MV เพลงคริสเตียน | "ความรักของพระเจ้าที่มีต่อมนุษย์สำคัญฉันใด"

8954 |วันที่ 27 เดือน 12 ปี 2019

ภาพ “พระบัญชาของพระเจ้าที่มอบแก่อาดัม” ในพระคัมภีร์

เป็นภาพที่ดลบันดาลใจและชวนอบอุ่นใจ

แม้ในภาพนั้นจะมีเพียงพระเจ้ากับมนุษย์

ความสนิทสนมระหว่างทั้งสองก็ช่างน่าริษยายิ่งนัก

ความรักอันมหาศาลของพระเจ้าได้ถูกประทานแก่มนุษย์อย่างไร้เหตุจำเป็น

ด้วยว่ามนุษย์นั้นไร้เดียงสาและรู้เท่าไม่ถึงการณ์ปราศจากภาระผูกพัน และไร้กังวล

ดำเนินชีวิตอย่างสุขสันต์ภายใต้สายพระเนตรของพระเจ้า

พระเจ้าทรงแสดงความห่วงใยต่อมนุษย์ ขณะที่มนุษย์ดำเนินชีวิตภายใต้การปกป้องและพระพรของพระเจ้า

ทุกสิ่งที่มนุษย์ทำและกล่าว

ล้วนเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดและแยกไม่ออกจากพระเจ้า

พระเจ้าทรงมีความรับผิดชอบต่อมนุษย์

นับแต่ชั่วขณะที่พระองค์ได้ทรงสร้างพวกเขา

ความรับผิดชอบของพระองค์นั้นคืออะไร ?

พระองค์ต้องทรงปกป้องมนุษย์ ต้องทรงดูแลมนุษย์

พระองค์ทรงหวังให้มนุษย์ไว้ใจและเชื่อฟังพระวจนะของพระองค์

นี่คือความคาดหวังแรกของพระเจ้าที่มีต่อมนุษย์เช่นกัน

โดยความคาดหวังนี้เอง พระองค์จึงตรัสดังนี้ :

“ผลไม้ทุกอย่างในสวนนี้ เจ้ากินได้ตามใจชอบ

แต่ผลของต้นไม้แห่งการรู้ถึงความดีและความชั่วนั้น ห้ามเจ้ากิน

ห้ามเจ้ากิน

เพราะในวันใดที่เจ้ากิน เจ้าจะต้องตายแน่”

ถ้อยคำเรียบง่ายเหล่านี้สะท้อนพระประสงค์ของพระเจ้า

ทั้งยังเปิดเผยให้เห็นด้วยว่าพระทัยของพระเจ้านั้นได้เริ่มแสดงถึงความห่วงใยต่อมนุษย์แล้ว

ในถ้อยคำไม่กี่คำเหล่านี้ เราได้เห็นพระทัยของพระเจ้า

มีความรักในพระทัยของพระเจ้าหรือไม่ ? มีความห่วงใยในนั้นบ้างไหม ?

ความรักและความห่วงใยของพระเจ้าสามารถเป็นที่ซาบซึ้งได้โดยผู้คน

หากเจ้าเป็นบุคคลที่มีจิตสำนึก มีความเป็นมนุษย์

เจ้าก็ย่อมจะรู้สึกถึงความอบอุ่นใจ เจ้าย่อมจะรู้สึกได้ว่าได้รับการดูแลเอาใจใส่และเป็นที่รัก

และเจ้าย่อมจะรู้สึกถึงความสุข

เมื่อเจ้ารู้สึกถึงสิ่งเหล่านี้ เจ้าจะปฏิบัติต่อพระเจ้าเช่นไร ?

เจ้าจะรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของพระเจ้าไหม ?

เจ้าจะรักและนับถือพระเจ้าจากก้นบึ้งของหัวใจเจ้าไหม ?

หัวใจของเจ้าจะใกล้ชิดกับพระเจ้ามากขึ้นไหม ?

เจ้าสามารถเห็นได้จากสิ่งนี้ว่าความรักของพระเจ้าที่มีต่อมนุษย์นั้นสำคัญเช่นไร

ทว่าสิ่งที่สำคัญยิ่งกว่านั้น

คือความซาบซึ้งและความเข้าใจของมนุษย์ที่มีต่อความรักของพระเจ้า

จาก ติดตามพระเมษโปดกและขับร้องบทเพลงใหม่ ๆ

คริสตจักรแห่งพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ นั่นคือ ฟ้าแลบจากทิศตะวันออก ได้ถือกำเนิดขึ้นเพราะการทรงปรากฏพระองค์และพระราชกิจของพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์—องค์พระเยซูเจ้าผู้ทรงกลับมา—พระคริสต์แห่งยุคสุดท้าย คริสตจักรแห่งนี้ประกอบด้วยผู้คนทั้งหมดทั้งมวลที่ยอมรับพระราชกิจของพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ในยุคสุดท้าย และได้รับการเอาชนะใจและช่วยให้รอดโดยพระวจนะของพระองค์ คริสตจักรแห่งนี้ได้รับการวางรากฐานทั้งหมดทั้งสิ้นโดยพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์พระองค์เอง และได้รับการนำทางโดยพระองค์ในฐานะผู้เลี้ยงแกะ คริสตจักรแห่งนี้หาได้รับการสร้างขึ้นโดยบุคคลหนึ่งคนอย่างแน่นอน พระคริสต์คือความจริง วิถีทาง และชีวิต ลูกแกะของพระเจ้าสดับรับฟังพระสุรเสียงของพระเจ้า ตราบเท่าที่คุณอ่านพระวจนะของพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ คุณจะมองเห็นว่าพระเจ้าได้ทรงปรากฏแล้ว

คำประกาศพิเศษ: การผลิตวิดีโอครั้งนี้ได้ผลิตขึ้นโดยคริสตจักรแห่งพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ในลักษณะชิ้นงานที่ไม่แสวงผลกำไร และได้รับการเผยแพร่ต่อสาธารณโดยไม่มีค่าใช้จ่าย โปรดอ้างอิงถึงแหล่งที่มาเมื่อทำการแจกจ่ายแบ่งปันวิดีโอนี้ ห้ามมิให้องค์กร กลุ่มชุมชน หรือปัจเจกบุคคลใดให้ข้อมูลผิดเพี้ยน บิดเบือน หรือตัดลอกคลิปจากวิดีโอนี้หรือสร้างงานดัดแปลงอื่นใดจากวิดีโอนี้โดยไม่ได้รับความยินยอมจากคริสตจักรแห่งพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์เสียก่อน นอกจากนี้ ห้ามมิให้มีการใช้วิดีโอนี้โดยตรงหรือโดยอ้อมเพื่อวัตถุประสงค์ในเชิงพาณิชย์

ดูเพิ่ม

ปี 2021 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

แบ่งปัน

ยกเลิก