ชุดรวบรวมบทเพลงนมัสการ – 10 บทเพลงสรรเสริญของคริสเตียน

ชุดรวบรวมบทเพลงนมัสการ – 10 บทเพลงสรรเสริญของคริสเตียน

696 |วันที่ 29 เดือน 08 ปี 2020

00:00:00 ผู้ที่ทุ่มเทให้พระเจ้านั้นได้รับพร

00:03:46 ถวายการอุทิศที่มีค่าที่สุดแด่พระเจ้า

00:09:25 คุณต้องศรัทธาในพระเจ้าเหนือสิ่งอื่นใด

00:13:19 จงเป็นคนที่ยอมรับความจริง

00:17:50 ความหวังของพระเจ้าต่อมวลมนุษย์ยังไม่เปลี่ยนแปลง

00:21:35 พระเจ้าปรารถนาผู้ที่สามารถสานต่อเจตจำนงของพระองค์อย่างแรงกล้า

00:26:29 พระเจ้าทรงอาลัยแด่อนาคตของมวลมนุษย์

00:32:18 น้อยคนนักที่เข้ากันได้กับพระเจ้า

00:36:50 ความนึกคิดและจินตนาการจะไม่มีวันช่วยให้เจ้ารู้จักพระเจ้า

00:42:36 การเป็นพยานให้พระเจ้าคือหน้าที่ของมนุษย์

แสดงเพิ่มเติม
พระเจ้าได้เสด็จมาอย่างลับๆ ก่อนความวิบัติอันใหญ่หลวงและได้ทรงสร้างกลุ่มผู้มีชัยชนะขึ้นแล้ว จากนั้น พระเจ้าจะทรงปรากฏอย่างเปิดเผยและทรงให้รางวัลคนดีและลงโทษคนชั่ว คุณต้องการต้อนรับองค์พระผู้เป็นเจ้าและให้พระเจ้าช่วยให้รอดก่อนความวิบัติอันใหญ่หลวงหรือไม่? อย่าลังเลที่จะติดต่อเราตอนนี้เพื่อหาวิธี
ติดต่อเราผ่าน Messenger
ติดต่อเราผ่าน Line

แบ่งปัน

ยกเลิก