หนังคริสเตียน | "เสียงเคาะประตู"ฉากเด่น: บรรดาคริสตชนได้ตื่นขึ้นมาเมื่อได้ยินองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสในเวลาการทรงกลับมาของพระองค์

หนังคริสเตียน | "เสียงเคาะประตู"ฉากเด่น: บรรดาคริสตชนได้ตื่นขึ้นมาเมื่อได้ยินองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสในเวลาการทรงกลับมาของพระองค์

173 |วันที่ 13 เดือน 08 ปี 2020

องค์พระเยซูเจ้าตรัสไว้ว่า "นี่แน่ะ เรายืนเคาะอยู่ที่ประตู ถ้าใครได้ยินเสียงของเราและเปิดประตู เราจะเข้าไปหาเขาและจะรับประทานอาหารร่วมกับเขา และเขาจะรับประทานอาหารร่วมกับเรา" (วิวรณ์ 3:20) (© THSV) ในช่วงหลายปีนี้ คริสตจักรแห่งพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ได้เป็นพยานมาโดยตลอดว่าองค์พระเยซูเจ้าได้ทรงกลับมาแล้ว และว่าพระองค์ได้ตรัสพระวจนะเพื่อทรงพระราชกิจการพิพากษาของยุคสุดท้าย อย่างไรก็ตาม พวกศิษยาภิบาลและผู้อาวุโสของแวดวงทางศาสนากระทำการอย่างถึงที่สุดภายใต้การเสแสร้งว่ากำลังปกป้องฝูงแกะเพื่อขัดขวางบรรดาผู้เชื่อจากการเจาะลึกถึงหนทางที่แท้จริงและการได้ยินพระสุรเสียงของพระเจ้า บรรดาคริสตชนจะทำการเลือกอะไรขณะที่พวกเขาจัดการกับการนี้?

แสดงเพิ่มเติม
พระเจ้าได้เสด็จมาอย่างลับๆ ก่อนความวิบัติอันใหญ่หลวงและได้ทรงสร้างกลุ่มผู้มีชัยชนะขึ้นแล้ว จากนั้น พระเจ้าจะทรงปรากฏอย่างเปิดเผยและทรงให้รางวัลคนดีและลงโทษคนชั่ว คุณต้องการต้อนรับองค์พระผู้เป็นเจ้าและให้พระเจ้าช่วยให้รอดก่อนความวิบัติอันใหญ่หลวงหรือไม่? อย่าลังเลที่จะติดต่อเราตอนนี้เพื่อหาวิธี
ติดต่อเราผ่าน Messenger
ติดต่อเราผ่าน Line

แบ่งปัน

ยกเลิก