คำพยานชีวิตคริสเตียน | "เผชิญหน้าความเจ็บป่วยอีกครั้ง" เรื่องจริงของคริสเตียน

วันที่ 19 เดือน 01 ปี 2022

หลังจากกลายเป็นผู้เชื่อ ตัวเอกก็เผยแผ่ข่าวประเสริฐ ให้ของถวายและบริจาคอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย หลังจากถูกจับกุมและถูกทรมาน เธอก็ไม่ได้กล่าวโทษหรือทรยศพระเจ้า เธอรู้สึกว่าตัวเองได้ทำงานที่ดีมามากมาย จงรักภักดีและเชื่อฟังพระเจ้า อยู่มาวันหนึ่ง โรคหัวใจและโรคความดันก็กำเริบขึ้น โรคหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทก็รุนแรงขึ้น และยังถูกวินิจฉัยว่าเป็นโรคเบาหวานด้วย เธอต้องนอนติดเตียงและไม่สามารถดูแลตัวเองได้ บางครั้งเธอป่วยจนแทบหายใจไม่ได้ เธอจมลงสู่ความสิ้นหวังและความทุกข์ทรมาน จึงกล่าวโทษและเข้าใจผิดต่อพระเจ้า…ด้วยการอธิษฐานและการแสวงหา เธอได้รับความเข้าใจถึงแรงจูงใจอันไม่บริสุทธิ์ในการเชื่อและอุปนิสัยอันเสื่อมทรามของตัวเอง ผ่านการเปิดโปงและการพิพากษาจากพระวจนะของพระเจ้า เธอยังได้เข้าใจความหมายจริงๆ ของการทำงานที่ดีและลุล่วงหน้าที่ด้วย หลังจากนั้น เธอก็นบนอบต่อการจัดวางเรียบเรียงและการจัดการเตรียมการของพระเจ้า และเลิกถูกความเจ็บป่วยและการคุกคามของความตายจำกัดไว้ เธอลุล่วงหน้าที่ของตัวเองอย่างสุดความสามารถ และก็รู้สึกสบายใจและเป็นอิสระ พระวจนะของพระเจ้าตอนใดที่นำเธอออกจากความทุกข์และความทุกข์ระทม? เธอได้เรียนรู้บทเรียนล้ำค่าอะไร? รับชม เผชิญหน้าความเจ็บป่วยอีกครั้ง เพื่อหาคำตอบ!

ดูเพิ่ม

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

แบ่งปัน

ยกเลิก

ติดต่อเราผ่าน Messenger