ตัวอย่างหนังคริสเตียน 2020 | "เสียงเคาะประตู"ตัวอย่างหนังคริสเตียน 2020 | "เสียงเคาะประตู" ตัวอย่างหนังคริสเตียน | "ความล้ำลึกของความเลื่อมใสในศาสนา"ซับไทยตัวอย่างหนังคริสเตียน | "ความล้ำลึกของความเลื่อมใสในศาสนา"ซับไทย "ความเชื่อในพระเจ้า 2 - หลังคริสตจักรล่มสลาย" | ตัวอย่างภาพยนตร์ข่าวประเสริฐ"ความเชื่อในพระเจ้า 2 - หลังคริสตจักรล่มสลาย" | ตัวอย่างภาพยนตร์ข่าวประเสริฐ "ความเชื่อในพระเจ้า" วิธีเชื่อในพระเจ้าเพื่อจะได้รับการเห็นชอบโดยพระเจ้า | ตัวอย่างหนังคริสเตียน"ความเชื่อในพระเจ้า" วิธีเชื่อในพระเจ้าเพื่อจะได้รับการเห็นชอบโดยพระเจ้า | ตัวอย่างหนังคริสเตียน "ใครคือผู้ตรึงพระเจ้าบนกางเขนอีกครั้งกันแน่?" พวกฟาริสีที่เคร่งศาสนาได้ปรากฏอีกครั้งในยุคสุดท้าย"ใครคือผู้ตรึงพระเจ้าบนกางเขนอีกครั้งกันแน่?" พวกฟาริสีที่เคร่งศาสนาได้ปรากฏอีกครั้งในยุคสุดท้าย "อาณาจักรสวรรค์ในฝันของฉัน" | ภาพยนตร์คริสเตียน (ตัวอย่าง)"อาณาจักรสวรรค์ในฝันของฉัน" | ภาพยนตร์คริสเตียน (ตัวอย่าง) พระเจ้าให้บ้านที่มีความสุขแก่ฉัน "บ้านหนูอยู่ไหน" หนังครอบครัวคริสเตียน (ตัวอย่าง)พระเจ้าให้บ้านที่มีความสุขแก่ฉัน "บ้านหนูอยู่ไหน" หนังครอบครัวคริสเตียน (ตัวอย่าง) "การเชื่อในพระเจ้าคือสิ่งดี" เรื่องราวที่แท้จริงของคริสเตียน | หนังครอบครัวคริสเตียน (ตัวอย่าง)"การเชื่อในพระเจ้าคือสิ่งดี" เรื่องราวที่แท้จริงของคริสเตียน | หนังครอบครัวคริสเตียน (ตัวอย่าง) "เมืองนั้นจะล่มจม" เปิดเผยความจริงของการล้มล้างศาสนาบาบิโลน | หนังคริสเตียน 2020 (ตัวอย่าง)"เมืองนั้นจะล่มจม" เปิดเผยความจริงของการล้มล้างศาสนาบาบิโลน | หนังคริสเตียน 2020 (ตัวอย่าง) "ความรักของแม่" พระเจ้าทรงสอนให้ฉันรู้วิธีในการสอนลูกอย่างถูกต้อง | หนังครอบครัวคริสเตียน 2020 (ตัวอย่าง)"ความรักของแม่" พระเจ้าทรงสอนให้ฉันรู้วิธีในการสอนลูกอย่างถูกต้อง | หนังครอบครัวคริสเตียน 2020 (ตัวอย่าง) "ความเชื่อในพระเจ้า 3—จงลุกขึ้นเถิดผู้ที่จะไม่ตกเป็นทาส" | ตัวอย่างเต็มภาพยนตร์เกี่ยวกับคริสตจักร"ความเชื่อในพระเจ้า 3—จงลุกขึ้นเถิดผู้ที่จะไม่ตกเป็นทาส" | ตัวอย่างเต็มภาพยนตร์เกี่ยวกับคริสตจักร ภาพยนตร์คริสเตียนเรื่องใหม่ | "ความล้ำลึกของความเลื่อมใสในศาสนา: เรื่องราวที่ติดตามมา" ตัวอย่างภาพยนตร์คริสเตียนเรื่องใหม่ | "ความล้ำลึกของความเลื่อมใสในศาสนา: เรื่องราวที่ติดตามมา" ตัวอย่าง คำพยากรณ์การกลับมาของพระเยซูจะได้รับการทำให้ลุล่วงอย่างไร "ความโหยหา" | ตัวอย่างหนังคริสเตียนคำพยากรณ์การกลับมาของพระเยซูจะได้รับการทำให้ลุล่วงอย่างไร "ความโหยหา" | ตัวอย่างหนังคริสเตียน ภาพยนตร์คริสเตียนเรื่องใหม่ | “การปฏิวัติทัศนคติของฝ่ายแดงในบ้าน” ตัวอย่างภาพยนตร์คริสเตียนเรื่องใหม่ | “การปฏิวัติทัศนคติของฝ่ายแดงในบ้าน” ตัวอย่าง

