“ข้าพระองค์ปรารถนาที่จะเสาะแสวงเพื่อรักพระเจ้า” เพลงสรรเสริญพระเจ้าคริสเตียน

“ข้าพระองค์ปรารถนาที่จะเสาะแสวงเพื่อรักพระเจ้า” เพลงสรรเสริญพระเจ้าคริสเตียน

2955 |วันที่ 27 เดือน 03 ปี 2020

จากความจริงทั้งหมดที่พระองค์ได้ทรงแสดง ข้าพระองค์ได้เห็นแล้วว่าพระเจ้าคือความรัก

ผู้ทรงเป็นที่รักผู้งดงามของข้าพระองค์ ข้าพระองค์ปรารถนายิ่งนักที่จะได้ใช้ชีวิตกับพระองค์

ข้าพระองค์ต้องการเสมอที่จะไม่ให้มีระยะห่างระหว่างเรา

และข้าพระองค์ต้องการพึ่งพาใกล้ชิดพระองค์

ข้าพระองค์ต้องการที่จะเอาใจใส่ต่อน้ำพระทัยของพระองค์เสมอ

และได้เป็นหัวใจดวงเดียวกันและแนบแน่นกับพระองค์

ตั้งแต่ที่ข้าพระองค์ได้ยินพระสุรเสียงของพระองค์ครั้งแรก

ข้าพระองค์ไม่สามารถลืมพระองค์ไปชั่วชีวิตนี้ได้

พระสุรเสียงของพระองค์ฟังเสนาะหู และพระวจนะของพระองค์เปี่ยมบารมีและฤทธานุภาพ

พระวจนะทุกถ้อยคำที่พระองค์ตรัสเป็นความจริง และคือสิ่งที่ข้าพระองค์จำเป็นในชีวิตของข้าพระองค์

พระวจนะของพระองค์ชักนำหัวใจของข้าพระองค์ให้เข้ามาใกล้

ข้าพระองค์ยอมละทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อติดตามพระองค์

ข้าพระองค์เข้าใจว่าพระวจนะของพระองค์คือความจริง

ข้าพระองค์เห็นว่าพระอุปนิสัยของพระองค์ทรงเกียรติยิ่งนัก

ความรักอันบริสุทธิ์ของพระองค์ปรากฏขึ้นเป็นความชื่นชม

ความชอบธรรมของพระองค์สมควรได้รับคำสรรเสริญ

ข้าพระองค์เต็มไปด้วยอุปนิสัยอันเสื่อมทราม

ข้าพระองค์ต้องการรักพระองค์ แต่ข้าพระองค์ไม่สามารถควบคุมตัวข้าพระองค์เองได้

จากการก้าวผ่านการพิพากษา การทดสอบ และกระบวนการถลุง

ข้าพระองค์เข้าใจถึงเจตนารมณ์อันทรงพระเมตตาของพระองค์

เมื่อข้าพระองค์ทนทุกข์ พระวจนะของพระองค์ชูใจข้าพระองค์

เมื่อข้าพระองค์ล้มเหลวและสะดุด พระองค์ทรงช่วยพยุงข้าพระองค์ขึ้นมา

พระองค์ทรงไม่เคยทอดทิ้งข้าพระองค์เลย

พระองค์ทรงดูแลเอาใจใส่และคุ้มครองปกป้องข้าพระองค์อย่างเงียบ ๆ เสมอ

สิ่งเดียวที่พระองค์ตรัสและทรงปฏิบัติคือทรงรัก

ทั้งหมดเป็นไปเพื่อชำระข้าพระองค์ให้บริสุทธิ์และช่วยข้าพระองค์ให้รอด

ข้าพระองค์ปฏิบัติหน้าที่ของข้าพระองค์ และอาบตัวอยู่ในความรักของพระองค์

ข้าพระองค์เสาะแสวงที่จะรักพระองค โดยจะไม่มีวันลังเลอีกเลย

ความรักของพระองค์ลึกซึ้งมากเกินกว่าที่ผู้ใดจะหยั่งลึกได้

พระองค์ทรงควรค่าต่อความรักของมนุษย์มากยิ่งนัก

ข้าพระองค์ติดตามอยู่ข้างหลังพระองค์อย่างใกล้ชิดมาก

ข้าพระองค์ต้องการเพียงที่จะได้เป็นพยานถึงความรักของพระองค์เท่านั้น

จาก ติดตามพระเมษโปดกและขับร้องบทเพลงใหม่ ๆ

แสดงเพิ่มเติม
พระเจ้าได้เสด็จมาอย่างลับๆ ก่อนความวิบัติอันใหญ่หลวงและได้ทรงสร้างกลุ่มผู้มีชัยชนะขึ้นแล้ว จากนั้น พระเจ้าจะทรงปรากฏอย่างเปิดเผยและทรงให้รางวัลคนดีและลงโทษคนชั่ว คุณต้องการต้อนรับองค์พระผู้เป็นเจ้าและให้พระเจ้าช่วยให้รอดก่อนความวิบัติอันใหญ่หลวงหรือไม่? อย่าลังเลที่จะติดต่อเราตอนนี้เพื่อหาวิธี
ติดต่อเราผ่าน Messenger
ติดต่อเราผ่าน Line

แบ่งปัน

ยกเลิก