คำพยานชีวิตคริสเตียน | "การพิพากษาแห่งพระที่นั่งใหญ่สีขาวได้เริ่มขึ้นแล้ว"

คำพยานชีวิตคริสเตียน | "การพิพากษาแห่งพระที่นั่งใหญ่สีขาวได้เริ่มขึ้นแล้ว"

670 |วันที่ 19 เดือน 02 ปี 2021

ตัวละครหลัก เจียงเม่งสี เป็นคริสเตียนที่เปี่ยมศรัทธา เธอดูวีดิทัศน์ออนไลน์มากมายเกี่ยวกับการพิพากษาในยุคสุดท้าย และมาเชื่อว่าเมื่อองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงกลับมา พระองค์จะประทับบนมหาบัลลังก์สีขาวเพื่อพิพากษาทุกประชาชาติและกลุ่มชน และเพื่อกำหนดพิจารณาบทอวสานของผู้คน วันหนึ่ง สามีของเธอบอกเธอว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงกลับสู่แผ่นดินโลกในเนื้อหนังแล้ว เพื่อปฏิบัติพระราชกิจแห่งการพิพากษา นี่ทำให้เธองุนงงสับสนอย่างมาก แต่โดยผ่านทางการอ่านพระวจนะของพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ เธอก็มาเข้าใจว่าพระเจ้าทรงปฏิบัติพระราชกิจการพิพากษาของพระองค์ในยุคสุดท้ายโดยการแสดงความจริงเพื่อถอนรากถอนโคนธรรมชาติบาปหนาของมนุษย์ และชำระมนุษย์ให้สะอาดและช่วยมนุษย์ให้รอดอย่างถาวร เธอเรียนรู้ว่าในท้ายที่สุด พระเจ้าจะทรงแยกแต่ละคนออกจากกันโดยสอดคล้องกับประเภทของเขา และว่าการพิพากษาของมหาบัลลังก์สีขาวได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว หลังจากมองค้นเข้าไปในการนี้ลึกขึ้น เม่งสีก็ยอมรับพระราชกิจแห่งยุคสุดท้ายของพระเจ้า และต้อนรับการทรงกลับมาขององค์พระผู้เป็นเจ้า

แสดงเพิ่มเติม
พระเจ้าได้เสด็จมาอย่างลับๆ ก่อนความวิบัติอันใหญ่หลวงและได้ทรงสร้างกลุ่มผู้มีชัยชนะขึ้นแล้ว จากนั้น พระเจ้าจะทรงปรากฏอย่างเปิดเผยและทรงให้รางวัลคนดีและลงโทษคนชั่ว คุณต้องการต้อนรับองค์พระผู้เป็นเจ้าและให้พระเจ้าช่วยให้รอดก่อนความวิบัติอันใหญ่หลวงหรือไม่? อย่าลังเลที่จะติดต่อเราตอนนี้เพื่อหาวิธี
ติดต่อเราผ่าน Messenger
ติดต่อเราผ่าน Line

แบ่งปัน

ยกเลิก