เพลงคริสเตียน | "ผลแห่งการสงบใจเฉพาะพระพักตร์พระเจ้า"

วันที่ 20 เดือน 09 ปี 2021

Verse 1

จะมาอยู่เฉพาะพระพักตร์ มีพระวจนะเป็นชีวิต

เริ่มแรกเจ้าต้องสงบจิตใจของตน

เพียงยามเจ้าใจสงบ

ที่พระเจ้าจะให้ความรู้แจ้ง ทำให้เจ้าเข้าใจ

ยิ่งคนสงบใจได้มากเท่าไร

พระองค์ยิ่งให้ความรู้แจ้งมากขึ้นเท่านั้น

ดังนั้นคนต้องมีความเชื่อและศรัทธา

นี่คือทางเดียวสู่ความเพียบพร้อม

Chorus

มีเพียงยามเจ้าใจสงบเฉพาะพระพักตร์

ที่เจ้าจะเข้าใจพระวจนะของวันนี้

และปฏิบัติความรู้แจ้งของพระวิญญาณบริสุทธิ์

สามารถรู้ซึ้งถึงความตั้งใจของพระเจ้า

ด้วยทิศทางอันชัดเจนในการปรนนิบัติ

เข้าใจการเคลื่อนไหวและการนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์

สามารถอยู่ได้ภายใต้การนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์

เหล่านี้คือผลสัมฤทธิ์จากการสงบใจเฉพาะพระพักตร์พระองค์

Verse 2

กุญแจสู่ชีวิตฝ่ายวิญญาณ

คือการสงบใจเฉพาะพระพักตร์พระองค์

การฝึกฝนทางจิตวิญญาณนั้นจะสัมฤทธิ์ผล

หากเจ้าสงบใจเฉพาะพระพักตร์พระองค์

หากเจ้าไม่อาจสงบใจเฉพาะพระพักตร์

เจ้าจะไม่อาจได้รับมอบงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์

Chorus

มีเพียงยามเจ้าใจสงบเฉพาะพระพักตร์

ที่เจ้าจะเข้าใจพระวจนะของวันนี้

และปฏิบัติความรู้แจ้งของพระวิญญาณบริสุทธิ์

สามารถรู้ซึ้งถึงความตั้งใจของพระเจ้า

ด้วยทิศทางอันชัดเจนในการปรนนิบัติ

เข้าใจการเคลื่อนไหวและการนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์

สามารถอยู่ได้ภายใต้การนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์

เหล่านี้คือผลสัมฤทธิ์จากการสงบใจเฉพาะพระพักตร์พระองค์

Verse 3

เมื่อใดผู้คนไม่เข้าใจวจนะพระเจ้า

ไร้ซึ่งหนทางปฏิบัติ ไม่เข้าใจความตั้งใจของพระเจ้า

และเมื่อผู้คนขาดหลักการในการกระทำ

ทั้งสิ้นเป็นเพราะใจพวกเขาไม่สงบเฉพาะพระพักตร์พระเจ้า

Chorus

มีเพียงยามเจ้าใจสงบเฉพาะพระพักตร์

ที่เจ้าจะเข้าใจพระวจนะของวันนี้

และปฏิบัติความรู้แจ้งของพระวิญญาณบริสุทธิ์

สามารถรู้ซึ้งถึงความตั้งใจของพระเจ้า

ด้วยทิศทางอันชัดเจนในการปรนนิบัติ

เข้าใจการเคลื่อนไหวและการนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์

สามารถอยู่ได้ภายใต้การนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์

เหล่านี้คือผลสัมฤทธิ์จากการสงบใจเฉพาะพระพักตร์พระองค์

Outro

จุดหมายของการสงบใจคือการเป็นคนมุ่งมั่นและจริงจัง

เข้าใจพระวจนะชัดเจน และในที่สุด

เข้าใจความจริงและรู้จักพระเจ้า

จาก ติดตามพระเมษโปดกและขับร้องบทเพลงใหม่ๆ

ดูเพิ่ม

ปี 2021 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

แบ่งปัน

ยกเลิก

ติดต่อเราผ่าน Messenger