เพลงคริสเตียน | "จงตีฝ่ามโนคติที่หลงผิดของเชื้อชาติและชาติพันธุ์เพื่อแสวงหาการทรงปรากฏของพระเจ้า"

เพลงคริสเตียน | "จงตีฝ่ามโนคติที่หลงผิดของเชื้อชาติและชาติพันธุ์เพื่อแสวงหาการทรงปรากฏของพระเจ้า"

984 |วันที่ 04 เดือน 04 ปี 2020

ไม่ว่าเจ้าจะมีเชื้อชาติใด

เจ้าควรก้าวออกมา

อยู่เหนือตัวเจ้าเองและผู้ที่เจ้าเป็น

เจ้าควรก้าวออกมา

จงออกนอกเขตแดนของเจ้า และมองดูพระราชกิจของพระเจ้า

จากมุมมองของสิ่งที่ทรงสร้าง

วิธีนี้เจ้าจะไม่วางข้อจำกัดต่างๆ

บนรอยพระบาทของพระเจ้า

จงตีฝ่า จงตีฝ่า

ความคิดเรื่องเชื้อชาติและชาติพันธุ์ของเจ้า

เพื่อแสวงหาการทรงปรากฏของพระเจ้า

จงตีฝ่า เพื่อที่เจ้าจะไม่ถูกจำกัดขอบเขต

ด้วยแนวคิดของตัวเจ้าเอง

เพื่่อที่เจ้าจะสามารถต้อนรับ

การทรงปรากฏของพระเจ้า

มิเช่นนั้น เจ้าจะยังอยู่ในความมืดมิดชั่วนิรันดร์

และไม่มีวันได้รับการรับรองจากพระเจ้า

จงแสวงหาการทรงปรากฏของพระเจ้า!

จงแสวงหาการทรงปรากฏของพระเจ้า!

ทุกวันนี้ หลายคนคิดว่าเป็นเรื่องโง่เขลา—

การทรงปรากฏของพระเจ้า

ในบางชนชาติหรือบางผู้คน

การทรงปรากฏของพระเจ้าที่นั่น

ความหมายของพระราชกิจของพระเจ้าช่างลุ่มลึกยิ่ง

และการทรงปรากฏของพระเจ้าช่างสำคัญยิ่ง!

มโนคติที่หลงผิดและความคิดของผู้คน

อาจสามารถวัดได้อย่างไร?

จงตีฝ่า จงตีฝ่า

ความคิดเรื่องเชื้อชาติและชาติพันธุ์ของเจ้า

เพื่อแสวงหาการทรงปรากฏของพระเจ้า

จงตีฝ่า เพื่อที่เจ้าจะไม่ถูกจำกัดขอบเขต

ด้วยแนวคิดของตัวเจ้าเอง

เพื่่อที่เจ้าจะสามารถต้อนรับ

การทรงปรากฏของพระเจ้า

มิเช่นนั้น เจ้าจะยังอยู่ในความมืดมิดชั่วนิรันดร์

และไม่มีวันได้รับการรับรองจากพระเจ้า

จงแสวงหาการทรงปรากฏของพระเจ้า!

จงแสวงหาการทรงปรากฏของพระเจ้า!

พระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าของเผ่าพันธุ์มนุษย์

มิได้ทรงเป็นของชนชาติใด

พระองค์ทรงพระราชกิจตามที่วางแผน โดยไม่ทรงถูกจำกัด

จากรูปสัณฐานหรือชนชาติใด

บางทีเจ้าอาจไม่เคยจินตนาการถึงรูปสัณฐานนี้มาก่อน

หรือท่าทีของเจ้าต่อสิ่งนี้คือการไม่ยอมรับ

หรือบางทีในที่ที่พระเจ้าทรงปรากฏ

ผู้คนตรงนั้นคือผู้ที่ถูกปฏิเสธมากที่สุดบนแผ่นดินโลก

กระนั้นพระเจ้าก็ทรงมีพระปรีชาญาณของพระองค์

ด้วยฤทธานุภาพอันยิ่งใหญ่และความจริง และโดยพระอุปนิสัยของพระองค์

พระองค์ทรงได้รับผู้คนกลุ่มหนึ่ง

ผู้ที่มีจิตใจเป็นหนึ่งเดียวกับพระองค์

และผู้กลุ่มหนึ่งที่พระองค์จะทรงทำให้ครบบริบูรณ์

ผู้ที่ได้ถูกพิชิตชัย ผู้ที่ได้ทนฝ่า

"ลักษณะทั้งหมดของการทดสอบ

และความทุกข์ลำบากต่างๆ"

และสามารถติดตามพระองค์ไปจนถึงที่สุดจริง ๆ ได้

จงตีฝ่า จงตีฝ่า

ความคิดเรื่องเชื้อชาติและชาติพันธุ์ของเจ้า

เพื่อแสวงหาการทรงปรากฏของพระเจ้า

จงตีฝ่า เพื่อที่เจ้าจะไม่ถูกจำกัดขอบเขต

ด้วยแนวคิดของตัวเจ้าเอง

เพื่่อที่เจ้าจะสามารถต้อนรับ

การทรงปรากฏของพระเจ้า

มิเช่นนั้น เจ้าจะยังอยู่ในความมืดมิดชั่วนิรันดร์

และไม่มีวันได้รับการรับรองจากพระเจ้า

จงแสวงหาการทรงปรากฏของพระเจ้า!

จงแสวงหาการทรงปรากฏของพระเจ้า!

จงแสวงหาการทรงปรากฏของพระเจ้า!

จาก ติดตามพระเมษโปดกและขับร้องบทเพลงใหม่ ๆ

แสดงเพิ่มเติม
พระเจ้าได้เสด็จมาอย่างลับๆ ก่อนความวิบัติอันใหญ่หลวงและได้ทรงสร้างกลุ่มผู้มีชัยชนะขึ้นแล้ว จากนั้น พระเจ้าจะทรงปรากฏอย่างเปิดเผยและทรงให้รางวัลคนดีและลงโทษคนชั่ว คุณต้องการต้อนรับองค์พระผู้เป็นเจ้าและให้พระเจ้าช่วยให้รอดก่อนความวิบัติอันใหญ่หลวงหรือไม่? อย่าลังเลที่จะติดต่อเราตอนนี้เพื่อหาวิธี
ติดต่อเราผ่าน Messenger
ติดต่อเราผ่าน Line

แบ่งปัน

ยกเลิก