ตอนที่ 7 จาก "การปฏิวัติทัศนคติของฝ่ายแดงในบ้าน"| ภาพยนตร์คริสเตียน

ตอนที่ 7 จาก "การปฏิวัติทัศนคติของฝ่ายแดงในบ้าน"| ภาพยนตร์คริสเตียน

1357 |วันที่ 24 เดือน 01 ปี 2020

บทนำ

ภาพยนตร์คริสเตียน | ตอนที่ 7 จาก "การปฏิวัติทัศนคติของฝ่ายแดงในบ้าน": แรงจูงใจแท้จริงเบื้องหลังการให้ร้ายป้ายสีและการกล่าวโทษคริสตจักรแห่งพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์โดยพรรคคอมมิวนิสต์จีน

ทุกคนที่เชื่อในองค์พระผู้เป็นเจ้ารู้ว่า หากไม่มีการทรงปรากฏและพระราชกิจขององค์พระเยซูเจ้าแล้ว ก็คงจะไม่มีผู้เชื่อหรือผู้ติดตามขององค์พระผู้เป็นเจ้าเลยสักคน ยิ่งไปกว่านั้น ศาสนาคริสต์คงจะไม่มีวันได้เกิดขึ้น-ไม่สำคัญว่าอัครทูตทั้งหลายจะมีพรสวรรค์เพียงใด พวกเขาคงไม่สามารถสร้างคริสตจักรนี้ได้ ในทำนองเดียวกันนี้ คริสตจักรแห่งพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ได้มีขึ้นมาเนื่องจากการทรงปรากฏและพระราชกิจของพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ พระคริสต์แห่งยุคสุดท้ายอย่างแท้จริง เป็นเพราะพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ได้ทรงแสดงความจริงต่างๆ มากมาย และผู้คนได้หันกลับมาหาพระเจ้าหลังจากที่ได้ยินพระสุรเสียงของพระองค์นั่นเองที่คริสตจักรได้ถูกสร้างขึ้น แต่รัฐบาลคอมมิวนิสต์จีนกล่าวให้ร้ายคริสตจักรแห่งพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ โดยการกล่าวว่าคริสตจักรนั้นเป็นเพียงองค์กรของมนุษย์องค์กรหนึ่งเท่านั้น พวกเขามีแรงจูงใจที่มุ่งร้ายประเภทใดกัน ?

คริสตจักรแห่งพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ นั่นคือ ฟ้าแลบจากทิศตะวันออก ได้ถือกำเนิดขึ้นเพราะการทรงปรากฏพระองค์และพระราชกิจของพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์—องค์พระเยซูเจ้าผู้ทรงกลับมา—พระคริสต์แห่งยุคสุดท้าย คริสตจักรแห่งนี้ประกอบด้วยผู้คนทั้งหมดทั้งมวลที่ยอมรับพระราชกิจของพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ในยุคสุดท้าย และได้รับการเอาชนะใจและช่วยให้รอดโดยพระวจนะของพระองค์ คริสตจักรแห่งนี้ได้รับการวางรากฐานทั้งหมดทั้งสิ้นโดยพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์พระองค์เอง และได้รับการนำทางโดยพระองค์ในฐานะผู้เลี้ยงแกะ คริสตจักรแห่งนี้หาได้รับการสร้างขึ้นโดยบุคคลหนึ่งคนอย่างแน่นอน พระคริสต์คือความจริง วิถีทาง และชีวิต ลูกแกะของพระเจ้าสดับรับฟังพระสุรเสียงของพระเจ้า ตราบเท่าที่คุณอ่านพระวจนะของพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ คุณจะมองเห็นว่าพระเจ้าได้ทรงปรากฏแล้ว

คำประกาศพิเศษ: การผลิตวิดีโอครั้งนี้ได้ผลิตขึ้นโดยคริสตจักรแห่งพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ในลักษณะชิ้นงานที่ไม่แสวงผลกำไร และได้รับการเผยแพร่ต่อสาธารณโดยไม่มีค่าใช้จ่าย โปรดอ้างอิงถึงแหล่งที่มาเมื่อทำการแจกจ่ายแบ่งปันวิดีโอนี้ ห้ามมิให้องค์กร กลุ่มชุมชน หรือปัจเจกบุคคลใดให้ข้อมูลผิดเพี้ยน บิดเบือน หรือตัดลอกคลิปจากวิดีโอนี้หรือสร้างงานดัดแปลงอื่นใดจากวิดีโอนี้โดยไม่ได้รับความยินยอมจากคริสตจักรแห่งพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์เสียก่อน นอกจากนี้ ห้ามมิให้มีการใช้วิดีโอนี้โดยตรงหรือโดยอ้อมเพื่อวัตถุประสงค์ในเชิงพาณิชย์

ดูเพิ่ม

พระเจ้าได้เสด็จมาอย่างลับๆ ก่อนความวิบัติอันใหญ่หลวงและได้ทรงสร้างกลุ่มผู้มีชัยชนะขึ้นแล้ว จากนั้น พระเจ้าจะทรงปรากฏอย่างเปิดเผยและทรงให้รางวัลคนดีและลงโทษคนชั่ว คุณต้องการต้อนรับองค์พระผู้เป็นเจ้าและให้พระเจ้าช่วยให้รอดก่อนความวิบัติอันใหญ่หลวงหรือไม่? อย่าลังเลที่จะติดต่อเราตอนนี้เพื่อหาวิธี

แบ่งปัน

ยกเลิก