คำพยานชีวิตคริสเตียน | "เรียนรู้จากเสียงวิจารณ์" เรื่องจริงของคริสเตียน

วันที่ 18 เดือน 05 ปี 2022

ตัวละครเอกเป็นผู้นำ และมีคนรายงานเธอว่าพี่ลูกำลังพูดต่อหน้าพี่น้องชายหญิงว่าผู้นำหลายคนไม่ปฏิบัติงานที่สัมพันธ์กับชีวิตจริงและเป็นผู้นำเทียมเท็จ หลังจากที่ได้ยินเช่นนั้น เธอรู้สึกว่าเพราะพี่ลูไม่รายงานเรื่องผู้นำตามขั้นตอนปกติ แต่กลับบอกกับพี่น้องชายหญิงลับหลังพวกผู้นำ พี่ลูกำลังตัดสินผู้นำและมีอุปนิสัยที่โอหัง ดังนั้นเธอจึงเริ่มสอบสวนพี่ลูและกล่าวเตือนเธอ ทำให้พี่ลูถูกแทนที่ หลังจากที่ผู้นำซึ่งเป็นตัวละครเอกเรียนรู้สถานการณ์ เธอก็ได้รับการจัดการที่ปฏิบัติต่อพี่ลูเช่นนี้ เพราะผู้นำของเธอพูดว่า เธอปราบปรามพี่ลู เธอจึงมาเฉพาะพระพักตร์พระเจ้าเพื่อแสวงหาความจริงและทบทวนตัวเอง เธอได้เรียนรู้บทเรียนอะไรโดยผ่านการตัดแต่งและการจัดการครั้งนี้? เธอได้รับความรู้อะไรเกี่ยวกับตัวเธอเอง? เชิญรับชมวิดีโอชุดนี้เพื่อหาคำตอบ

ดูเพิ่ม

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

แบ่งปัน

ยกเลิก

ติดต่อเราผ่าน Messenger