คำพยานชีวิตคริสเตียน | “ไม่เหลวไหลอีกต่อไปแม้ฉันจะอยู่ในวัยเยาว์”คำพยานชีวิตคริสเตียน | “ไม่เหลวไหลอีกต่อไปแม้ฉันจะอยู่ในวัยเยาว์” คำพยานชีวิตคริสเตียน | “ลุกขึ้นยืนหยัดเมื่อเผชิญกับความล้มเหลว”คำพยานชีวิตคริสเตียน | “ลุกขึ้นยืนหยัดเมื่อเผชิญกับความล้มเหลว” คำพยานชีวิตคริสเตียน | “หลังการโกหก”คำพยานชีวิตคริสเตียน | “หลังการโกหก” คำพยานชีวิตคริสเตียน | “ความหยิ่งยโสมาก่อนความล้มเหลว”คำพยานชีวิตคริสเตียน | “ความหยิ่งยโสมาก่อนความล้มเหลว” คำพยานชีวิตคริสเตียน | “เมื่อปล่อยวางความเห็นแก่ตัวฉันจึงเป็นอิสระ”คำพยานชีวิตคริสเตียน | “เมื่อปล่อยวางความเห็นแก่ตัวฉันจึงเป็นอิสระ” วิดีโอคริสเตียน “การต่อสู้เพื่อเป็นบุคคลที่ซื่อสัตย์” เฉพาะมนุษย์ที่ซื่อสัตย์เท่านั้นที่สามารถเข้าสู่ราชอาณาจักรสวรรค์ได้วิดีโอคริสเตียน “การต่อสู้เพื่อเป็นบุคคลที่ซื่อสัตย์” เฉพาะมนุษย์ที่ซื่อสัตย์เท่านั้นที่สามารถเข้าสู่ราชอาณาจักรสวรรค์ได้ คำพยานชีวิตคริสเตียน | “ความจริงแสดงให้ฉันได้เห็นทาง”คำพยานชีวิตคริสเตียน | “ความจริงแสดงให้ฉันได้เห็นทาง” คำพยานชีวิตคริสเตียน | “การทดสอบนี้ของฉัน”คำพยานชีวิตคริสเตียน | “การทดสอบนี้ของฉัน” คำพยานชีวิตคริสเตียน | “การใช้ชีวิตอย่างคล้ายมนุษย์บ้างเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่แน่นอน”คำพยานชีวิตคริสเตียน | “การใช้ชีวิตอย่างคล้ายมนุษย์บ้างเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่แน่นอน” คำพยานชีวิตคริสเตียน | “รางวัลแห่งการทำหน้าที่ของตนให้ลุล่วง”คำพยานชีวิตคริสเตียน | “รางวัลแห่งการทำหน้าที่ของตนให้ลุล่วง” คำพยานชีวิตคริสเตียน | “พระวจนะของพระเจ้าทำให้ฉันรู้จักตัวเอง”คำพยานชีวิตคริสเตียน | “พระวจนะของพระเจ้าทำให้ฉันรู้จักตัวเอง” คำพยานชีวิตคริสเตียน | “วันเวลาแห่งการแสวงหาชื่อเสียงและผลประโยชน์”คำพยานชีวิตคริสเตียน | “วันเวลาแห่งการแสวงหาชื่อเสียงและผลประโยชน์” คำพยานชีวิตคริสเตียน | “ยึดมั่นในหน้าที่ของฉัน”คำพยานชีวิตคริสเตียน | “ยึดมั่นในหน้าที่ของฉัน” คำพยานชีวิตคริสเตียน | “กลับสู่หนทางที่ถูกต้อง”คำพยานชีวิตคริสเตียน | “กลับสู่หนทางที่ถูกต้อง” คำพยานชีวิตคริสเตียน | “เป็นอิสระจากพันธนาการแห่งการผูกมัด”คำพยานชีวิตคริสเตียน | “เป็นอิสระจากพันธนาการแห่งการผูกมัด” คำพยานชีวิตคริสเตียน | “ฉันพบเส้นทางสู่ราชอาณาจักรแห่งสวรรค์แล้ว”คำพยานชีวิตคริสเตียน | “ฉันพบเส้นทางสู่ราชอาณาจักรแห่งสวรรค์แล้ว” คำพยานชีวิตคริสเตียน | “ติดตามย่างพระบาทแห่งพระเมษโปดก”คำพยานชีวิตคริสเตียน | “ติดตามย่างพระบาทแห่งพระเมษโปดก” คำพยานชีวิตคริสเตียน | “ฉันกลับมาอยู่ร่วมกันกับองค์พระผู้เป็นเจ้า”คำพยานชีวิตคริสเตียน | “ฉันกลับมาอยู่ร่วมกันกับองค์พระผู้เป็นเจ้า” คำพยานชีวิตคริสเตียน | “หนีจากคมเขี้ยวแห่งความตาย”คำพยานชีวิตคริสเตียน | “หนีจากคมเขี้ยวแห่งความตาย” คำพยานชีวิตคริสเตียน | “หัวใจหลุดพ้น”คำพยานชีวิตคริสเตียน | “หัวใจหลุดพ้น” คำพยานชีวิตคริสเตียน | “ลาก่อน จอมตามใจ!”คำพยานชีวิตคริสเตียน | “ลาก่อน จอมตามใจ!” คำพยานชีวิตคริสเตียน | “ความรอดของพระเจ้า”คำพยานชีวิตคริสเตียน | “ความรอดของพระเจ้า” คำพยานชีวิตคริสเตียน | "ความฝันที่จะเป็นผู้กำกับของฉัน"คำพยานชีวิตคริสเตียน | "ความฝันที่จะเป็นผู้กำกับของฉัน" คำพยานชีวิตคริสเตียน | "ข้าราชการกลับใจ"คำพยานชีวิตคริสเตียน | "ข้าราชการกลับใจ"

