คำพยานชีวิตคริสเตียน | "การกลับใจของคุณหมอ"

วันที่ 21 เดือน 10 ปี 2021

ตัวละครหลักเป็นหมอจากหมู่บ้านเล็กๆ ตอนที่เธอเริ่มรักษาคนไข้ เธอยึดมั่นหลักการว่าต้องเป็นหมอที่ใจดี เป็นมืออาชีพ และปฏิบัติตนตามหน้าที่ อย่างไรก็ตาม ต่อมาเธอได้ทราบถึงนิสัยการรักษาคนไข้เกินความจำเป็นของเพื่อนหมอด้วยกันเพื่อขายยาราคาแพงให้คนไข้ นั่นทำให้พวกเขาหาเงินได้เยอะกว่าเธอมาก เมื่อถูกล่อลวงโดยการหาเงินให้ได้มากขึ้น เธอจึงเริ่มใช้วิธีนี้เพื่อหลอกคนไข้และค่อยๆ สูญสิ้นจิตสำนึกไป หลังจากยอมรับพระราชกิจแห่งยุคสุดท้ายของพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ และก้าวผ่านการพิพากษาและตีสอนจากพระวจนะ เธอก็ได้มาเข้าใจว่าพระเจ้าทรงโปรดคนซื่อสัตย์และเกลียดคนหลอกลวง เธอเริ่มเห็นถึงธรรมชาติและผลที่ตามมาของการโกหก คดโกง และประพฤติตนหลอกลวงอย่างชัดเจนมากขึ้น และเริ่มเปี่ยมด้วยความเสียใจ เธอตัดสินใจปฏิบัติเยี่ยงผู้ซื่อสัตย์ตามพระวจนะของพระเจ้า ในที่สุดเธอก็ได้รับการสรรเสริญและความไว้วางใจจากบรรดาคนไข้ และสุดท้ายหัวใจของเธอก็ได้พบกับสันติสุข

ดูเพิ่ม

ปี 2021 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

แบ่งปัน

ยกเลิก

ติดต่อเราผ่าน Messenger