เพลงสรรเสริญนมัสการ | “จงมอบหัวใจของเจ้าเฉพาะพระพักตร์พระเจ้าหากเจ้าเชื่อในพระองค์”เพลงสรรเสริญนมัสการ | “จงมอบหัวใจของเจ้าเฉพาะพระพักตร์พระเจ้าหากเจ้าเชื่อในพระองค์” เพลงพระกิตติคุณ | “พระคริสต์แห่งยุคสุดท้ายได้ทรงนำมาซึ่งยุคแห่งราชอาณาจักร”เพลงพระกิตติคุณ | “พระคริสต์แห่งยุคสุดท้ายได้ทรงนำมาซึ่งยุคแห่งราชอาณาจักร” “พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์คือผู้ช่วยเราให้รอด” ขอบคุณสำหรับความรักของพระเจ้า | เพลงสรรเสริญพระเจ้า“พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์คือผู้ช่วยเราให้รอด” ขอบคุณสำหรับความรักของพระเจ้า | เพลงสรรเสริญพระเจ้า ฮาเลลูยา | “สรรเสริญชีวิตใหม่” | เพลงคริสเตียนภาษาอังกฤษ (MV)ฮาเลลูยา | “สรรเสริญชีวิตใหม่” | เพลงคริสเตียนภาษาอังกฤษ (MV) “ถ้อยแถลงแห่งความเชื่อในพระเจ้า” | เพลงนมัสการคริสเตียน“ถ้อยแถลงแห่งความเชื่อในพระเจ้า” | เพลงนมัสการคริสเตียน "จงตีฝ่ามโนคติที่หลงผิดของเชื้อชาติและชาติพันธุ์เพื่อแสวงหาการทรงปรากฏของพระเจ้า" เพลงนมัสการ"จงตีฝ่ามโนคติที่หลงผิดของเชื้อชาติและชาติพันธุ์เพื่อแสวงหาการทรงปรากฏของพระเจ้า" เพลงนมัสการ มิวสิควิดีโอเพลงนมัสการ |“ช่างดีเยี่ยมที่พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์เสด็จมาแล้ว!”| เอ็มวีการร้องเดี่ยวมิวสิควิดีโอเพลงนมัสการ |“ช่างดีเยี่ยมที่พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์เสด็จมาแล้ว!”| เอ็มวีการร้องเดี่ยว “ข้าพระองค์ปรารถนาที่จะเสาะแสวงเพื่อรักพระเจ้า” เพลงสรรเสริญพระเจ้าคริสเตียน“ข้าพระองค์ปรารถนาที่จะเสาะแสวงเพื่อรักพระเจ้า” เพลงสรรเสริญพระเจ้าคริสเตียน "ฉันปรารถนาจะได้อยู่กับพระเจ้าทุกวัน" | เพลงสรรเสริญขับร้องประสานเสียงของคริสตจักร"ฉันปรารถนาจะได้อยู่กับพระเจ้าทุกวัน" | เพลงสรรเสริญขับร้องประสานเสียงของคริสตจักร เพลงสรรเสริญพระเจ้า |"จงเติมชีวิตของเจ้าด้วยพระวจนะของพระเจ้า"เพลงสรรเสริญพระเจ้า |"จงเติมชีวิตของเจ้าด้วยพระวจนะของพระเจ้า" เพลงคริสเตียน |"พระเจ้าได้ทรงลิขิตเส้นทางที่มนุษย์ต้องเดินไว้ล่วงหน้าแล้ว"| เอ็มวีการร้องเดี่ยวเพลงคริสเตียน |"พระเจ้าได้ทรงลิขิตเส้นทางที่มนุษย์ต้องเดินไว้ล่วงหน้าแล้ว"| เอ็มวีการร้องเดี่ยว เพลงสรรเสริญพระเจ้าภาษาอังกฤษ 2020 | "เราเลิกร้องบทเพลงแห่งความรักที่มีต่อพระเจ้าไม่ได้" (MV)เพลงสรรเสริญพระเจ้าภาษาอังกฤษ 2020 | "เราเลิกร้องบทเพลงแห่งความรักที่มีต่อพระเจ้าไม่ได้" (MV) ฮาเลลูยา สรรเสริญพระเจ้า | "บทเพลงแห่งความรักอันแสนหวาน" | MV นมัสการภาษาอังกฤษฮาเลลูยา สรรเสริญพระเจ้า | "บทเพลงแห่งความรักอันแสนหวาน" | MV นมัสการภาษาอังกฤษ "ความรักของพระเจ้าที่มีต่อมนุษย์สำคัญฉันใด" (เพลงเกาหลี + ซับไทย)"ความรักของพระเจ้าที่มีต่อมนุษย์สำคัญฉันใด" (เพลงเกาหลี + ซับไทย)

“พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์คือผู้ช่วยเราให้รอด” ขอบคุณสำหรับความรักของพระเจ้า | เพลงสรรเสริญพระเจ้า

ซีรีส์มิวสิกวีดีโอ   1335  

บทนำ

พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์คือผู้ช่วยเราให้รอด” ขอบคุณสำหรับความรักของพระเจ้า | เพลงสรรเสริญพระเจ้า

ใครเล่าแสดงความจริงเพื่อช่วยมวลมนุษย์ให้รอด?

