เพลงคริสเตียน | "แกะของพระเจ้าฟังพระสุรเสียงของพระองค์"

เพลงคริสเตียน | "แกะของพระเจ้าฟังพระสุรเสียงของพระองค์"

101 |วันที่ 26 เดือน 03 ปี 2021

Verse 1

วันเวลาจะมาถึงจุดจบ

โลกนี้จะพบความว่างเปล่า

ทุกสิ่งจะเกิดใหม่อีกครั้ง

จำเรื่องนี้ไว้

Pre-chorus 1

ไม่อาจมีความคลุมเครือใด​ ๆ

โอ้สวรรค์ และโลกจะลาลับไป

แต่พระวจนะจะยืนยง

พระองค์จึงเตือนพวกเจ้าอีกครา

อย่าเสียแรงเปล่า ตื่นมาสำนึกผิด

ความรอดนั้นจะอยู่ไม่ไกล

พระเจ้าได้ปรากฏท่ามกลางพวกเจ้าไป

ใช่แล้ว พระสุรเสียงได้เปล่งออกมา

Chorus

พระวิญญาณตรัสกับคริสตจักร

หากเจ้ามีหู เจ้าควรจะฟัง

ผู้มีชีวิตควรยอมรับ

เพียงแค่กินและดื่มพระคำ

จงอย่าได้ข้องใจในพระคำ

ผู้ที่เชื่อฟังใส่ใจพระคำ

จะได้รับพรยิ่งใหญ่

Verse 2

ใช่ พระสุรเสียงเปล่งขึ้นมา

แต่ละวันมีความสดใหม่

เจ้ากับพระเจ้าต่างเห็นกัน

พระองค์ตรัสกับเจ้าร่ำไป

Pre-chorus 2

แต่เจ้าไม่รู้จัก ไม่ยอมรับพระองค์

แกะพระเจ้าได้ยินพระคำ

แต่ไยเจ้านั้นลังเล

ซาตานบังตาเจ้าจนมืดมน

หัวใจเจ้านั้นด้านชา

และเจ้าไม่อาจได้ยล​พระพักตร์อันสง่างาม

ช่างน่าเวทนา อย่ารอต่อไป

แกะพระเจ้าได้ยินพระสุรเสียง

Bridge

พระวิญญาณทั้งเจ็ด​ เบื้องหน้าพระบัลลังก์

ถูกย้ายไปทั่วทุกมุมโลก

ผู้ส่งสารที่ทรงส่งไป

ไปพูดกับคริสตจักรทั้งมวล

พระเจ้าชอบธรรม น่าศรัทธา

พระองค์คือผู้ที่สำรวจ ส่วนลึกสุดของหัวใจคน

Chorus

พระวิญญาณตรัสกับคริสตจักร

หากเจ้ามีหู เจ้าควรจะฟัง

ผู้มีชีวิตควรยอมรับ

เพียงแค่กินและดื่มพระคำ

จงอย่าได้ข้องใจในพระคำ

ผู้ที่เชื่อฟังใส่ใจพระคำ

จะได้รับพรยิ่งใหญ่

Verse3

ผู้เสาะหาพระพักตร์อย่างจริงใจ

จะได้แสงใหม่ ความรู้ใหม่

พระคำจะมาถึงเจ้า

จะช่วยเปิดดวงตาแห่งจิตวิญญาณ

Pre-chorus 3

เจ้าจะได้เห็นความลี้ลับของโลกวิญญาณ

เห็นว่าอาณาจักรอยู่ท่ามกลางคน

เพียงเข้าไปอาศัยในที่ลี้ภัย

และพระคุณจะมาถึงเจ้าเอง

ความอดอยาก โรคและสัตว์

จะไม่กล้ำกรายเจ้าเลย

เจ้าจะไปกับพระเจ้า เดินกับพระองค์

และก้าวเข้าสู่ความรุ่งโรจน์ไปด้วยกัน

Chorus

พระวิญญาณตรัสกับคริสตจักร

หากเจ้ามีหู เจ้าควรจะฟัง

ผู้มีชีวิตควรยอมรับ

เพียงแค่กินและดื่มพระคำ

จงอย่าได้ข้องใจในพระคำ

ผู้ที่เชื่อฟังใส่ใจพระคำ

จะได้รับพรยิ่งใหญ่

จาก ติดตามพระเมษโปดกและขับร้องบทเพลงใหม่ๆ

ดูเพิ่ม

พระเจ้าได้เสด็จมาอย่างลับๆ ก่อนความวิบัติอันใหญ่หลวงและได้ทรงสร้างกลุ่มผู้มีชัยชนะขึ้นแล้ว จากนั้น พระเจ้าจะทรงปรากฏอย่างเปิดเผยและทรงให้รางวัลคนดีและลงโทษคนชั่ว คุณต้องการต้อนรับองค์พระผู้เป็นเจ้าและให้พระเจ้าช่วยให้รอดก่อนความวิบัติอันใหญ่หลวงหรือไม่? อย่าลังเลที่จะติดต่อเราตอนนี้เพื่อหาวิธี

แบ่งปัน

ยกเลิก