คำพยานแห่งความเชื่อ | "ในที่สุดฉันก็ได้ต้อนรับองค์พระผู้เป็นเจ้าแล้ว"

วันที่ 02 เดือน 04 ปี 2021

ตัวละครหลักเป็นชาวคาทอลิกเปี่ยมศรัทธาซึ่งกำลังคอยให้องค์พระผู้เป็นเจ้าเสด็จมาบนเมฆและทรงนำพาเธอขึ้นสู่ราชอาณาจักรแห่งสวรรค์ ครั้งหนึ่งในขณะที่กำลังอ่านพระคัมภีร์คร่าวๆ เธอค้นพบโดยไม่คาดคิดว่า พระคัมภีร์พาดพิงถึงหนทางที่แตกต่างกันสองหนทางสำหรับการทรงกลับมาขององค์พระผู้เป็นเจ้า กล่าวคือ ในฐานะบุตรมนุษย์ และการทรงปรากฏอย่างเปิดเผยบนเมฆ เมื่องุนงงสงสัยและไม่แน่ใจว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าจะเสด็จมาจริงๆ อย่างไร เธอแสวงหาจนพบบาทหลวงคนหนึ่งและศาสนบริกรหลายคน แต่ไม่มีผู้ใดเลยในบรรดาพวกเขาเหล่านั้นที่สามารถให้คำตอบที่ตรงไปตรงมาแก่เธอได้ สามปีต่อมา ความงุนงงสับสนของเธอในที่สุดแล้วก็ได้รับการไขปัญหาโดยการดูทอล์กโชว์ ภาพยนตร์ และวิดีโออื่นๆ ซึ่งทำขึ้นโดยคริสตจักรแห่งพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ และเธอได้ต้อนรับการทรงกลับมาขององค์พระผู้เป็นเจ้า

ดูเพิ่ม

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

แบ่งปัน

ยกเลิก

ติดต่อเราผ่าน Messenger