เพลงคริสเตียน | "พระเจ้าทรงปรารถนาให้ทุกคนสามารถได้รับการทำให้มีความเพียบพร้อม"

วันที่ 23 เดือน 09 ปี 2021

Verse 1

ผู้ที่เต็มใจจะได้รับความเพียบพร้อม

ภักดีและเชื่อฟังพระเจ้า

กระทำหน้าที่ของพวกเขาอย่างซื่อสัตย์

พวกนั้นสามารถได้รับความเพียบพร้อม

Pre-chorus 1

พระเจ้ามิทรงอยากละทิ้งผู้ใดที่อยู่ในท่ามกลางพวกเจ้า

แต่ถ้าเจ้าไม่มุ่งมั่นทำดี

เจ้ามีแต่จะทำลายตนเอง

เจ้าเองที่กำจัดตนเองทิ้ง

Chorus

พระเจ้าทรงปรารถนาให้ทุกคน

ได้พระองค์รับไว้ในที่สุด

ได้ชำระสะอาดโดยพระองค์

ทรงหวังให้ทุกคนได้รับความเพียบพร้อม

และกลายเป็นผู้คนที่ทรงรัก

และกลายเป็นผู้คนที่ทรงรัก

Verse 2

พระเจ้าตรัสว่าพวกเจ้าล้าหลังนั้นจริง

รวมถึงการมีขีดความสามารถต่ำ

มิได้หมายความว่าจะทรงละทิ้งพวกเจ้า

หรือสิ้นหวัง ไม่เต็มพระทัยจะช่วยให้รอด

Pre-chorus 2

วันนี้พระเจ้าเสด็จมาสานต่องานราชกิจ ช่วยพวกเจ้าให้รอด

ทุกคนมีโอกาสจะได้รับความเพียบพร้อม

เพียงเต็มใจและไล่ตามเสาะหา

จะลงตัวในที่สุด จะไม่มีใครถูกละทิ้ง

Chorus

พระเจ้าทรงปรารถนาให้ทุกคน

ได้พระองค์รับไว้ในที่สุด

ได้ชำระสะอาดโดยพระองค์

ทรงหวังให้ทุกคนได้รับความเพียบพร้อม

และกลายเป็นผู้คนที่ทรงรัก

และกลายเป็นผู้คนที่ทรงรัก

Verse 3

พระเจ้าทรงอยากให้ทุกคนตามทัน

มีงานพระวิญญาณและความสว่าง

เพื่อเชื่อฟังพระองค์ไปจนถึงปลายทาง

เพราะนี่คือหน้าที่ซึ่งพวกเจ้าควรทำ

Pre-chorus 3

เมื่อหน้าที่เสร็จสิ้น พวกเจ้าจะมีความเพียบพร้อม

จะมีคำพยานที่ทรงพลัง

ได้ชัยชนะเหนือซาตานและได้พระสัญญา

พวกเจ้าจะเป็นผู้ที่ยังมีชีวิตในบั้นปลายที่แสนมหัศจรรย์

Chorus

พระเจ้าทรงปรารถนาให้ทุกคน

ได้พระองค์รับไว้ในที่สุด

ได้ชำระสะอาดโดยพระองค์

ทรงหวังให้ทุกคนได้รับความเพียบพร้อม

และกลายเป็นผู้คนที่ทรงรัก

และกลายเป็นผู้คนที่ทรงรัก

จาก ติดตามพระเมษโปดกและขับร้องบทเพลงใหม่ๆ

ดูเพิ่ม

ปี 2021 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

แบ่งปัน

ยกเลิก

ติดต่อเราผ่าน Messenger