เพลงสรรเสริญ "การพิพากษาของพระเจ้าถูกเปิดเผยอย่างครบถ้วน" เพลงประสานเสียงคริสเตียน

วันที่ 03 เดือน 02 ปี 2023

เสียงอย่างฟ้าร้องบังเกิดดังลั่น เขย่าทั่วทั้งจักรวาล

เสียงนั้นดังสนั่นหวั่นไหวจนผู้คน ไม่สามารถหลบเลี่ยงออกนอกทางได้ทัน

บางคนจึงถูกคร่าชีวิต บางคนถูกทำลาย และบางคนถูกพิพากษา

เป็นปรากฏการณ์ที่ผิดธรรมดาอย่างแท้จริง ซึ่งไม่มีผู้ใดเคยเห็นสิ่งที่เหมือนอย่างนี้มาก่อน

จงฟังอย่างตั้งใจให้ดีว่า เสียงฟ้าร้องกัมปนาท มีเสียงร่ำไห้ร่วมด้วย

และเสียงนี้มาจากแดนคนตาย มันมาจากนรก

เป็นเสียงอันขื่นขมของพวกบุตรแห่งการกบฏ ที่ได้ถูกพระเจ้าทรงพิพากษา

พวกที่ไม่ฟังสิ่งที่พระเจ้าตรัส

และพวกที่ไม่นำพระวจนะของพระองค์ไปปฏิบัติ

ได้ถูกพิพากษาอย่างรุนแรง และได้รับการสาปแช่งจากพระพิโรธของพระองค์

พระสุรเสียงของพระเจ้าคือการพิพากษาและพระพิโรธ

พระองค์ไม่ทรงปฏิบัติต่อผู้ใดอย่างอ่อนโยน และไม่ทรงแสดงความกรุณาต่อผู้ใด

เพราะพระองค์คือพระเจ้าพระองค์เองผู้ทรงชอบธรรม

และพระองค์ทรงมีพระพิโรธ

พระองค์ทรงมีการเผาไหม้ การชำระให้สะอาด และการทำลายล้าง

พระองค์ทรงมีพระพิโรธ

พระองค์ทรงมีการเผาไหม้ การชำระให้สะอาด และการทำลายล้าง

ภายในองค์พระเจ้านั้นไม่มีสิ่งใดที่ซ่อนเร้นหรือใช้อารมณ์

แต่ในทางตรงกันข้าม ทุกสิ่งทุกอย่างล้วนเปิดเผย ชอบธรรม และไม่ลำเอียง

เนื่องจากบรรดาบุตรหัวปีของพระเจ้า อยู่กับพระองค์บนพระบัลลังก์เรียบร้อยแล้ว

โดยปกครองชนชาติทั้งปวงกับกลุ่มชนทั้งหมด

บัดนี้สิ่งต่างๆ กับผู้คนที่ไม่เที่ยงธรรม และไม่ชอบธรรมเหล่านั้นกำลังเริ่มถูกพิพากษา

พระเจ้าจะทรงไต่สวนพวกเขาทีละคน

โดยไม่ทรงพลาดสิ่งใดและเผยพวกเขาอย่างสมบูรณ์

เนื่องจากการพิพากษาของพระเจ้าได้เผยอย่างเต็มที่ และเปิดกว้างอย่างเต็มที่

และพระองค์ไม่ได้ปิดบังสิ่งใดไว้เลย

พระองค์จึงจะโยนทุกสิ่งทุกอย่าง ที่ไม่สอดคล้องกับน้ำพระทัยของพระองค์ทิ้งไป

และให้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นพินาศ อยู่ในบาดาลลึกจนชั่วนิรันดร์

ที่นั่นพระองค์จะทรงให้ทุกสิ่งทุกอย่างเผาไหม้ไปตลอดกาล

นี่คือความชอบธรรมของพระเจ้า และนี่คือความเที่ยงตรงของพระองค์

ไม่มีผู้ใดสามารถเปลี่ยนแปลงการนี้ได้ และทั้งหมดต้องอยู่ภายใต้การบัญชาของพระเจ้า

นี่คือความชอบธรรมของพระเจ้า และนี่คือความเที่ยงตรงของพระองค์

ไม่มีผู้ใดสามารถเปลี่ยนแปลงการนี้ได้ และทั้งหมดต้องอยู่ภายใต้การบัญชาของพระเจ้า

นี่คือความชอบธรรมของพระเจ้า และนี่คือความเที่ยงตรงของพระองค์

ไม่มีผู้ใดสามารถเปลี่ยนแปลงการนี้ได้ และทั้งหมดต้องอยู่ภายใต้การบัญชาของพระเจ้า

นี่คือความชอบธรรมของพระเจ้า และนี่คือความเที่ยงตรงของพระองค์

ไม่มีผู้ใดสามารถเปลี่ยนแปลงการนี้ได้ และทั้งหมดต้องอยู่ภายใต้การบัญชาของพระเจ้า

จาก ติดตามพระเมษโปดกและขับร้องบทเพลงใหม่ๆ

ดูเพิ่ม

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

แบ่งปัน

ยกเลิก

ติดต่อเราผ่าน Messenger