เพลงสรรเสริญพระเจ้า | “ช่างดีเยี่ยมที่พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์เสด็จมาแล้ว!” เต้นนมัสการเพลงสรรเสริญพระเจ้า | “ช่างดีเยี่ยมที่พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์เสด็จมาแล้ว!” เต้นนมัสการ เพลงนมัสการภาษาอังกฤษ | "สรรเสริญพระเจ้าด้วยหัวใจที่รวมเป็นใจเดียว" True Worshipersเพลงนมัสการภาษาอังกฤษ | "สรรเสริญพระเจ้าด้วยหัวใจที่รวมเป็นใจเดียว" True Worshipers ปิติยินดีในการต้อนรับการเสด็จกลับมาของพระเยซู "ความสุขในดินแดนอันดีแห่งคานาอัน" เพลงสรรเสริญพระเจ้าปิติยินดีในการต้อนรับการเสด็จกลับมาของพระเยซู "ความสุขในดินแดนอันดีแห่งคานาอัน" เพลงสรรเสริญพระเจ้า เรื่องจริงของการประกาศของคริสเตียนในจีน | "หนทางขรุขระแห่งพระกิตติคุณ" | การเต้นรำของคริสเตียนเรื่องจริงของการประกาศของคริสเตียนในจีน | "หนทางขรุขระแห่งพระกิตติคุณ" | การเต้นรำของคริสเตียน "พวกเราชุมนุมกันด้วยความชื่นชมยินดีเพื่อสรรเสริญพระเจ้า" | การเต้นรำแบบอินเดีย"พวกเราชุมนุมกันด้วยความชื่นชมยินดีเพื่อสรรเสริญพระเจ้า" | การเต้นรำแบบอินเดีย "พระเจ้าทรงนำพระสิริของพระองค์สู่บูรพาทิศ" เพลงคริสเตียน | สรรเสริญการเสด็จกลับมาของพระเยซูคริสต์"พระเจ้าทรงนำพระสิริของพระองค์สู่บูรพาทิศ" เพลงคริสเตียน | สรรเสริญการเสด็จกลับมาของพระเยซูคริสต์ เพลงนมัสการ | "อาณาจักรของพระคริสต์คือบ้านที่อบอุ่น"เพลงนมัสการ | "อาณาจักรของพระคริสต์คือบ้านที่อบอุ่น" เพลงสรรเสริญพระเจ้า |“สรรเสริญสำหรับชีวิตใหม่ในอาณาจักร” | วีดิโอเพลงและเต้นรำเพลงสรรเสริญพระเจ้า |“สรรเสริญสำหรับชีวิตใหม่ในอาณาจักร” | วีดิโอเพลงและเต้นรำ

ปิติยินดีในการต้อนรับการเสด็จกลับมาของพระเยซู "ความสุขในดินแดนอันดีแห่งคานาอัน" เพลงสรรเสริญพระเจ้า

วิดีโอเต้นรำและขับร้อง   1101  

บทนำ

ปิติยินดีในการต้อนรับการเสด็จกลับมาของพระเยซู "ความสุขในดินแดนอันดีแห่งคานาอัน" เพลงสรรเสริญพระเจ้า

