เพลงคริสเตียน | "เมื่อพวกเจ้าเปิดใจให้พระเจ้า"

วันที่ 20 เดือน 09 ปี 2021

Verse 1

เมื่อพวกเจ้าไม่เข้าใจพระเจ้า และไม่รู้ธรรมชาติของพระองค์

หัวใจพวกเจ้าไม่มีวันเปิดรับพระองค์ได้อย่างแท้จริง

ทันทีที่พวกเจ้าเข้าใจพระเจ้าก็จะเข้าใจสิ่งที่อยู่ในพระทัย

และดื่มด่ำสิ่งที่อยู่ในพระทัยพระองค์ด้วยศรัทธาและด้วยความสนใจ

เมื่อพวกเจ้าดื่มด่ำสิ่งที่อยู่ในพระทัย

วันแล้ววันเล่า ทีละนิดทีละหน่อย

เมื่อพวกเจ้าดื่มด่ำสิ่งที่อยู่ในพระทัย หัวใจพวกเจ้าจะเปิดรับพระองค์

Chorus

เมื่อหัวใจพวกเจ้านั้นเปิดรับอย่างแท้จริง

เมื่อหัวใจพวกเจ้านั้นเปิดรับอย่างแท้จริง

จะเห็นความน่าเหยียดหยาม น่าขายหน้า

ของคำร้องขอที่ฟุ้งเฟ้อเห็นแก่ตัว

เมื่อหัวใจพวกเจ้านั้นเปิดรับอย่างแท้จริง

เมื่อหัวใจพวกเจ้านั้นเปิดรับอย่างแท้จริง

พวกเจ้าจะเห็นโลกไม่สิ้นสุดในพระทัย

และเข้าสู่อาณาจักรที่ไม่เคยพบพาน

Verse 2

ไม่มีความหลอกลวง ความชั่ว ความมืด มีแต่ความจริงใจ ความซื่อสัตย์และความมีน้ำใจ

จะเห็นว่ามีแต่ความสว่าง ความชอบธรรมเมื่อพวกเจ้าเปิดหัวใจรับพระองค์

พระองค์นั้นคือความรัก ความอาทร ความเมตตาไม่มีวันสิ้นสุด

ชีวิตพวกเจ้าจะสัมผัสความชื่นบานเมื่อพวกเจ้าเปิดหัวใจให้พระองค์

พระอำนาจ พระปรีชาญาณจะเต็มเปี่ยมโลกไม่สิ้นสุดในพระทัย

เช่นเดียวกับสิทธิอำนาจพระองค์ และความรักของพระองค์

Chorus

เมื่อหัวใจพวกเจ้านั้นเปิดรับอย่างแท้จริง

เมื่อหัวใจพวกเจ้านั้นเปิดรับอย่างแท้จริง

พวกเจ้าจะเห็นโลกไม่สิ้นสุดในพระทัย

และเข้าสู่อาณาจักรที่ไม่เคยพบพาน

เมื่อหัวใจพวกเจ้านั้นเปิดรับอย่างแท้จริง

เมื่อหัวใจพวกเจ้านั้นเปิดรับอย่างแท้จริง

พวกเจ้าสามารถเห็นสิ่งที่พระเจ้าทรงมี อีกทั้งเห็นสิ่งที่พระเจ้าทรงเป็น

Outro

สิ่งที่นำความสุขความเศร้ามาให้พระองค์

นำความเสียพระทัยความกริ้วมาให้พระองค์

อยู่ตรงนั้นและมองเห็นได้โดยทุกคน

เมื่อพวกเจ้าเปิดใจรับพระองค์และเชื้อเชิญพระองค์เข้ามา

จาก ติดตามพระเมษโปดกและขับร้องบทเพลงใหม่ๆ

ดูเพิ่ม

ปี 2021 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

แบ่งปัน

ยกเลิก

ติดต่อเราผ่าน Messenger