คุณได้รับเชิญให้เข้าร่วมการชุมนุมออนไลน์ของพวกเราเพื่อสำรวจค้นหัวข้อต่างๆ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

คลิกเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม

บทวิจารณ์

ดีเยี่ยมเลย ฉันสามารถเลือกเวลาสามัคคีธรรมใดก็ได้ตามที่ฉันต้องการ

Vennie S. Connell

หลังจากที่เข้าไปมีส่วนร่วมในการสามัคคีธรรม ฉันได้ถวายการต้อนรับการทรงกลับมาขององค์พระผู้เป็นเจ้า

Alexandra Webb

การสามัคคีธรรมนี้ให้ดอกผลและอุดมไปด้วยเนื้อหา

John D. Giles

หัวข้อเทศนา

แอปพลิเคชันคริสตจักรแห่งพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์

ติดตามรอยพระบาทของพระเมษโปดกและชื่นชมความค้ำจุนอันมั่งคั่งสำหรับชีวิต

คุณได้รับเชิญให้เข้าร่วมการชุมนุมออนไลน์ของพวกเราเพื่อสำรวจค้นหัวข้อต่างๆ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย