คำพยานชีวิตคริสเตียน | "การพูดถึงคำสอนเปิดโปงความอัปลักษณ์ของฉัน" เรื่องจริงของคริสเตียน

วันที่ 30 เดือน 09 ปี 2022

เขาเชื่อว่าเขาเข้าใจความจริงและมีความเป็นจริงทั้งหลายเพราะเขาสามารถสามัคคีธรรมความเข้าใจในพระวจนะของพระเจ้าได้บ้าง เมื่อเขาเห็นว่าพี่น้องชายหญิงคนอื่นไม่สามัคคีธรรมมากนักที่การชุมนุม เขาก็ดูถูกดูแคลนพวกเขา แต่เขาไม่มีทางแก้ปัญหาจริงเมื่อเผชิญกับปัญหาที่สัมพันธ์กับชีวิตจริงของเหล่าพี่น้องชายหญิง เขาเริ่มทบทวนว่าการสามารถสามัคคีธรรมพระวจนะของพระเจ้าหมายความว่าเขาเข้าใจความจริงหรือไม่ เขาได้รับความตระหนักรู้อะไรหลังจากการทบทวน?

ดูเพิ่ม

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

แบ่งปัน

ยกเลิก

ติดต่อเราผ่าน Messenger