คำพยานชีวิตคริสเตียน | “หนีจากคมเขี้ยวแห่งความตาย”

ชีวิตของคริสตจักร   340  

บทนำ

ดูวิดีโอคริสเตียนเพิ่มเติม:

ภาพยนตร์ข่าวประเสริฐ: https://th.kingdomsalvation.org/video-category/gospel-movies.html

ภาพยนตร์ข่าวประเสริฐขนาดสั้น: https://th.kingdomsalvation.org/video-category/christian-short-films.html

ตัวอย่างภาพยนตร์: https://th.kingdomsalvation.org/video-category/gospel-movie-trailers.html

คำพยานชีวิตคริสเตียน | “หนีจากคมเขี้ยวแห่งความตาย”

ในจีนแผ่นดินใหญ่ คริสเตียนหลายพันคนชุดแล้วชุดเล่าได้ถูกพรรคคอมมิวนิสต์จีนจับกุมและข่มเหง และได้ก้าวผ่านการทรมานอันโหดร้ายอย่างเกินที่จะกล่าวได้ ตัวละครหลักของภาพยนตร์นี้ก็ได้เฉียดฉิวใกล้ความตายมาอย่างมากเช่นกัน หลังจากที่ถูกพรรคคอมมิวนิสต์จีนจับกุมจากการที่เข้าร่วมการจัดพิมพ์หนังสือสำหรับคริสตจักร พวกเจ้าหน้าที่ตำรวจจิตวิปลาสก็ทรมานเขาโดยการจับล่ามโซ่ และให้สุนัขตำรวจเล่นงานเขา แขวนเขาด้วยกุญแจมือเป็นเวลาสี่วันสี่คืน ใช้ไฟฟ้าดูดเขาขณะอยู่บนเก้าอี้เสือสำหรับทรมาน และการทรมานอื่นๆ ในแบบนั้น ทุกครั้งที่ชีวิตของเขาแขวนอยู่บนเส้นด้าย เขามองเห็นกิจการอันน่าอัศจรรย์ของพระองค์ นั่นก็คือ สุนัขตำรวจไม่โจมตีเขา กุญแจมือที่แขวนเขาอยู่เปิดออกเอง และไฟฟ้าจากเก้าอี้ทรมานไม่สัมผัสตัวเขา […] ภาพยนตร์นี้เล่าทวนเรื่องราวประสบการณ์ของบุคคลผู้นี้เกี่ยวกับการกลับมาจากขอบเหวแห่งความตายในคุกของพวกปีศาจ

ดาวน์โหลดแอปฟรี

ติดตามรอยพระบาทของพระเมษโปดกและชื่นชมความค้ำจุนอันมั่งคั่งสำหรับชีวิต

ดาวน์โหลดแอปฟรี

ติดตามรอยพระบาทของพระเมษโปดกและชื่นชมความค้ำจุนอันมั่งคั่งสำหรับชีวิต

วิดีโอใหม่ล่าสุดในซีรีส์อื่น