หมวดเพลงสรรเสริญ

เพลงสรรเสริญพระวจนะของพระเจ้า
เพลงสรรเสริญคริสตจักร
เพลงสรรเสริญใหม่ล่าสุด

อัลบั้มอื่น

ประสบการณ์ชีวิต
คำพยานข่าวประเสริฐ
การเป็นพยานต่อพระเจ้า
การทำความรู้จักพระเจ้า
การสรรเสริญพระเจ้า

อารมณ์เพลง

เพลงสรรเสริญพระวจนะของพระเจ้า

ผลลัพธ์0รายการ