ใครเล่ามอบการตัดสินให้ขณะนั่งบนบัลลังก์ขาว?

ผู้นั้นคือพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ได้ทรงมาปรากฏเป็นมนุษย์ในยุคสุดท้าย

ดำรัสวจนะเพื่อเคาะประตูของมวลมนุษย์

ทรงนำเราออกจากแผ่นดินโลก

ช่วยเราให้รอดจากความเสื่อมทรามของซาตาน

ด้วยการเข้าใจความจริง เราถูกชำระล้างและใช้ชีวิตในความสว่าง

โดยมีพระเจ้าอยู่ข้างเรา มีพระเจ้าอยู่กับเราชีวิตของเราเป็นสุขอย่างแท้จริง

ใครเล่าที่มอบความจริงกับชีวิตให้เรา?

ใครเล่าที่นำความสว่างมาสู่แผ่นดินโลก?

ผู้นั้นคือพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ผู้เป็นที่รัก พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ผู้เป็นที่รัก

ตรัสและทรงพระราชกิจท่ามกลางพวกเราทุกวัน

ทรงเลี้ยงดู ทรงรดน้ำเราต่อหน้า

ช่างโชคดีที่ได้รับประสบการณ์รักแท้ของพระองค์

เราติดตามพระเจ้าด้วยความเชื่อที่แท้จริง

เราทำหน้าที่ของเราให้ลุล่วง เป็นพยานให้พระเจ้าและสรรเสริญพระเจ้า

คำพูดใครเล่าที่แทงใจเราเหมือนดาบคม?

ความรักที่มีต่อมนุษย์ของใครเล่า ที่บริสุทธิ์ที่สุดสวยงามที่สุด?

ผู้นั้นคือพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ที่ได้มาจุติเป็นมนุษย์ในยุคสุดท้าย

วจนะพระองค์เปิดเผยแก่นแท้และรากของความเสื่อมทรามของมวลมนุษย์

เราได้รับประสบการณ์คำตัดสินและบททดสอบต่างๆ ของวจนะแห่งพระเจ้า

เราเห็นอุปนิสัยของพระเจ้าว่าชอบธรรมและศักดิ์สิทธิ์

อุปนิสัยเสื่อมทรามของเราถูกชำระล้างเราปรากฏเป็นมนุษย์อีกครั้ง

เราได้รับประสบการณ์ความรักของพระเจ้าแล้วอดสรรเสริญพระองค์ไม่ได้

ใครเล่าที่ชำระล้างและช่วยมวลมนุษย์เสื่อมทรามให้รอด?

ใครเล่าที่นำบั้นปลายอันสวยงามมาให้มวลมนุษย์?

ผู้นั้นคือพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ พระราชกิจของพระองค์ชาญฉลาดและทรงฤทธิ์

ทรงปราบซาตาน ทำให้คนของพระองค์เพียบพร้อมและได้รับพระสิริ

เราช่างโชคดีที่ได้บรรลุความรอด!

ช่างยอดเยี่ยมที่ได้เป็นพยานต่อวจนะของพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์!

เราเผยแพร่พระกิตติคุณแห่งราชอาณาจักรด้วยความเชื่อแท้จริง

เราทำหน้าที่ของเราให้ลุล่วงอย่างดี เป็นพยานให้พระเจ้าและรักพระเจ้าตลอดไป!

เราทำหน้าที่ของเราให้ลุล่วงอย่างดี เป็นพยานให้พระเจ้าและรักพระเจ้าตลอดไป!

จาก ติดตามพระเมษโปดกและขับร้องบทเพลงใหม่ ๆ

ดาวน์โหลดแอปฟรี

ติดตามรอยพระบาทของพระเมษโปดกและชื่นชมความค้ำจุนอันมั่งคั่งสำหรับชีวิต

ดาวน์โหลดแอปฟรี

ติดตามรอยพระบาทของพระเมษโปดกและชื่นชมความค้ำจุนอันมั่งคั่งสำหรับชีวิต

วิดีโอใหม่ล่าสุดในซีรีส์อื่น