เพลงคริสเตียน | "ติดตามพระวจนะของพระเจ้าแล้วเจ้าจะไม่สามารถหลงทางได้"

วันที่ 24 เดือน 09 ปี 2021

Verse 1

พระเจ้าทรงมุ่งหวังให้พวกเจ้ากินได้โดยตัวเอง

และอยู่ในความสว่างของการสถิต ไม่ละทิ้งพระวจนะพระองค์

จงอยู่ใกล้ชิดกับพระเจ้าที่สุด

จะได้สื่อสารกับพระเจ้าตลอดเวลา จะทรงช่วยให้ไม่หลงทาง

Pre-Chorus

จะทรงขจัดความสับสนของเจ้า และมีพระองค์สถิตอยู่ข้างเคียง

เพียงทำตามพระวจนะในทุกสิ่งที่พูดและทำ

Chorus

เมื่อนั้นเท่านั้นเจ้าจึงสามารถเปี่ยมเต็มไปด้วยพระวจนะ

ในทุกคำพูดและการกระทำ พระวจนะจะนำเจ้าไป

Verse 2

ทุกสิ่งที่เจ้าเผชิญ พระวจนะจะปรากฏต่อเจ้า

นำเจ้าให้ทำตามน้ำพระทัย ช่วยให้เจ้าเดินในพระวจนะ

เจ้าจะได้ไม่หลงทาง จะใช้ชีวิตในความสว่างใหม่

และได้ความรู้แจ้งจากพระเจ้านั้นมากกว่าเดิม

Pre-Chorus

จะทรงขจัดความสับสนของเจ้า และมีพระองค์สถิตอยู่ข้างเคียง

เพียงทำตามพระวจนะในทุกสิ่งที่พูดและทำ

Chorus

เมื่อนั้นเท่านั้นเจ้าจึงสามารถเปี่ยมเต็มไปด้วยพระวจนะ

ในทุกคำพูดและการกระทำ พระวจนะจะนำเจ้าไป

Brigde

อย่าไว้ใจในความคิด จงเชื่อฟังการนำของพระวจนะ

ด้วยใจที่ชัดเจน จงนิ่งสงบเฉพาะพระพักตร์ ใคร่ครวญพระวจนะมากขึ้นอีก

จงอย่ากลัดกลุ้มกังวลในสิ่งที่เจ้าไม่เข้าใจ

เพียงนำสิ่งนั้นมาเฉพาะพระพักตร์พระเจ้าด้วยหัวใจและจิตใจที่จริงใจ

Chorus 2

จะทรงขจัดความสับสนของเจ้า และมีพระองค์สถิตอยู่ข้างเคียง

ในทุกคำพูดและการกระทำ พระวจนะจะนำเจ้าไป

จะทรงขจัดความสับสนของเจ้า และมีพระองค์สถิตอยู่ข้างเคียง

ในทุกคำพูดและการกระทำ พระวจนะจะนำเจ้าไป

Outro

จงเชื่อว่าพระเจ้าทรงมหิทธิฤทธิ์

ไม่รับคำแก้ตัวและเล่ห์เหลี่ยม และเจตนาของซาตาน

แสวงหาพระเจ้าด้วยความทุ่มเทที่สุด

อย่าอ่อนแอหรือสิ้นหวัง

แสวงหาและรอคอยพระเจ้าด้วยหัวใจทั้งดวง

จาก ติดตามพระเมษโปดกและขับร้องบทเพลงใหม่ๆ

ดูเพิ่ม

ปี 2021 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

แบ่งปัน

ยกเลิก

ติดต่อเราผ่าน Messenger