ข้าฯได้กลับคืนสู่ครอบครัวของพระเจ้าอย่างสุขล้นและตื่นเต้นยิ่งนัก

ข้าฯจับมือพระองค์ผู้เป็นที่รัก ที่ข้าฯ ได้มอบหัวใจของข้าฯ ให้แล้ว

ขณะเดินผ่านหุบเขาแห่งการคร่ำครวญ ข้าฯ ได้เห็นความดีงามของพระเจ้า

ความรักของข้าฯ ที่มีต่อพระองค์ยิ่งใกล้ชิดขึ้น หัวใจของข้าฯ สุขีเพราะพระองค์

ความงดงามของพระเจ้าครอบงำข้าฯ หัวใจของข้าฯ แนบชิดกับพระองค์

ข้าฯ ไม่อาจรักพระองค์ได้มากพอ ข้าฯ เปี่ยมล้นด้วยบทเพลงสรรเสริญอยู่ภายใน

ในดินแดนอันดีแห่งคานาอัน ทุกๆ สิ่งนั้นสดและมีชีวิตชีวา

ทุกอย่างเปี่ยมด้วยพลังชีวิต

น้ำแห่งชีวิตไหลจากพระเจ้าผู้ทรงภาคปฏิบัติ

ข้าฯ ได้รับปัจจัยแห่งการดำรงชีวิตและสุขสำราญกับพระพรแห่งสวรรค์

ข้าฯ ได้มายังดินแดนอันดีแห่งคานาอัน ไม่ต้องแสวงหาอีกต่อไป

มันช่างสำราญใจเหลือเกิน

ความรักที่มีต่อพระเจ้าปลดปล่อยพลังอันไม่สิ้นสุด

คำสรรเสริญที่ล่องลอยแสดงถึงความรักในใจของพวกเรา

ความงดงามของพระเจ้าที่ข้าฯ รัก ครอบครองใจข้าฯ กลิ่นหอมจรุงยิ่งทำให้ข้าฯ รักพระองค์กว่าเดิม

ความงดงามของพระเจ้าที่ข้าฯ รัก ครอบครองใจข้าฯ กลิ่นหอมจรุงยิ่งทำให้ข้าฯ รักพระองค์กว่าเดิม

ดวงดาราแย้มยิ้มทายทัก ดวงตะวันพยักหน้าให้ข้าฯ

เมื่ออาบไล้ในแสงแดดและปรอยฝน ผลแห่งชีวิตพลันงอกงามอย่างเร็วไว

พระวจนะของพระเจ้าแสนอุดม งานเลี้ยงของเราช่างแสนดี

การจัดหาของพระเจ้าอันเปี่ยมล้นและอุดมให้ความพึงใจและความเพิ่มพูนแก่พวกเรา

ดินแดนอันดีนี้คือโลกแห่งพระวจนะของพระเจ้า การดำรงชีวิตอยู่ในความรักของพระองค์ช่างสำราญใจ

ดินแดนอันดีนี้คือโลกแห่งพระวจนะของพระเจ้า การดำรงชีวิตอยู่ในความรักของพระองค์ช่างสำราญใจ

พวงผลไม้อวลอากาศด้วยกลิ่นหอมหวล

บรรดาผู้ที่อยู่ที่นี่เพียงชั่วยาม

จะโปรดปรานเหลือคณา และไม่เต็มใจที่จะจากไป

ดวงจันทร์อันสุกสว่างส่องแสงนวล ชีวิตของข้าฯ ช่างแสนสุข

พระเจ้าผู้เป็นที่รักของข้าฯ ความแสนดีของพระองค์นั้นเกินบรรยาย

หัวใจของข้าฯ รักพระองค์เหลือเกิน แล้วข้าฯ จะไม่โลดเต้นด้วยความเริงร่าได้อย่างไร?

หัวใจของข้าฯ จับจองพระองค์ ข้าฯ จะผูกพันกับพระองค์จนชั่วชีวิต

หัวใจของข้าฯ คิดถึงพระองค์เสมอ และคงความสุขตลอดวันก็ด้วยรักพระองค์

พระเจ้าผู้เป็นที่รักของข้าฯ ข้าฯ ได้มอบความรักทั้งหมดของข้าฯ แด่พระองค์

หัวใจของข้าฯ คิดถึงพระองค์เสมอ และคงความสุขตลอดวันก็ด้วยรักพระองค์

พระเจ้าผู้เป็นที่รักของข้าฯ ข้าฯ ได้มอบความรักทั้งหมดของข้าฯ แด่พระองค์

จาก ติดตามพระเมษโปดกและขับร้องบทเพลงใหม่ ๆ

ดาวน์โหลดแอปฟรี

ติดตามรอยพระบาทของพระเมษโปดกและชื่นชมความค้ำจุนอันมั่งคั่งสำหรับชีวิต

ดาวน์โหลดแอปฟรี

ติดตามรอยพระบาทของพระเมษโปดกและชื่นชมความค้ำจุนอันมั่งคั่งสำหรับชีวิต

วิดีโอใหม่ล่าสุดในซีรีส์อื่น