เพลงสรรเสริญพระเจ้า |"จงเติมชีวิตของเจ้าด้วยพระวจนะของพระเจ้า"

เพลงสรรเสริญพระเจ้า |"จงเติมชีวิตของเจ้าด้วยพระวจนะของพระเจ้า"

1573 |วันที่ 20 เดือน 03 ปี 2020

ในการขยับเดินต่อไปข้างหน้าการพูดคุยถึงพระวจนะของพระเจ้า

ควรเป็นหลักธรรมที่เจ้าใช้พูด

โดยธรรมดาสามัญทั่วไป เมื่อพวกเจ้ามาอยู่รวมกัน

เจ้าควรเข้าร่วมในการสามัคคีธรรมที่เกี่ยวกับพระวจนะของพระเจ้า

นำพระวจนะของพระเจ้ามาเป็นเนื้อหาของการมีปฏิสัมพันธ์ของเจ้า

พูดคุยเกี่ยวกับสิ่งที่เจ้ารู้ในพระวจนะเหล่านี้

เกี่ยวกับวิธีการที่เจ้านำพระวจนะเหล่านี้ไปฝึกฝนปฏิบัติ

และวิธีการที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงปฏิบัติพระราชกิจ

ตราบเท่าที่เจ้าสามัคคีธรรมเรื่องพระวจนะของพระเจ้า

พระวิญญาณบริสุทธิ์จะทรงให้ความกระจ่างแก่เจ้า

การสัมฤทธิ์ผลในโลกแห่งพระวจนะของพระเจ้าจำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากมนุษย์

หากเจ้าไม่ได้เข้าสู่เรื่องนี้พระเจ้าจะไม่มีหนทางในการทรงพระราชกิจเลย

หากเจ้าปิดปากของเจ้าและไม่พูดคุยเกี่ยวกับพระวจนะของพระองค์

พระองค์จะไม่มีหนทางในการให้ความกระจ่างแก่เจ้าเลย

ยามใดก็ตามที่เจ้าไม่ได้ติดพันอยู่กับเรื่องอื่นจงพูดคุยเกี่ยวกับพระวจนะของพระเจ้า

และไม่ใช่แค่มีส่วนร่วมในการคุยเล่นไร้สาระเท่านั้น!

จงยอมให้ชีวิตของเจ้าเต็มไปด้วยพระวจนะของพระเจ้า

มันไม่สำคัญเลยหากการสามัคคีธรรมของเจ้าเป็นไปอย่างผิวเผิน

หากปราศจากความตื้นเขินก็ไม่สามารถมีความล้ำลึกได้จะต้องมีกระบวนการ

โดยผ่านการฝึกฝนของเจ้า

เจ้าจะเข้าใจการให้ความกระจ่างของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่มีต่อตัวเจ้า

และวิธีที่จะกินและดื่มพระวจนะของพระเจ้าอย่างมีประสิทธิภาพ

หลังจากช่วงเว้นระยะของการสอบหาข้อเท็จจริงแล้วเจ้าจะเข้าสู่ความเป็นจริงของพระวจนะของพระเจ้า

หลังจากช่วงเว้นระยะของการสอบหาข้อเท็จจริงแล้วเจ้าจะเข้าสู่ความเป็นจริงของพระวจนะของพระเจ้า

ต่อเมื่อเจ้าได้ปลงใจที่จะร่วมมือแล้วเท่านั้น

เจ้าจึงจะสามารถได้รับพระราชกิจของพระวิญญาณบริสุทธิ์

ต่อเมื่อเจ้าได้ปลงใจที่จะร่วมมือแล้วเท่านั้น

เจ้าจึงจะสามารถได้รับพระราชกิจของพระวิญญาณบริสุทธิ์

ต่อเมื่อเจ้าได้ปลงใจที่จะร่วมมือแล้วเท่านั้น

เจ้าจึงจะสามารถได้รับพระราชกิจของพระวิญญาณบริสุทธิ์

จาก ติดตามพระเมษโปดกและขับร้องบทเพลงใหม่ ๆ

แสดงเพิ่มเติม
พระเจ้าได้เสด็จมาอย่างลับๆ ก่อนความวิบัติอันใหญ่หลวงและได้ทรงสร้างกลุ่มผู้มีชัยชนะขึ้นแล้ว จากนั้น พระเจ้าจะทรงปรากฏอย่างเปิดเผยและทรงให้รางวัลคนดีและลงโทษคนชั่ว คุณต้องการต้อนรับองค์พระผู้เป็นเจ้าและให้พระเจ้าช่วยให้รอดก่อนความวิบัติอันใหญ่หลวงหรือไม่? อย่าลังเลที่จะติดต่อเราตอนนี้เพื่อหาวิธี
ติดต่อเราผ่าน Messenger
ติดต่อเราผ่าน Line

แบ่งปัน

ยกเลิก