เพลงคริสเตียน | "ทัศนียภาพของราชอาณาจักรเหมือนใหม่อยู่เสมอ"

เพลงคริสเตียน | "ทัศนียภาพของราชอาณาจักรเหมือนใหม่อยู่เสมอ"

326 |วันที่ 30 เดือน 08 ปี 2020

แสงอรุณฉายส่องจากทิศตะวันออกพระผู้ช่วยให้รอดทรงหวนคืนมาหาพวกเรา

ทุกสรรพสิ่งมีประกายชีวิตใหม่ชีวิตแห่งราชอาณาจักรได้เริ่มต้นแล้ว

รุ่งอรุณมาแล้ว ความสว่างแผ่กระจายเบื้องหน้าพวกเราสหัสวรรษแห่งความหวังเป็นจริงแล้ว

ฉันไม่อยู่กับวันเวลาอันเจ็บปวดหม่นทะมึนอีกต่อไป

เมื่อพระวจนะของพระเจ้าบำรุงเลี้ยงหัวใจชีวิตพวกเราก็ได้รับเสบียงอาหาร

พวกเรารู้สึกได้รับพรและยินดีปรีดา

โชคดีของชนรุ่นเราคือการหวนคืนสู่พระเจ้านั่นคือรักยิ่งใหญ่ของพระองค์

ใครจะไม่อยากเข้าสู่ชีวิตของยุคแห่งราชอาณาจักร?

ใครเล่าจะไม่โหยหาในสิ่งนั้น?

ใครเล่าจะไม่โหยหาในสิ่งนั้น?

พวกเราถูกพิชิตผ่านการพิพากษาของพระเจ้าพระองค์ทรงช่วยพวกเราให้รอด

ขอบคุณและสรรเสริญพระองค์จริงๆพวกเราสรรเสริญและขอบคุณพระองค์

มวลบุปผาเบ่งบาน สาดกลิ่นหอม นกจาบฝนขับขาน

ประชากรของพระเจ้าประกาศบุตรมนุษย์

พวกเราให้คำพยานต่อการเสด็จมาของพระองค์และพวกเราทุกคนแสดงความรู้สึก

พวกเราอธิษฐานด้วยใจศรัทธา ขับร้องเสียงดัง

ล้มลงข้างพระบัลลังก์คุกเข่าสรรเสริญพระองค์

พวกเรามาฉลองด้วยกันเถิดพี่น้องชายหญิงทั่วโพ้นทะเล

เมื่อพระวจนะของพระเจ้าบำรุงเลี้ยงหัวใจชีวิตพวกเราก็ได้รับเสบียงอาหาร

พวกเรารู้สึกได้รับพรและยินดีปรีดา

โชคดีของชนรุ่นเราคือการหวนคืนสู่พระเจ้านั่นคือรักยิ่งใหญ่ของพระองค์

ใครจะไม่อยากเข้าสู่ชีวิตของยุคแห่งราชอาณาจักร?

ใครเล่าจะไม่โหยหาในสิ่งนั้น?

ใครเล่าจะไม่โหยหาในสิ่งนั้น?

พวกเราถูกพิชิตผ่านการพิพากษาของพระเจ้าพระองค์ทรงช่วยพวกเราให้รอด

ขอบคุณและสรรเสริญพระองค์จริงๆพวกเราสรรเสริญพระองค์…

พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ พระคริสต์แห่งยุคสุดท้ายทรงปรากฏเป็นมนุษย์เพื่อทรงกิจของพระองค์

ทรงแสดงความจริงเพื่อพิพากษามนุษย์พระวจนะชำระคนให้สะอาดและทำให้คนเพียบพร้อม

ใครจะไม่อยากเข้าสู่ชีวิตของยุคแห่งราชอาณาจักร?

ใครเล่าจะไม่โหยหาในสิ่งนั้น?

ใครเล่าจะไม่โหยหาในสิ่งนั้น?

พวกเราถูกพิชิตผ่านการพิพากษาของพระเจ้าพระองค์ทรงช่วยพวกเราให้รอด

ขอบคุณและสรรเสริญพระองค์จริงๆพวกเราสรรเสริญและขอบคุณพระองค์

พวกเราสรรเสริญและขอบคุณพระองค์

เมื่อทะยานไปด้วยกำลังทั้งหมดของพวกเราพวกเราต่อสู้ดิ้นรนด้วยอำนาจทั้งหมดของพวกเรา

ทำหน้าที่อย่างสัตย์ซื่อเพื่อให้สมดังน้ำพระทัยพระองค์

ด้วยจิตวิญญาณของเปโตร ด้วยความแน่วแน่ที่ไม่ล้มเลิก

พวกเราอยู่กับชีวิตจริงของมนุษย์มุ่งมั่นทำตามน้ำพระทัยพระเจ้า

จาก ติดตามพระเมษโปดกและขับร้องบทเพลงใหม่ๆ

แสดงเพิ่มเติม
พระเจ้าได้เสด็จมาอย่างลับๆ ก่อนความวิบัติอันใหญ่หลวงและได้ทรงสร้างกลุ่มผู้มีชัยชนะขึ้นแล้ว จากนั้น พระเจ้าจะทรงปรากฏอย่างเปิดเผยและทรงให้รางวัลคนดีและลงโทษคนชั่ว คุณต้องการต้อนรับองค์พระผู้เป็นเจ้าและให้พระเจ้าช่วยให้รอดก่อนความวิบัติอันใหญ่หลวงหรือไม่? อย่าลังเลที่จะติดต่อเราตอนนี้เพื่อหาวิธี
ติดต่อเราผ่าน Messenger
ติดต่อเราผ่าน Line

แบ่งปัน

ยกเลิก