พระวจนะของพระเจ้าประจำวัน | "พระผู้ช่วยให้รอดได้เสด็จกลับมาบน "เมฆขาว" แล้ว"| บทตัดตอน 45

พระวจนะของพระเจ้าประจำวัน | "พระผู้ช่วยให้รอดได้เสด็จกลับมาบน "เมฆขาว" แล้ว"| บทตัดตอน 45

139 |วันที่ 30 เดือน 05 ปี 2020

หากพระผู้ช่วยให้รอดได้ทรงมาถึงในช่วงระหว่างยุคสุดท้ายและยังคงถูกเรียกว่าพระเยซู และบังเกิดอีกครั้งในยูเดียและทรงกระทำพระราชกิจของพระองค์ที่นั่น เช่นนั้นแล้วนี่คงจะพิสูจน์ว่าเราแค่สร้างประชาชนอิสราเอลขึ้นมาเท่านั้นและแค่ไถ่บาปให้ประชาชนอิสราเอลเท่านั้น และพิสูจน์ว่าเราไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับประชาชาติทั้งหลาย นี่จะไม่ย้อนแย้งกับถ้อยคำของเราว่า "เราคือองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ที่ได้สร้างสวรรค์ทั้งหลายและแผ่นดินโลกและทุกสรรพสิ่ง" หรอกหรือ เราได้ทิ้งยูเดียมาและทำงานของเราท่ามกลางประชาชาติทั้งหลายเพราะเราไม่ใช่แค่พระเจ้าของประชาชนอิสราเอลเท่านั้น แต่เป็นพระเจ้าของสรรพสัตว์ทั้งมวล เราปรากฏท่ามกลางประชาชาติทั้งหลายในช่วงระหว่างยุคสุดท้ายเพราะเราไม่ใช่แค่พระยาห์เวห์ พระเจ้าของประชาชนอิสราเอลเท่านั้น แต่ยิ่งไปกว่านั้น เพราะเราคือพระผู้สร้างของบรรดาผู้ที่ถูกเลือกสรรของเราทั้งหมดท่ามกลางประชาชาติทั้งหลาย เราไม่เพียงแค่ได้สร้างอิสราเอล อียิปต์ และเลบานอนเท่านั้น แต่ยังได้สร้างบรรดาประชาชาติทั้งหลายนอกเหนือไปจากอิสราเอลเช่นกัน เพราะเหตุนี้ เราจึงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าของสรรพสัตว์ทั้งมวล เราเพียงแต่ใช้อิสราเอลเป็นจุดเริ่มต้นสำหรับงานของเรา ใช้ยูเดียและกาลิลีเป็นฐานที่มั่นสำหรับงานในการไถ่บาปของเรา และบัดนี้เราใช้บรรดาประชาชาติทั้งหลายเป็นฐานซึ่งเราจะนำพายุคทั้งยุคไปสู่ปลายทาง เราได้ทำงานสองช่วงระยะในอิสราเอล (งานสองช่วงระยะนี้คือยุคธรรมบัญญัติและยุคพระคุณ) และเราได้ดำเนินงานอีกสองช่วงระยะต่อมาเรื่อยมา (ยุคพระคุณและยุคอาณาจักร) ทั่วทั้งดินแดนต่าง ๆ นอกเหนืออิสราเอล ท่ามกลางประชาชาติทั้งหลาย เราจะทำงานในการเอาชนะ และดังนั้นจะปิดฉากยุคนี้ หากมนุษย์เรียกเราว่าพระเยซูคริสต์ตลอดเวลา แต่ไม่รู้ว่าเราได้เริ่มต้นยุคใหม่แล้วในช่วงระหว่างยุคสุดท้ายและได้เริ่มลงมือดำเนินการงานใหม่แล้ว