เพลงคริสเตียน | "ถวายการอุทิศที่มีค่าที่สุดแด่พระเจ้า"

เพลงคริสเตียน | "ถวายการอุทิศที่มีค่าที่สุดแด่พระเจ้า"

0 |วันที่ 18 เดือน 09 ปี 2020

หลังจากหลายปีผ่านไป

จากการผ่านประสบการณ์ความยากลำบากของการถลุงและตีสอน

มนุษย์ได้กลายเป็นมีสภาพตรากตรำหยาบกร้าน

มนุษย์ได้กลายเป็นมีสภาพตรากตรำหยาบกร้าน

แม้มนุษย์จะสูญเสีย "เกียรติ" และ "จินตนาการฝันหวาน"

ไปแล้วในช่วงเวลาที่ผ่านไป โดยที่เขาไม่ทันรู้ตัว

เขาได้มาเข้าใจหลักธรรมแห่งการประพฤติปฏิบัติของมนุษย์

ได้มาซึ้งคุณค่า

ในหลายปีแห่งการอุทิศของพระเจ้าเพื่อที่จะช่วยมนุษยชาติให้รอด

ได้มาซึ้งคุณค่า

ในหลายปีแห่งการอุทิศของพระเจ้าเพื่อที่จะช่วยมนุษยชาติให้รอด

มนุษย์เริ่มเกลียดความกักขฬะของตัวเขาเองอย่างช้าๆ

เขาเริ่มเกลียดความดุร้ายของเขา

ความเข้าใจผิดทั้งหมดที่มีต่อพระเจ้า

และการที่เขาเรียกร้องจากพระเจ้าอย่างไร้เหตุผล

นาฬิกาไม่อาจเดินย้อนได้

เหตุการณ์ในอดีตกลายเป็นความทรงจำที่น่าเสียใจของมนุษย์

พระวจนะและความรักจากพระเจ้า

กลายเป็นพลังขับเคลื่อนในชีวิตใหม่ของมนุษย์

นาฬิกาไม่อาจเดินย้อนได้

เหตุการณ์ในอดีตกลายเป็นความทรงจำที่น่าเสียใจของมนุษย์

พระวจนะและความรักจากพระเจ้า

กลายเป็นพลังขับเคลื่อนในชีวิตใหม่ของมนุษย์

บาดแผลของมนุษย์สมานขึ้นวันต่อวัน พละกำลังของเขาคืนกลับมา

และเขาลุกขึ้นยืน และมองขึ้นไปยังพระพักตร์ขององค์ผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์…

เพียงเพื่อที่จะค้นพบว่า พระองค์ทรงอยู่ข้างกายข้าพเจ้าเสมอ

และพบว่า รอยแย้มสรวลของพระองค์และโฉมพระพักตร์อันงดงามของพระองค์นั้น

ยังคงชวนหวั่นไหวยิ่งนัก

พระหทัยของพระองค์ยังคงยึดมั่นในความห่วงใยที่มีต่อมนุษยชาติที่พระองค์ทรงสร้างขึ้นมา

และพระหัตถ์ของพระองค์ยังคงอบอุ่นและทรงฤทธานุภาพ

เฉกเช่นที่เป็นมาในคราเริ่มต้น

ราวกับว่า มนุษย์ได้คืนสู่สวนเอเดน

กระนั้นครานี้ มนุษย์หาได้ฟังเสียงยั่วยุของพญานาคอีกต่อไปไม่

และไม่หันหนีไปจากพระพักตร์ของพระยาห์เวห์อีกต่อไป

มนุษย์คุกเข่าลงเฉพาะพระพักตร์พระเจ้า

มองขึ้นไปยังพระพักตร์ที่ยิ้มแย้มของพระเจ้า

และถวายการพลีอุทิศอันมีค่าสูงสุดแด่พระองค์—

โอ้! องค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพระองค์ พระเจ้าของข้าพระองค์!

มนุษย์คุกเข่าลงเฉพาะพระพักตร์พระเจ้า

มองขึ้นไปยังพระพักตร์ที่ยิ้มแย้มของพระเจ้า

และถวายการพลีอุทิศอันมีค่าสูงสุดแด่พระองค์—

โอ้! องค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพระองค์ พระเจ้าของข้าพระองค์!

มนุษย์คุกเข่าลงเฉพาะพระพักตร์พระเจ้า

มองขึ้นไปยังพระพักตร์ที่ยิ้มแย้มของพระเจ้า

และถวายการพลีอุทิศอันมีค่าสูงสุดแด่พระองค์—

โอ้! องค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพระองค์ พระเจ้าของข้าพระองค์!

โอ้! องค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพระองค์ พระเจ้าของข้าพระองค์!

จาก ติดตามพระเมษโปดกและขับร้องบทเพลงใหม่ๆ

แสดงเพิ่มเติม
พระเจ้าได้เสด็จมาอย่างลับๆ ก่อนความวิบัติอันใหญ่หลวงและได้ทรงสร้างกลุ่มผู้มีชัยชนะขึ้นแล้ว จากนั้น พระเจ้าจะทรงปรากฏอย่างเปิดเผยและทรงให้รางวัลคนดีและลงโทษคนชั่ว คุณต้องการต้อนรับองค์พระผู้เป็นเจ้าและให้พระเจ้าช่วยให้รอดก่อนความวิบัติอันใหญ่หลวงหรือไม่? อย่าลังเลที่จะติดต่อเราตอนนี้เพื่อหาวิธี
ติดต่อเราผ่าน Messenger
ติดต่อเราผ่าน Line

แบ่งปัน

ยกเลิก