เพลงคริสเตียน | "ผู้ที่รักในพระเจ้าย่อมมีโอกาสได้รับความเพียบพร้อม"

วันที่ 19 เดือน 09 ปี 2021

Verse 1

พระเจ้าทำให้มนุษย์เพียบพร้อมตามหน้าที่ของตน

ตราบที่เจ้าทุ่มเทด้วยกำลังทั้งหมด

และยอมถวายตัวให้งานของพระเจ้า

พระองค์จะทรงทำให้เจ้ามีความเพียบพร้อม

ตอนนี้ไม่มีใครในพวกเจ้าที่เพียบพร้อม

ไม่ว่าเจ้าจะทำหน้าที่กี่อย่างนั้น

จงทุ่มเทกำลัง ใช้มันเพื่อพระเจ้า

และสุดท้ายพระองค์จะให้เจ้าเพียบพร้อม

Chorus

ไม่ว่าอ่อนเยาว์หรือชรา

ทุกคนในกระแสนี้ที่รักพระเจ้าจริง

มีโอกาสได้รับความเพียบพร้อมจากพระองค์

เก็บการเชื่อฟังพระเจ้าไว้ในใจ

และเก็บความเคารพพระองค์ไว้

แล้วพระองค์จะทำให้เจ้าเพียบพร้อมในที่สุด

Verse 2

เจ้ารู้ถึงบทบาทที่ต้องทำ

ไม่ว่าเจ้าจะเป็นผู้อ่อนเยาว์หรือผู้สูงวัย

ผู้อ่อนเยาว์ไม่มีความยโส

ผู้สูงวัยไม่ถดถอยและนิ่งเฉย

ทุกคนร่วมรับใช้ ไร้อคติต่อกัน

เรียนรู้จากกันและปรับปรุงตัว

และนี่คือวิธีสร้างสะพานแห่งมิตร

รักจากพระเจ้าสร้างความเข้าใจ

Pre-chorus

ในบรรดาพี่น้องชายหญิงในคริสตจักร

ผู้อ่อนเยาว์ไม่เคยดูแคลนผู้สูงวัย

และคนสูงวัยไม่ทำเหมือนตัวเองชอบธรรม

นี่ไม่ใช่หรือ ความสัมพันธ์ที่กลมเกลียว?

Chorus

ไม่ว่าอ่อนเยาว์หรือชรา

ทุกคนในกระแสนี้ที่รักพระเจ้าจริง

มีโอกาสได้รับความเพียบพร้อมจากพระองค์

เก็บการเชื่อฟังพระเจ้าไว้ในใจ

และเก็บความเคารพพระองค์ไว้

แล้วพระองค์จะทำให้เจ้าเพียบพร้อมในที่สุด

Outro

หากพวกเจ้ามีความมุ่งมั่นนี้

น้ำพระทัยพระเจ้าจะสำเร็จ

ใช่ มันจะได้สำเร็จในรุ่นของพวกเจ้า

จาก ติดตามพระเมษโปดกและขับร้องบทเพลงใหม่ๆ

ดูเพิ่ม

ปี 2021 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

แบ่งปัน

ยกเลิก

ติดต่อเราผ่าน Messenger