เพลงคริสเตียน | "วิธีเข้าสู่ความเป็นจริงแห่งพระวจนะของพระเจ้า"

เพลงคริสเตียน | "วิธีเข้าสู่ความเป็นจริงแห่งพระวจนะของพระเจ้า"

0 |วันที่ 18 เดือน 09 ปี 2020

ผู้คนที่สละตนเองต่อพระเจ้าอย่างแท้จริง

แผ่วางการเป็นอยู่ทั้งหมดทั้งมวลของพวกเขาเฉพาะพระพักตร์พระเจ้า

พวกเขานบนอบต่อถ้อยดำรัสทั้งปวงของพระองค์อย่างแท้จริง

และมีความสามารถที่จะนำพระวจนะของพระองค์มาปฏิบัติได้

พวกเขาทำให้พระวจนะของพระเจ้าเป็นรากฐานแห่งการดำรงอยู่ของพวกเขา

และพวกเขามีความสามารถที่จะค้นคว้าอย่างจริงจังจริงใจภายในพระวจนะของพระเจ้า

เพื่อค้นหาส่วนที่จะนำไปปฏิบัติให้พบ

เช่นนั้นคือผู้คนที่ใช้ชีวิตอยู่เฉพาะพระพักตร์พระเจ้าอย่างแท้จริง

หากสิ่งที่เจ้าทำเป็นประโยชน์ต่อชีวิตของเจ้า

และโดยผ่านการกินและการดื่มพระวจนะของพระเจ้า

เจ้าสามารถทำตามความจำเป็นและความไม่เพียงพอภายในของเจ้าได้

จนอุปนิสัยชีวิตของเจ้าได้แปลงสภาพไป

เมื่อนั้นการนี้จะทำให้สมดังน้ำพระทัยของพระเจ้า

หากเจ้ากระทำการโดยสอดคล้องกับข้อพึงประสงค์ของพระเจ้า

และหากเจ้าไม่สนองเนื้อหนัง

แต่ทำให้สมดังน้ำพระทัยของพระองค์แทน

เช่นนั้นแล้ว ในการนี้เจ้าย่อมจะได้เข้าสู่ความเป็นจริงแห่งพระวจนะของพระองค์

เมื่อพูดถึงการเข้าสู่ความเป็นจริงแห่งพระวจนะของพระเจ้าอย่างสมกับความเป็นจริงมากขึ้น

มันหมายความว่าเจ้าสามารถปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าและทำตามข้อพึงประสงค์ของพระเจ้าได้

มีเพียงการกระทำที่สัมพันธ์กับชีวิตจริงจำพวกเหล่านี้เท่านั้น

ที่สามารถเรียกได้ว่าการเข้าสู่ความเป็นจริงแห่งพระวจนะของพระองค์

หากเจ้ามีความสามารถที่จะเข้าสู่ความเป็นจริงได้แล้วไซร้

เจ้าย่อมจะครองความจริง ครองความจริง

นี่คือจุดเริ่มต้นของการเข้าสู่ความเป็นจริง

เจ้าต้องเข้ารับการฝึกฝนนี้ก่อน

และเมื่อนั้นเท่านั้นเจ้าจึงจะมีความสามารถที่จะเข้าสู่ความเป็นจริงที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นไปอีกได้

และเมื่อนั้นเท่านั้นเจ้าจึงจะมีความสามารถที่จะเข้าสู่ความเป็นจริงที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นไปอีกได้

จาก ติดตามพระเมษโปดกและขับร้องบทเพลงใหม่ๆ

แสดงเพิ่มเติม
พระเจ้าได้เสด็จมาอย่างลับๆ ก่อนความวิบัติอันใหญ่หลวงและได้ทรงสร้างกลุ่มผู้มีชัยชนะขึ้นแล้ว จากนั้น พระเจ้าจะทรงปรากฏอย่างเปิดเผยและทรงให้รางวัลคนดีและลงโทษคนชั่ว คุณต้องการต้อนรับองค์พระผู้เป็นเจ้าและให้พระเจ้าช่วยให้รอดก่อนความวิบัติอันใหญ่หลวงหรือไม่? อย่าลังเลที่จะติดต่อเราตอนนี้เพื่อหาวิธี
ติดต่อเราผ่าน Messenger
ติดต่อเราผ่าน Line

แบ่งปัน

ยกเลิก