เพลงคริสเตียน | "พระเจ้าทรงเรียบง่ายอย่างที่เจ้ากล่าวหรือ?"

เพลงคริสเตียน | "พระเจ้าทรงเรียบง่ายอย่างที่เจ้ากล่าวหรือ?"

0 |วันที่ 15 เดือน 09 ปี 2020

ในช่วงหลายปีดังกล่าว สิ่งที่ผู้คนได้เห็นนั้น

ไม่ใช่เพียงพระวิญญาณและไม่ใช่เพียงมนุษย์เพศชายผู้หนึ่ง

แต่ยังมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ไม่ตรงกับมโนคติที่หลงผิดใดๆ ของมนุษย์อีกด้วย

เมื่อเป็นดังนั้น มนุษย์จึงไม่มีวันหยั่งถึงพระเจ้าได้อย่างครบถ้วน

พวกเขาเฝ้าแต่เชื่อครึ่งและไม่เชื่อครึ่งในพระองค์—

เป็นทำนองว่าพระเจ้ามีอยู่จริง แต่ก็เป็นภาพมายาในฝันเช่นกัน—

นั่นคือเหตุผลว่าเหตุใด กระทั่งทุกวันนี้ ผู้คนยังคงไม่รู้ในสิ่งที่พระเจ้าทรงเป็น

พวกเจ้าสามารถสรุปความเป็นพระเจ้าได้ด้วยประโยคเรียบง่ายประโยคเดียวจริงๆ หรือไม่?

พวกเจ้ากล้าพูดจริงๆ หรือว่า

"พระเยซูไม่ใช่อื่นใดนอกจากพระเจ้า

และพระเจ้าไม่ใช่อื่นใดนอกจากพระเยซู"?

พวกเจ้ากล้าพอที่จะพูดได้จริงๆ หรือว่า

"พระเจ้าไม่ใช่อื่นใดนอกจากพระวิญญาณ และพระวิญญาณไม่ใช่อื่นใดนอกจากพระเจ้า"?

พวกเจ้าพูดได้ง่ายๆ เลยหรือว่า

"พระเจ้าเป็นแค่มนุษย์ที่สวมสภาพเนื้อหนัง"?

พวกเจ้ากล้าที่จะยืนกรานจริงๆ หรือว่า

"พระฉายาของพระเยซูคือพระฉายาอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้า"?

พวกเจ้าสามารถใช้คารมโวหารของตัวเอง

มาอธิบายพระฉายาและพระอุปนิสัยของพระเจ้าได้อย่างครบถ้วนจริงๆ หรือ?

พวกเจ้าสามารถใช้คารมโวหารของตัวเอง

มาอธิบายพระฉายาและพระอุปนิสัยของพระเจ้าได้อย่างครบถ้วนจริงๆ หรือ?

บัดนี้ เจ้ารู้อย่างแท้จริงหรือไม่ ในสิ่งที่พระเจ้าทรงเป็น?

พระเจ้าทรงเป็นมนุษย์ใช่หรือไม่?

พระเจ้าทรงเป็นพระวิญญาณใช่หรือไม่?

พระเจ้าทรงเป็นผู้ชายจริงๆ หรือ?

เฉพาะพระเยซูเท่านั้นหรือที่สามารถทำให้พระราชกิจที่พระเจ้าจะต้องทำนั้นเสร็จสิ้น?

หากพวกเจ้าเลือกเพียงหนึ่งข้อจากข้างต้นเพื่อสรุปแก่นแท้ของพระเจ้า

พวกเจ้าก็เป็นผู้เชื่อผู้จงรักภักดีคนหนึ่งซึ่งไม่รู้เท่าทันเสียเหลือเกิน

พวกเจ้าก็เป็นผู้เชื่อผู้จงรักภักดีคนหนึ่งซึ่งไม่รู้เท่าทันเสียเหลือเกิน

หากว่าพระเจ้าได้ทรงพระราชกิจในฐานะผู้มาจุติเป็นมนุษย์ในเนื้อหนังไปครั้งหนึ่งและแค่ครั้งเดียวเท่านั้น

พวกเจ้าจะจำกัดขอบเขตพระองค์ไหม?

เจ้าสามารถเข้าใจพระองค์อย่างถ้วนทั่วได้โดยการมองเพียงแวบเดียวจริงๆ หรือ?

พวกเจ้าสามารถสรุปความเป็นพระองค์ได้อย่างสมบูรณ์จาก

สิ่งที่พวกเจ้าได้รับการเปิดเผยในระหว่างช่วงชีวิตที่ผ่านมาจริงๆ หรือไม่?

หากพระเจ้าได้ทรงพระราชกิจแบบเดียวกันในทั้งสองครั้งของการจุติเป็นมนุษย์ของพระองค์

พวกเจ้าจะล่วงรู้เกี่ยวกับพระองค์ได้อย่างไร?

พวกเจ้าจะทิ้งให้พระองค์ถูกตอกตรึงกางเขนไปตลอดกาลอย่างนั้นหรือ?

พระเจ้าอาจทรงเรียบง่ายอย่างที่พวกเจ้ากล่าวอ้างอย่างนั้นหรือ?

พระเจ้าอาจทรงเรียบง่ายอย่างที่พวกเจ้ากล่าวอ้างอย่างนั้นหรือ?

จาก ติดตามพระเมษโปดกและขับร้องบทเพลงใหม่ๆ

แสดงเพิ่มเติม
พระเจ้าได้เสด็จมาอย่างลับๆ ก่อนความวิบัติอันใหญ่หลวงและได้ทรงสร้างกลุ่มผู้มีชัยชนะขึ้นแล้ว จากนั้น พระเจ้าจะทรงปรากฏอย่างเปิดเผยและทรงให้รางวัลคนดีและลงโทษคนชั่ว คุณต้องการต้อนรับองค์พระผู้เป็นเจ้าและให้พระเจ้าช่วยให้รอดก่อนความวิบัติอันใหญ่หลวงหรือไม่? อย่าลังเลที่จะติดต่อเราตอนนี้เพื่อหาวิธี
ติดต่อเราผ่าน Messenger
ติดต่อเราผ่าน Line

แบ่งปัน

ยกเลิก