และหากมนุษย์ยังคงหมกมุ่นรอคอยการมาถึงของพระเยซูพระผู้ช่วยให้รอดอยู่ต่อไป เช่นนั้นแล้วเราจะเรียกผู้คนเยี่ยงคนพวกนี้ว่าผู้ที่ไม่เชื่อในเรา พวกเขาคือผู้คนที่ไม่รู้จักเรา และความเชื่อในเราของพวกเขาก็เป็นเท็จ ผู้คนเช่นนี้จะสามารถประจักษ์การมาถึงของพระเยซูพระผู้ช่วยให้รอดจากสวรรค์ได้อย่างไร สิ่งที่พวกเขารอคอยนั้นไม่ใช่การมาถึงของเรา แต่เป็นการมาถึงของกษัตริย์ของพวกยิว พวกเขาไม่ได้โหยหาให้เราทำลายล้างโลกเก่าอันไม่บริสุทธิ์นี้ แต่แทนที่จะเป็นเช่นนั้นกลับถวิลหาการเสด็จมาถึงครั้งที่สองของพระเยซู ซึ่งในนั้น พวกเขาจะได้รับการไถ่บาป พวกเขาตั้งตาคอยที่จะให้พระเยซูทรงไถ่บาปให้แก่มนุษยชาติทั้งมวลจากดินแดนที่มีมลทินและไม่ชอบธรรมแห่งนี้อีกสักครั้ง ผู้คนเช่นนี้จะสามารถกลายเป็นคนที่ทำงานของเราให้เสร็จสมบูรณ์ในยุคสุดท้ายได้อย่างไร ความอยากได้อยากมีต่าง ๆ ของมนุษย์ไม่สามารถทำความปรารถนาของเราให้สำเร็จผลหรือทำงานของเราให้เสร็จสมบูรณ์ได้ เพราะมนุษย์ก็แค่ชื่นชมหรือเชิดชูงานที่เราได้ทำก่อนหน้านั้นเท่านั้น และไม่รู้เลยว่าเราคือพระเจ้าเองผู้ที่ใหม่เสมอและไม่เคยเก่าเลย มนุษย์รู้เพียงแค่ว่าเราคือพระยาห์เวห์ และพระเยซู และไม่เฉลียวใจเลยว่าเราคือหนึ่งเดียวสุดท้ายที่จะนำมนุษยชาติไปสู่ปลายทาง ทั้งหมดที่มนุษย์โหยหาและรู้จักนั้นมาจากความคิดความเชื่อโดยรวมของพวกเขาเอง และเป็นแค่สิ่งซึ่งพวกเขาสามารถเห็นได้ด้วยตาของพวกเขาเองเท่านั้น มันไม่อยู่ในแนวเดียวกับงานที่เราทำ แทนที่จะเป็นเช่นนั้น กลับไม่ลงรอยกับมัน หากงานของเราถูกดำเนินการปฏิบัติไปตามแนวความคิดของมนุษย์ เช่นนั้นแล้วเมื่อไรมันจะจบสิ้น เมื่อไรมนุษยชาติจะเข้าสู่การหยุดพัก และเราจะสามารถเข้าสู่วันที่เจ็ด วันสะบาโต ได้อย่างไร เราทำงานตามแผนการของเราและตามวัตถุประสงค์ของเรา—ไม่ใช่ตามเจตนาของมนุษย์

ตัดตอนมาจาก พระวจนะทรงปรากฏเป็นมนุษย์

แสดงเพิ่มเติม
พระเจ้าได้เสด็จมาอย่างลับๆ ก่อนความวิบัติอันใหญ่หลวงและได้ทรงสร้างกลุ่มผู้มีชัยชนะขึ้นแล้ว จากนั้น พระเจ้าจะทรงปรากฏอย่างเปิดเผยและทรงให้รางวัลคนดีและลงโทษคนชั่ว คุณต้องการต้อนรับองค์พระผู้เป็นเจ้าและให้พระเจ้าช่วยให้รอดก่อนความวิบัติอันใหญ่หลวงหรือไม่? อย่าลังเลที่จะติดต่อเราตอนนี้เพื่อหาวิธี
ติดต่อเราผ่าน Messenger
ติดต่อเราผ่าน Line

แบ่งปัน

ยกเลิก