เพลงคริสเตียน | "พระเจ้าผู้ทรงจุติเป็นมนุษย์ทรงควรค่าที่จะรักเป็นที่สุด" เพลงสรรเสริญพระวจนะของพระเจ้า

เพลงคริสเตียน | "พระเจ้าผู้ทรงจุติเป็นมนุษย์ทรงควรค่าที่จะรักเป็นที่สุด" เพลงสรรเสริญพระวจนะของพระเจ้า

955 |วันที่ 07 เดือน 06 ปี 2020

หลังจากที่พระเจ้าได้ทรงบังเกิดเป็นมนุษย์

หลังจากที่พระองค์ได้ทรงรับประสบการณ์กับชีวิตท่ามกลางมวลมนุษย์ด้วยพระองค์เอง

และได้รับประสบการณ์กับชีวิตมนุษย์ด้วยพระองค์เอง

และหลังจากที่พระองค์ได้ทอดพระเนตรเห็นความเสื่อมทรามลงของมวลมนุษย์

และสถานการณ์ของชีวิตมนุษย์ ณ เวลานั้น

พระเจ้าในเนื้อหนังทรงรู้สึกอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้น

ว่ามวลมนุษย์ช่างไร้ที่พึ่งน่าโศกเศร้า และน่าเวทนาเพียงใด

พระเจ้าทรงได้รับความรู้สึกร่วมเกี่ยวกับสภาวะของมนุษย์มากขึ้น

เพราะสภาวะความเป็นมนุษย์ของพระองค์ที่พระองค์ทรงครอบครอง

ในขณะที่ทรงดำรงพระชนม์อยู่ในเนื้อหนัง

เพราะสัญชาตญาณที่เป็นเนื้อหนังของพระองค์

สิ่งนี้ได้นำให้พระองค์ทรงรู้สึกกังวลมากขึ้นเกี่ยวกับผู้ติดตามของพระองค์

สิ่งนี้ได้นำให้พระองค์ทรงรู้สึกกังวลมากขึ้นเกี่ยวกับผู้ติดตามของพระองค์

ในพระทัยของพระองค์ มวลมนุษย์ที่พระองค์ทรงต้องประสงค์ที่จะจัดการและช่วยให้รอดนั้น

มีความสำคัญที่สุด

พระองค์ทรงให้คุณค่ากับมวลมนุษย์นี้เหนือสิ่งอื่นทั้งหมด

ถึงแม้ว่าพระองค์ได้ทรงจ่ายราคามากมายเพื่อพวกเขา

และถึงแม้ว่าพระองค์ทรงเจ็บปวดและถูกพวกเขาไม่เชื่อฟังอย่างต่อเนื่อง

แต่พระองค์ก็ไม่เคยทรงล้มเลิกกับพวกเขา

และทรงปฏิบัติพระราชกิจของพระองค์ต่อไปอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย

โดยไม่มีการร้องทุกข์หรือความเสียใจใดๆ

นี่เป็นเพราะว่าพระองค์ทรงรู้ว่าอีกไม่ช้าไม่นาน

ผู้คนจะตื่นรับการทรงเรียกของพระองค์

ค์และได้รับการขับเคลื่อนโดยพระวจนะของพระองค์

ระลึกได้ว่าพระองค์ทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าแห่งการทรงสร้าง

และกลับมาเคียงข้างพระองค์…

นี่เป็นเพราะว่าพระองค์ทรงรู้ว่าอีกไม่ช้าไม่นาน

ผู้คนจะตื่นรับการทรงเรียกของพระองค์

ค์และได้รับการขับเคลื่อนโดยพระวจนะของพระองค์

ระลึกได้ว่าพระองค์ทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าแห่งการทรงสร้าง

และกลับมาเคียงข้างพระองค์…

และกลับมาเคียงข้างพระองค์…

จาก ติดตามพระเมษโปดกและขับร้องบทเพลงใหม่ๆ

ดูเพิ่ม

พระเจ้าได้เสด็จมาอย่างลับๆ ก่อนความวิบัติอันใหญ่หลวงและได้ทรงสร้างกลุ่มผู้มีชัยชนะขึ้นแล้ว จากนั้น พระเจ้าจะทรงปรากฏอย่างเปิดเผยและทรงให้รางวัลคนดีและลงโทษคนชั่ว คุณต้องการต้อนรับองค์พระผู้เป็นเจ้าและให้พระเจ้าช่วยให้รอดก่อนความวิบัติอันใหญ่หลวงหรือไม่? อย่าลังเลที่จะติดต่อเราตอนนี้เพื่อหาวิธี

แบ่งปัน

ยกเลิก