เพลงคริสเตียน | "ท่าทีของโยบต่อพระพรของพระเจ้า"

วันที่ 19 เดือน 09 ปี 2021

Verse 1

โยบเชื่อมั่นในหัวใจว่าทุกสิ่งที่เขาครอง

พระเจ้าได้ประทานมา มิใช่โดยตนทำเอง

โยบไม่มองว่าพระพรเป็นสิ่งที่จะฉกฉวยประโยชน์

แต่ยึดมั่นหนทางที่เขาควรธำรง

เป็นสิ่งนำทางชีวิตตน

Chorus

โยบไม่เคยหลงเพลิน หรือยินดีอย่างหลงลำพอง

เพราะพระพรที่พระเจ้าประทานมา

หรือเมินหนทางพระองค์ หรือลืมพระคุณของพระองค์

เพราะพระพรพระเจ้าที่เขามักได้ชื่นชม

Verse 2

โยบเชิดชูพระพรนั้น ขอบคุณในพระพร

แต่โยบนั้นไม่ได้หลงระเริง เสาะหาเพิ่มเติม

โยบไม่เคยกระทำการใดเพื่อให้ได้มาซึ่งพระพร

ไม่กังวลว่าจะเสียไป หรือว่าไม่ได้พระพร โอ้

Chorus

โยบไม่เคยหลงเพลิน หรือยินดีอย่างหลงลำพอง

เพราะพระพรที่พระเจ้าประทานมา

หรือเมินหนทางพระองค์ หรือลืมพระคุณของพระองค์

เพราะพระพรพระเจ้าที่เขามักได้ชื่นชม

ฮู โว โว

โยบไม่เคยหลงเพลิน หรือยินดีอย่างหลงลำพอง

เพราะพระพรที่พระเจ้าประทานมา

หรือเมินหนทางพระองค์ หรือลืมพระคุณของพระองค์

เพราะพระพรพระเจ้าที่เขามักได้ชื่นชม โอ๊โอ โอ๊โอ

จาก ติดตามพระเมษโปดกและขับร้องบทเพลงใหม่ๆ

ดูเพิ่ม

ปี 2021 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

แบ่งปัน

ยกเลิก

ติดต่อเราผ่าน Messenger