คำพยานชีวิตคริสเตียน | "ภาระคือพระพรของพระเจ้า"

วันที่ 17 เดือน 10 ปี 2021

ตัวละครเอกได้รับเลือกเป็นผู้นำคริสตจักร ด้วยความที่เธอยังเด็กมากและมีประสบการณ์ชีวิตจำกัด เธอจึงกังวลว่าจะไม่สามารถรับบทบาทนั้นได้ และคนอื่นๆ จะดูแคลนเธอ ในการชุมนุม ปรากฏว่ามุมมองของเธอเกี่ยวกับปัญหาหนึ่งนั้นผิด สิ่งนี้ทำให้เธอสิ้นหวังและรู้สึกว่าเธอยังบกพร่องอยู่มาก เมื่อเทียบกับผู้นำคริสตจักรคนอื่นๆ ดังนั้น เธอจึงไม่อยากทำหน้าที่ผู้นำคริสตจักรของตัวเองต่อไป ในการทบทวนตัวเอง ด้วยการกินและดื่มพระวจนะของพระเจ้านั้น เธอตระหนักได้ว่า เหตุผลที่เธอต้องการสลัดหน้าที่ทิ้งเป็นเพราะเธอกลัวว่าคนอื่นจะเห็นจุดอ่อน และดูแคลนเธอ แถมยังเห็นด้วยว่าเธอถนอมชื่อเสียงและสถานะมากเสียจนเธอวางพวกมันไว้เหนือสิ่งอื่นใด ซึ่งนั่นเป็นอุปนิสัยศัตรูของพระคริสต์ ขณะเดียวกัน เธอก็เข้าใจว่าหน้าที่ของมนุษย์เป็นพระบัญชาจากพระเจ้า และเป็นภาระผูกพันที่เธอควรทำทุกอย่างที่ทำได้เพื่อให้ภาระนั้นลุล่วง เมื่อได้แก้ไขมุมมองให้ถูกต้อง และทำหน้าที่ของเธอด้วยภาระแล้ว เธอก็ได้รับความรู้แจ้งและการทรงนำของพระเจ้า อีกทั้งได้รับประสบการณ์อย่างแท้จริงว่า ภาระนั้นคือพระพรของพระเจ้านั่นเอง

ดูเพิ่ม

ปี 2021 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

แบ่งปัน

ยกเลิก

ติดต่อเราผ่าน Messenger