คำพยานชีวิตคริสเตียน | "ผลที่เก็บเกี่ยวได้โดยผ่านทางโรคภัยไข้เจ็บ"

วันที่ 15 เดือน 11 ปี 2021

ตัวละครหลักทุ่มเทตนเองในการสละตัวเธอเองอย่างต่อเนื่องไม่หยุดพักหลังจากที่พบความเชื่อของเธอในพระเจ้า เธอยืนกรานที่จะทำหน้าที่ของเธอแม้ในยามที่ถูกผู้คนอื่นๆ เย้ยหยันและถูกพรรคคอมมิวนิสต์จีนข่มเหง เพราะฉะนั้นเธอจึงเชื่อว่า เธออุทิศแด่พระเจ้าและจะเข้าไปสู่ราชอาณาจักรแห่งสวรรค์อย่างแน่นอน แต่แล้ววันหนึ่ง การทดสอบหนึ่งก็เปิดเผยว่าเธอเป็นโรคมะเร็ง เธอจึงท่วมท้นไปด้วยความเข้าใจผิดเกี่ยวกับพระเจ้าและเต็มไปด้วยการติเตียนสำหรับพระองค์ และถูกผลักเข้าไปสู่ความระทมทุกข์…โดยผ่านทางการได้รับประสบการณ์กับการพิพากษาและวิวรณ์ทั้งหลายแห่งพระวจนะของพระเจ้า เธอจึงมาเข้าใจว่า เครื่องบูชาทั้งหลายที่เธอได้ทำและการที่เธอสละตัวเองนั้น ล้วนทำไปเพื่อให้ได้มาซึ่งพระพร—เธอกำลังทำข้อตกลงกับพระเจ้า โดยใช้พระองค์และลองพยายามที่จะเล่นไม่ซื่อกับพระองค์ เธอถูกซัดกระหน่ำด้วยความสำนึกผิดและการตำหนิตนเอง และปรารถนาที่จะกลับใจและเปลี่ยนแปลง หลังจากผ่านโรคนี้ เธอมาสู่ความเข้าใจใดหรือ และผลิตผลใดหรือที่เธอเก็บเกี่ยว? เชิญรับชมวีดิทัศน์นี้เพื่อค้นหาคำตอบ

ดูเพิ่ม

ปี 2021 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

แบ่งปัน

ยกเลิก

ติดต่อเราผ่าน Messenger