เพลงคริสเตียน | "การเป็นพยานให้พระเจ้าคือหน้าที่ของมนุษย์" เพลงสรรเสริญพระวจนะของพระเจ้า

เพลงคริสเตียน | "การเป็นพยานให้พระเจ้าคือหน้าที่ของมนุษย์" เพลงสรรเสริญพระวจนะของพระเจ้า

271 |วันที่ 01 เดือน 08 ปี 2020

Verse 1

พระเจ้าให้ชีวิตพวกเจ้าแล้ว

เป็นของขวัญที่เจ้าได้จากพระองค์

ดังนั้นหน้าที่พวกเจ้าคือ

ต้องเป็นพยานให้พระองค์

พระเจ้าประทานพระบารมี

ชีวิตที่ชาวอิสราเอลไม่มี

พวกเจ้าจึงต้องอุทิศ

ชีวิตวัยเยาว์แก่พระองค์

Chorus

เจ้ารับพระบารมี

เจ้าถึงต้องเป็นพยานพระองค์

นั่นคือพระบัญชา

Verse 2

พวกเจ้าช่างโชคดี

ที่ได้รับพระบารมีพระองค์

ดังนั้นหน้าที่พวกเจ้าคือ

เป็นพยานให้บารมีพระองค์

หากพวกเจ้าเชื่อในพระเจ้า

เพียงเพื่อให้ได้รับพร

งานพระองค์จะไร้ความหมาย

พวกเจ้าจะไม่บรรลุในหน้าที่

Chorus

เจ้ารับพระบารมี

เจ้าถึงต้องเป็นพยานพระองค์

นั่นคือพระบัญชา

จาก ติดตามพระเมษโปดกและขับร้องบทเพลงใหม่ๆ

แสดงเพิ่มเติม
พระเจ้าได้เสด็จมาอย่างลับๆ ก่อนความวิบัติอันใหญ่หลวงและได้ทรงสร้างกลุ่มผู้มีชัยชนะขึ้นแล้ว จากนั้น พระเจ้าจะทรงปรากฏอย่างเปิดเผยและทรงให้รางวัลคนดีและลงโทษคนชั่ว คุณต้องการต้อนรับองค์พระผู้เป็นเจ้าและให้พระเจ้าช่วยให้รอดก่อนความวิบัติอันใหญ่หลวงหรือไม่? อย่าลังเลที่จะติดต่อเราตอนนี้เพื่อหาวิธี
ติดต่อเราผ่าน Messenger
ติดต่อเราผ่าน Line

แบ่งปัน

ยกเลิก