เพลงคริสเตียน | "พระคริสต์แห่งยุคสุดท้ายได้ทรงนำมาซึ่งยุคแห่งราชอาณาจักร"

วันที่ 12 เดือน 07 ปี 2023

Verse 1

เมื่อพระเยซูเสด็จมายังโลกมนุษย์

พระองค์ทรงยุติยุคธรรมบัญญัติ

ทรงนำมาซึ่งยุคแห่งพระคุณ

ในยุคสุดท้ายพระเจ้าทรงบังเกิดเป็นมนุษย์อีกครา

ทรงยุติยุคแห่งพระคุณ

และทรงนำมาซึ่งยุคราชอาณาจักร

Pre-chorus 1

ผู้ที่ยอมรับ

การทรงปรากฏในรูปมนุษย์ของพระเจ้าครั้งที่สอง

จะถูกนำไปยังยุคราชอาณาจักร

และยอมรับการทรงนำของพระเจ้า

Chorus

หลังมนุษย์ได้รับการอภัยบาป

พระเจ้าทรงกลับสู่เนื้อหนังเพื่อนำทาง

จะทรงนำทางมวลมนุษย์ไปสู่ยุคใหม่

ทรงเริ่มต้นราชกิจการพิพากษา

เพื่อนำมนุษย์สู่อาณาจักรสูงส่งขึ้น

ผู้นบนอบได้ชื่นชมความจริงสูงส่งขึ้น

จะได้รับพระพรยิ่งใหญ่ขึ้นกว่าเก่า

อยู่ในความสว่างอย่างแท้จริง

ผู้นบนอบจะได้หนทาง ความจริง และชีวิต

Verse 2

พระเยซูทรงราชกิจมากมายท่ามกลางคน

การไถ่มวลมนุษย์ถ้วนทุกคน

เป็นราชกิจเดียวที่ทรงทำเสร็จสมบูรณ์

ทรงกลายเป็นเครื่องบูชาลบล้างบาปมนุษย์

แต่พระองค์ไม่ได้ทรงปลดเปลื้องคน

ให้พ้นจากอุปนิสัยเสื่อมทราม ความเสื่อมทรามทั้งปวง

Pre-chorus 2

การช่วยมนุษย์ให้รอดจากซาตาน

พระเยซูต้องทรงแบกรับบาปของคน

แต่ราชกิจที่ยิ่งใหญ่กว่านี้จะต้อง

ปลดเปลื้องคนจากอุปนิสัยเสื่อมทรามเยี่ยงซาตาน

Chorus

หลังมนุษย์ได้รับการอภัยบาป

พระเจ้าทรงกลับสู่เนื้อหนังเพื่อนำทาง

จะทรงนำทางมวลมนุษย์ไปสู่ยุคใหม่

ทรงเริ่มต้นราชกิจการพิพากษา

เพื่อนำมนุษย์สู่อาณาจักรสูงส่งขึ้น

ผู้นบนอบได้ชื่นชมความจริงสูงส่งขึ้น

จะได้รับพระพรยิ่งใหญ่ขึ้นกว่าเก่า

อยู่ในความสว่างอย่างแท้จริง

ผู้นบนอบจะได้หนทาง ความจริง และชีวิต

จาก ติดตามพระเมษโปดกและขับร้องบทเพลงใหม่ๆ

ดูเพิ่ม

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

Leave a Reply

แบ่งปัน

ยกเลิก

ติดต่อเราผ่าน Messenger