คำพยานชีวิตคริสเตียน | “ลุกขึ้นยืนหยัดเมื่อเผชิญกับความล้มเหลว”

คำพยานชีวิตคริสเตียน | “ลุกขึ้นยืนหยัดเมื่อเผชิญกับความล้มเหลว”

202 |วันที่ 08 เดือน 08 ปี 2020

การลุกขึ้นยืนหยัดเมื่อเผชิญกับความล้มเหลวเป็นคำพยานของคริสตชนคนหนึ่งซึ่งก้าวผ่านการพิพากษาและการตีสอนของพระเจ้า ผู้แสดงนำเคยเป็นทนายความมาก่อน แต่หลังจากการยอมรับพระราชกิจของพระเจ้าในยุคสุดท้าย เธอก็เริ่มสละตัวเองอย่างมีใจกระตือรือร้น และได้รับการเลือกตั้งให้เป็นผู้นำคริสตจักร เธอสร้างผลสัมฤทธิ์ในหน้าที่ของเธอด้วยคุณสมบัติทั้งหลายของเธอ แต่เธอกลับกลายเป็นโอหัง ให้ความสำคัญกับตัวเอง และมองข้ามผู้อื่นมากขึ้นทุกที เธอยืนกรานต่อการมีหนทางของเธอเองในงานของคริสตจักร และแทบไม่มีการเสวนากับเพื่อนร่วมงานของเธอเกี่ยวกับสิ่งทั้งหลายเลยจริงๆ จนกระทั่งเธอเป็นเหตุให้เกิดการสูญเสียต่องานของคริสตจักรในที่สุด กระนั้นก็ตาม ท่ามกลางการตัดแต่งและการจัดการที่รุนแรง และท่ามกลางการพิพากษาและวิวรณ์แห่งพระวจนะของพระเจ้า เธอตระหนักถึงสาเหตุที่เป็นรากเหง้าของความล้มเหลวและตกต่ำของเธอ และเธอก็พบกับการกลับใจใหม่อย่างจริงแท้เฉพาะพระพักตร์พระเจ้า ในการประชุมครั้งหนึ่งของคริสตจักร เธอสามัคคีธรรมเกี่ยวกับประสบการณ์อันมิอาจลืมเลือนนี้ [...]

แสดงเพิ่มเติม
พระเจ้าได้เสด็จมาอย่างลับๆ ก่อนความวิบัติอันใหญ่หลวงและได้ทรงสร้างกลุ่มผู้มีชัยชนะขึ้นแล้ว จากนั้น พระเจ้าจะทรงปรากฏอย่างเปิดเผยและทรงให้รางวัลคนดีและลงโทษคนชั่ว คุณต้องการต้อนรับองค์พระผู้เป็นเจ้าและให้พระเจ้าช่วยให้รอดก่อนความวิบัติอันใหญ่หลวงหรือไม่? อย่าลังเลที่จะติดต่อเราตอนนี้เพื่อหาวิธี
ติดต่อเราผ่าน Messenger
ติดต่อเราผ่าน Line

แบ่งปัน

ยกเลิก