ภาพยนตร์คริสเตียนเรื่องใหม่ | "ความล้ำลึกของความเลื่อมใสในศาสนา: เรื่องราวที่ติดตามมา" ตัวอย่าง

ภาพยนตร์ข่าวประเสริฐ   600  

บทนำ

ภาพยนตร์คริสเตียนเรื่องใหม่ | "ความล้ำลึกของความเลื่อมใสในศาสนา: เรื่องราวที่ติดตามมา" ตัวอย่าง

หลินโป่เอินเป็นผู้ประกาศอาวุโสคนหนึ่งผู้ซึ่งเชื่อในองค์พระผู้เป็นเจ้ามาหลายทศวรรษ เพราะการยอมรับพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ พระคริสต์แห่งยุคสุดท้าย เขาจึงได้ถูกตัดสินโทษ ถูกตัดสิทธิ์ และถูกขับออกจากชุมชนทางศาสนาโดยเหล่าศิษยาภิบาลและผู้อาวุโส กองกำลังศัตรูพระคริสต์ แต่ถึงแม้หลินโป่เอินได้ถูกโจมตี ตัดสินโทษและถูกใส่ความ เขาก็หาได้หดหนีเพราะความเกรงกลัวไม่ ในทางกลับกัน ความเชื่อของเขาได้กลับกลายแน่วแน่มากขึ้นกว่าที่เคยเป็นมา และนี่เองที่นำทางให้เขาได้มาเข้าใจในที่สุดว่า พวกเหล่าศิษยาภิบาลและผู้อาวุโสของโลกศาสนานั้นกำลังแสร้งปลอมแปลงลักษณะภายนอกที่ดูมีศีลธรรม ในเวลาเดียวกัน เขาก็ได้มารู้ว่ามีเพียงพระคริสต์เท่านั้นที่คือความจริง คือหนทาง และคือชีวิต และมีเพียงพระคริสต์เท่านั้นที่ทรงสามารถช่วยทำให้มนุษย์บริสุทธิ์ ช่วยทำให้มีความเพียบพร้อมและช่วยให้รอดได้ เพราะเหตุนี้เอง เขาจึงได้ตั้งปณิธานที่จะติดตามพระคริสต์ เป็นพยานต่อพระคริสต์ และทำจนถึงที่สุดของเขาในอันที่จะไล่ตามเสาะหาความจริง แสวงหาการแปรสภาพอุปนิสัยของเขา เพื่อเขาอาจสามารถกลายเป็นพยานจริงแท้ต่อพระเจ้าได้ ทันทีที่พรรคคอมมิวนิสต์ได้ค้นพบว่า หลินโป่เอินได้ถูกปล่อยตัวออกจากเรือนจำแล้ว และไม้ได้เปลี่ยนแปลงไปเลย พบว่าเขายังไม่ได้ประกาศตัดขาดความเชื่อของเขาเลยแม้เพียงเล็กน้อย และถึงขั้นได้ไปเชื่อในฟ้าแลบทางทิศตะวันออก พบว่าเขาได้ท่องไปในทุกแห่งหนเพื่อเป็นคำพยานว่า องค์พระเยซูเจ้าเสด็จมาอีกแล้วและพระองค์คือพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิ์ฤทธิ์ พรรคคอมมิวนิสต์จึงขึ้นบัญชีเขาเป็นคนที่ทางการต้องการตัวและตามจับกุมเขาไปทุกแห่งหน หลินโป่เอินถูกบีบให้ทิ้งครอบครัวของเขา และในแต่ละแห่งที่เขาเป็นคำพยานต่อพระราชกิจของพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์แห่งยุคสุดท้าย เขาสามารถนำทางผู้เชื่อมากมายซึ่งมีธรรมชาติกำเนิดที่ดี จริงใจได้มาอยู่ฝ่ายพระเจ้า วิดีทัศน์นี้นำเสนอบันทึกเรื่องจริงของหลินโป่เอินในการเผยแผ่ข่าวประเสริฐและการเป็นคำพยานต่อพระเจ้า

ดาวน์โหลดแอปฟรี

ติดตามรอยพระบาทของพระเมษโปดกและชื่นชมความค้ำจุนอันมั่งคั่งสำหรับชีวิต

ดาวน์โหลดแอปฟรี

ติดตามรอยพระบาทของพระเมษโปดกและชื่นชมความค้ำจุนอันมั่งคั่งสำหรับชีวิต

วิดีโอใหม่ล่าสุดในซีรีส์อื่น