เพลงคริสเตียน | "มีเพียงพระเจ้าซึ่งบังเกิดมาเป็นมนุษย์ที่ช่วยมนุษย์ให้รอดได้อย่างสมบูรณ์"

วันที่ 05 เดือน 02 ปี 2021

การช่วยมนุษย์ให้รอดของพระเจ้าไม่ได้ทำโดยการใช้วิธีการของพระวิญญาณ

และพระอัตลักษณ์ของพระวิญญาณโดยตรง

เพราะพระวิญญาณของพระองค์นั้นไม่ทรงสามารถทั้งถูกสัมผัสและมองเห็นได้โดยมนุษย์

ทั้งมนุษย์ยังไม่สามารถเข้าใกล้ได้เช่นกัน

หากพระองค์ได้ทรงพยายามที่จะช่วยมนุษย์ให้รอดในลักษณะของพระวิญญาณโดยตรง

มนุษย์ก็คงจะไร้ความสามารถที่จะได้รับความรอดของพระองค์ได้

หากพระเจ้ามิได้ทรงสวมรูปสัณฐานภายนอกของมนุษย์ที่ถูกสร้าง

ก็คงจะปราศจากหนทางที่มนุษย์จะได้รับความรอดนี้

โดยการบังเกิดเป็นมนุษย์ที่ถูกสร้างเท่านั้น

นั่นก็คือ โดยการบรรจุพระวจนะ

ของพระองค์เข้าไปในร่างกายของมนุษย์ที่พระองค์กำลังจะทรงบังเกิดมาเป็นเท่านั้น

พระองค์จึงจะทรงสามารถนำพระวจนะ

ของพระองค์มาดำเนินการในตัวทุกคนที่ติดตามพระองค์ได้ด้วยพระองค์เองโดยเฉพาะ

เมื่อนั้นเท่านั้นมนุษย์จึงสามารถมองเห็นและได้ยินพระวจนะของพระองค์

และยิ่งไปกว่านั้นคือ เข้าสู่การครองพระวจนะของพระองค์ได้ด้วยตัวเองโดยเฉพาะ

และโดยวิถีทางนี้จึงมาได้รับการช่วยให้รอดอย่างครบถ้วน

หากพระเจ้ามิได้ทรงจุติเป็นมนุษย์

ไม่มีใครเลยที่มีเลือดเนื้อจะมีความสามารถได้รับความรอดอันยิ่งใหญ่เช่นนั้นได้

ทั้งยังจะไม่มีเลยสักคนที่ได้รับการช่วยให้รอด

ทั้งยังจะไม่มีเลยสักคนที่ได้รับการช่วยให้รอด

หากพระวิญญาณของพระเจ้าได้ทรงพระราชกิจโดยตรงในท่ามกลางมวลมนุษย์

มนุษยชาติทั้งมวลก็คงจะถูกบดขยี้จนคว่ำลงไป

หรือไม่เช่นนั้น พวกเขาก็คงจะถูกซาตานจับไปเป็นเชลยอย่างสมบูรณ์

โดยไม่มีหนทางที่จะมาสัมผัสกับพระเจ้าเลย

โดยผ่านทางการจุติเป็นมนุษย์ของพระเจ้านี่เองมนุษย์จึงได้รับการช่วยให้รอดจากพระเจ้าอย่างครบถ้วน

และไม่ใช่โดยตรงจากสวรรค์ในคำตอบของคำอธิษฐานของเขา

และไม่ใช่โดยตรงจากสวรรค์ในคำตอบของคำอธิษฐานของเขา

เนื่องจากสำหรับมนุษย์ที่เป็นเนื้อหนัง เขาไม่มีหนทางที่จะมองเห็นพระวิญญาณของพระเจ้าได้

นับประสาอะไรที่จะเข้าหาพระวิญญาณของพระองค์

ทั้งหมดที่มนุษย์สามารถมาติดต่อได้คือเนื้อหนังที่พระเจ้าทรงจุติมาเป็นมนุษย์

และเพียงด้วยวิถีทางนี้เท่านั้นมนุษย์จึงจะมีความสามารถที่จะจับความเข้าใจ

หนทางทั้งหมดและความจริงทั้งหมดและได้รับความรอดอย่างครบถ้วน

การจุติเป็นมนุษย์ครั้งที่สองนี้จะเพียงพอ

จาก ติดตามพระเมษโปดกและขับร้องบทเพลงใหม่ๆ

ดูเพิ่ม

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

Leave a Reply

แบ่งปัน

ยกเลิก

ติดต่อเราผ่าน Messenger