เพลงคริสเตียน| "มีเพียงพระเจ้าเท่านั้นที่ทรงมีหนทางแห่งชีวิต"

เพลงคริสเตียน| "มีเพียงพระเจ้าเท่านั้นที่ทรงมีหนทางแห่งชีวิต"

523 |วันที่ 21 เดือน 08 ปี 2020

หนทางแห่งชีวิตไม่ใช่สิ่งที่ใครๆ ก็สามารถมีได้

อีกทั้งก็ไม่ใช่สิ่งที่ใครๆ ก็สามารถบรรลุได้อย่างง่ายดาย

นี่เป็นเพราะว่าชีวิตสามารถมาจากพระเจ้าได้เพียงเท่านั้น

พระเจ้าพระองค์เองเท่านั้นที่ทรงครองเนื้อแท้แห่งชีวิต

และพระเจ้าพระองค์เองเท่านั้นที่ทรงมีหนทางแห่งชีวิต

และดังนั้นพระเจ้าเท่านั้นที่ทรงเป็นแหล่งกำเนิดชีวิต

และน้ำพุของน้ำแห่งชีวิตที่ไหลอยู่ตลอดเวลา

และน้ำพุของน้ำแห่งชีวิตที่ไหลอยู่ตลอดเวลา

นับตั้งแต่ที่พระองค์ได้ทรงสร้างโลก

พระเจ้าได้ทรงปฏิบัติพระราชกิจมากมายเกี่ยวกับพลังแห่งชีวิต

ได้ทรงปฏิบัติพระราชกิจมากมายซึ่งนำชีวิตมาสู่มนุษย์

และได้ทรงจ่ายราคาแพงเพื่อที่มนุษย์อาจได้รับชีวิต

นี่เป็นเพราะว่าพระเจ้าพระองค์เองทรงเป็นชีวิตนิรันดร์

และพระเจ้าพระองค์เองทรงเป็นหนทางซึ่งมนุษย์ได้รับการฟื้นคืนชีพ

พระเจ้าไม่ทรงเคยห่างหายไปจากหัวใจของมนุษย์

และพระองค์สถิตอยู่ท่ามกลางมนุษย์ตลอดเวลา

พระองค์ทรงเป็นแรงขับเคลื่อนสำหรับการดำรงชีวิตของมนุษย์ รากเหง้าแห่งการดำรงอยู่ของมนุษย์

และแหล่งสะสมอันอุดมสำหรับการดำรงอยู่ของมนุษย์หลังกำเนิด

พระองค์ทรงทำให้มนุษย์เกิดใหม่

และทรงทำให้เขาสามารถใช้ชีวิตไปตามทุกบทบาทของเขาได้อย่างมุ่งมั่นไม่ท้อถอย

เนื่องเพราะพระฤทธานุภาพของพระองค์และพลังชีวิตอันมิอาจดับมอดของพระองค์

มนุษย์ได้ใช้ชีวิตมารุ่นแล้วรุ่นเล่า

ซึ่งตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมาพลังแห่งชีวิตของพระเจ้า

ได้เป็นหลักค้ำจุนสำคัญแห่งการดำรงอยู่ของมนุษย์

และเป็นสิ่งซึ่งพระเจ้าได้ทรงจ่ายราคาซึ่งมนุษย์ธรรมดาไม่เคยจ่ายมาก่อน

และเป็นสิ่งซึ่งพระเจ้าได้ทรงจ่ายราคาซึ่งมนุษย์ธรรมดาไม่เคยจ่ายมาก่อน

พลังชีวิตของพระเจ้าสามารถพิชิตพลังอำนาจใดๆ

ยิ่งไปกว่านั้น มันยังมากล้นเกินกว่าพลังอำนาจใดๆ

ชีวิตของพระองค์เป็นนิรันดร์ พระฤทธานุภาพของพระองค์นั้นพิเศษกว่าความธรรมดาสามัญ

และพลังชีวิตของพระองค์ก็ไม่สามารถถูกเอาชนะได้โดยสิ่งมีชีวิตทรงสร้างใดหรือกองกำลังศัตรูใด

พลังชีวิตของพระเจ้านั้นดำรงอยู่และแผ่รัศมีเฉิดฉาย

ไม่ว่าจะเป็นเวลาใดหรือสถานที่ใด

สวรรค์และแผ่นดินโลกอาจผ่านการเปลี่ยนแปลงต่างๆ อันมากมายใหญ่หลวง

แต่ชีวิตของพระเจ้านั้นเป็นเช่นเดิมตลอดกาล

ทุกสรรพสิ่งอาจล้มหายตายจากแต่ชีวิตของพระเจ้าจะยังคงอยู่ตามเดิม

เพราะพระเจ้าทรงเป็นแหล่งกำเนิดของการดำรงอยู่

ของทุกสรรพสิ่งและรากเหง้าของการดำรงอยู่ของสิ่งเหล่านั้น

จาก ติดตามพระเมษโปดกและขับร้องบทเพลงใหม่ๆ

แสดงเพิ่มเติม
พระเจ้าได้เสด็จมาอย่างลับๆ ก่อนความวิบัติอันใหญ่หลวงและได้ทรงสร้างกลุ่มผู้มีชัยชนะขึ้นแล้ว จากนั้น พระเจ้าจะทรงปรากฏอย่างเปิดเผยและทรงให้รางวัลคนดีและลงโทษคนชั่ว คุณต้องการต้อนรับองค์พระผู้เป็นเจ้าและให้พระเจ้าช่วยให้รอดก่อนความวิบัติอันใหญ่หลวงหรือไม่? อย่าลังเลที่จะติดต่อเราตอนนี้เพื่อหาวิธี
ติดต่อเราผ่าน Messenger
ติดต่อเราผ่าน Line

แบ่งปัน

ยกเลิก