01การทรงปรากฏและพระราชกิจของพระเจ้าในประเทศจีนทำให้คำเผยพระวจนะตามหลักการพระคัมภีร์ลุล่วง

ความวิบัติครั้งใหญ่กำลังจะเกิดขึ้นกับพวกเรา และคำเผยพระวจนะเกี่ยวกับการทรงกลับมาขององค์พระผู้เป็นเจ้าได้ลุล่วงแล้ว และนานมาแล้ว องค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงกลับมาเป็นมนุษย์ในฐานะพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ พระคริสต์แห่งยุคสุดท้าย พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ได้เสด็จมายังภาคตะวันออกของโลก—ประเทศจีน—เพื่อดำรัสพระวจนะของพระองค์และทำให้ผู้คนกลุ่มหนึ่งมีความเพียบพร้อมแปรเป็นผู้ชนะ การนี้ทำให้คำเผยพระวจนะขององค์พระเยซูเจ้าลุล่วง “เพราะว่าฟ้าแลบจากทิศตะวันออกส่องไปจนถึงทิศตะวันตกอย่างไร การเสด็จมาของบุตรมนุษย์ก็จะเป็นอย่างนั้น(มัทธิว 24:27)

ข้อพระคัมภีร์สำหรับอ้างอิง

“พระยาห์เวห์จอมทัพตรัสว่า ตั้งแต่ที่ดวงอาทิตย์ขึ้นถึงที่ดวงอาทิตย์ตก นามของเราก็ใหญ่ยิ่งท่ามกลางประชาชาติทั้งหลาย” (มาลาคี 1:11)

“เพราะว่าฟ้าแลบจากทิศตะวันออกส่องไปจนถึงทิศตะวันตกอย่างไร การเสด็จมาของบุตรมนุษย์ก็จะเป็นอย่างนั้น ซากศพอยู่ที่ไหนฝูงนกแร้งก็จะรุมล้อมกันอยู่ที่นั่น” (มัทธิว 24:27-28)

02เหตุใดพระเจ้าจึงได้ทรงปรากฏและทรงพระราชกิจในประเทศจีนในยุคสุดท้าย และไม่ใช่ในอิสราเอล?

ในยุคธรรมบัญญัติ พระยาห์เวห์พระเจ้าได้ทรงปฏิบัติพระราชกิจของพระองค์ในอิสราเอล และในยุคพระคุณ องค์พระเยซูเจ้าได้ทรงปฏิบัติพระราชกิจของพระองค์ในอิสราเอลเช่นกัน ในแผ่นดินของชาวยิว เพราะฉะนั้น ผู้คนจึงเชื่อว่าพระเจ้าทรงเป็นเพียงพระเจ้าของคนอิสราเอลเท่านั้น และว่าเป็นคนอิสราเอลนั่นเองที่เป็นประชากรที่ทรงเลือกสรรของพระเจ้า พระคัมภีร์เผยพระวจนะว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงเสด็จมาอีกครั้งในยุคสุดท้าย และดังนั้น ผู้คนมากมายเหลือเกินจึงได้สรุปว่าจะเป็นอิสราเอลนั่นเองที่พระเจ้าจะทรงกลับมา อย่างไรก็ตาม เมื่อพระเจ้าได้ทรงบังเกิดเป็นมนุษย์ในยุคสุดท้าย และได้ทรงปรากฏและได้ทรงพระราชกิจในประเทศจีน ผู้คนมากมายก็กลายเป็นงุนงงสับสน โดยประหลาดใจว่า “เหตุใดพระเจ้าจึงได้ทรงปรากฏและได้ทรงพระราชกิจในประเทศจีนในยุคสุดท้าย และไม่ใช่ในอิสราเอล?”

คอนเทนต์ที่ยอดเยี่ยมอื่นๆ

หัวข้อเพิ่มเติม

วิธีที่จะเข้าสู่อาณาจักรสวรรค์
การได้รับการรับขึ้นและการเข้าร่วมงานเลี้ยงกับองค์พระผู้เป็นเจ้าก่อนความวิบัติทั้งหลาย
ความผิดที่ต้องถูกแก้ไขให้ถูกต้องเพื่อต้อนรับการทรงกลับมาขององค์พระผู้เป็นเจ้า
การไถ่ขององค์พระผู้เป็นเจ้าและการพิพากษาในยุคสุดท้ายของพระองค์