอันรุ่งโรจน์ของพระเจ้าได้—

เจ้าช่างน่าสมเพช! ช่างน่าสมเพชยิ่งนัก!

พระวิญญาณทั้งเจ็ดที่อยู่ต่อหน้าบัลลังก์ของพระเจ้าได้ถูกส่งไปยังทุกมุมโลก

และพระเจ้าจะส่งผู้สื่อสารของพระเจ้าไปเพื่อพูดกับคริสตจักรทั้งหลาย

พระเจ้าชอบธรรมและสัตย์ซื่อ

พระเจ้าคือพระเจ้าผู้ตรวจดูส่วนที่ลึกที่สุดของหัวใจของมนุษย์

พระวิญญาณบริสุทธิ์ตรัสกับคริสตจักรทั้งหลาย คนเหล่านั้นทั้งหมดที่มีหูก็ควรฟังไว้เถิด!

คนเหล่านั้นทั้งหมดที่กำลังมีชีวิตอยู่ควรยอมรับไว้!

จงเพียงแค่กินและดื่มถ้อยคำเหล่านั้นและอย่าสงสัย

คนเหล่านั้นทั้งหมดผู้นบนอบและใส่ใจถ้อยคำของพระเจ้าจะได้รับพระพรต่างๆ ที่ยิ่งใหญ่!

คนเหล่านั้นทั้งหมดผู้นบนอบและใส่ใจถ้อยคำของพระเจ้าจะได้รับพระพรต่างๆ ที่ยิ่งใหญ่!

คนเหล่านั้นทั้งหมดที่แสวงหาใบหน้าของพระเจ้าด้วยความจริงจังจริงใจ

จะมีความสว่างใหม่ ความรู้แจ้งใหม่ และความรู้ความเข้าใจเชิงลึกใหม่ๆ

อย่างแน่นอน ทั้งหมดจะสดและใหม่

ถ้อยคำของพระเจ้าจะปรากฏแก่เจ้าทุกเวลา

แล้วมันจะเปิดดวงตาแห่งจิตวิญญาณของเจ้า

เพื่อที่เจ้าจะสามารถมองเห็นบรรดาสิ่งลึกลับทุกอย่างของอาณาจักรฝ่ายวิญญาณ

และจะมองเห็นว่าราชอาณาจักรอยู่ท่ามกลางมนุษย์

จงเข้าไปสู่ที่ลี้ภัย และพระคุณและพระพรทั้งหมดจะมาถึงเจ้า

การกันดารอาหารและภัยพิบัติจะไม่สามารถมาแตะต้องเจ้าได้

และบรรดาหมาป่า งูพิษ เสือ และเสือดาวจะไม่สามารถทำอันตรายเจ้าได้

เจ้าจะไปกับพระเจ้า เดินไปกับพระเจ้า และเข้าไปสู่สง่าราศีร่วมกับพระเจ้า!

จาก ติดตามพระเมษโปดกและขับร้องบทเพลงใหม่ๆ

ดูเพิ่ม

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

Leave a Reply

แบ่งปัน

ยกเลิก

ติดต่อเราผ่าน Messenger