ประสบการณ์ของคริสเตียน | "ฉันได้พบเส้นทางแห่งการสะอาดจากบาปแล้ว"

ประสบการณ์ของคริสเตียน | "ฉันได้พบเส้นทางแห่งการสะอาดจากบาปแล้ว"

255 |วันที่ 24 เดือน 10 ปี 2020

ตัวละครหลักพบว่า เมื่อสิ่งทั้งหลายหักเหไป เธอก็แค่ห้ามตัวเองไม่ได้ที่จะอารมณ์เสียหรือดุด่าผู้อื่น เธอไม่สามารถรักษาการทรงสอนทั้งหลายขององค์พระผู้เป็นเจ้าได้ การที่เธอไร้ความสามารถที่จะแกะตัวเองออกจากการดำรงชีวิตอยู่ในบาปนั้นช่างเต็มไปด้วยเจ็บปวดสำหรับเธอ ดังนั้น เธอจึงปรึกษากับศิษยาภิบาลของเธอ แต่ก็ยังคงไม่สามารถพบทางออกได้อยู่ดี เธอแสวงหาจนพบเพื่อนคนหนึ่งของเธอที่ได้ยอมรับพระราชกิจของพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ไปแล้ว หลังการอ่านพระวจนะของพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์และการรับฟังคำพยานเชิงประสบการณ์ของเหล่าพี่น้องชายหญิงจากคริสตจักรแห่งพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ ในที่สุดเธอก็เข้าใจว่า การก้าวผ่านพระราชกิจแห่งการพิพากษาในยุคสุดท้ายของพระเจ้านั้นจำเป็นอย่างเลี่ยงไม่ได้เลยต่อการที่จะได้เป็นอิสระจากพันธะแห่งบาป ที่จะได้รับการชำระให้สะอาด และที่จะเข้าสู่ราชอาณาจักรแห่งสวรรค์ เธอจึงยอมรับพระราชกิจแห่งยุคสุดท้ายของพระเจ้าอย่างท่วมท้นไปด้วยความตื่นเต้น

แสดงเพิ่มเติม
พระเจ้าได้เสด็จมาอย่างลับๆ ก่อนความวิบัติอันใหญ่หลวงและได้ทรงสร้างกลุ่มผู้มีชัยชนะขึ้นแล้ว จากนั้น พระเจ้าจะทรงปรากฏอย่างเปิดเผยและทรงให้รางวัลคนดีและลงโทษคนชั่ว คุณต้องการต้อนรับองค์พระผู้เป็นเจ้าและให้พระเจ้าช่วยให้รอดก่อนความวิบัติอันใหญ่หลวงหรือไม่? อย่าลังเลที่จะติดต่อเราตอนนี้เพื่อหาวิธี
ติดต่อเราผ่าน Messenger
ติดต่อเราผ่าน Line

แบ่งปัน

ยกเลิก