เพลงสรรเสริญพระเจ้า | "พระเจ้าปรารถนาผู้ที่สามารถสานต่อเจตจำนงของพระองค์อย่างแรงกล้า" เพลงสรรเสริญพระวจนะของพระเจ้า

เพลงสรรเสริญพระเจ้า | "พระเจ้าปรารถนาผู้ที่สามารถสานต่อเจตจำนงของพระองค์อย่างแรงกล้า" เพลงสรรเสริญพระวจนะของพระเจ้า

318 |วันที่ 01 เดือน 08 ปี 2020

ราชกิจดำเนินไป

ไม่ยั้งหยุดผ่านช่วงห้วงเวลา

หลังจากเกิดสัญญาสายรุ้งที่ทรงให้ไว้กับผองชน

ว่าพระองค์จะไม่ทำให้น้ำท่วมโลกอีก

พระเจ้าหวังให้มีผู้คนเพิ่ม

ผู้คิดเช่นเดียวกับพระองค์

ทรงต้องการผู้ที่เข้าใจน้ำพระทัยพระองค์

รู้จักพระอุปนิสัย บูชาพระองค์

กลุ่มคนเหล่านั้นเป็นผู้ที่พระองค์ไว้วางใจ

กลุ่มคนเหล่านั้นสามารถเป็นคำพยานให้พระองค์

ให้พระองค์ ให้พระองค์

II

พระเจ้าทรงยิ่งต้องการ

ผู้ทำตามน้ำพระทัยบนโลก

และผู้ที่สามารถอยู่ โดยไม่ผูกมัดกับซาตาน

ผู้ที่สามารถหลุดพ้นพลังแห่งความมืดดำ

และเป็นคำพยานให้พระองค์

ผู้คนที่ทำได้

ทรงต้องการผู้ที่เข้าใจน้ำพระทัยพระองค์

รู้จักพระอุปนิสัย บูชาพระองค์

กลุ่มคนเหล่านั้นเป็นผู้ที่พระองค์ไว้วางใจ

กลุ่มคนเหล่านั้นสามารถเป็นคำพยานให้พระองค์

ให้พระองค์ ให้พระองค์

III

พระเจ้าเฝ้ารอผู้คนเหล่านั้นมาแสนนาน

หากไม่นับน้ำท่วมโลกและพันธสัญญากับผองชน

ตั้งแต่สร้างโลก ความหวังพระเจ้ายังเหมือนเดิม

เช่นเดียวกับน้ำพระทัย ความคิด และแผนการ

ทรงต้องการผู้ที่เข้าใจน้ำพระทัยพระองค์

รู้จักพระอุปนิสัย บูชาพระองค์

กลุ่มคนเหล่านั้นเป็นผู้ที่พระองค์ไว้วางใจ

กลุ่มคนเหล่านั้นสามารถเป็นคำพยานให้พระองค์

ให้พระองค์ ให้พระองค์ ให้พระองค์

จาก ติดตามพระเมษโปดกและขับร้องบทเพลงใหม่ๆ

แสดงเพิ่มเติม
พระเจ้าได้เสด็จมาอย่างลับๆ ก่อนความวิบัติอันใหญ่หลวงและได้ทรงสร้างกลุ่มผู้มีชัยชนะขึ้นแล้ว จากนั้น พระเจ้าจะทรงปรากฏอย่างเปิดเผยและทรงให้รางวัลคนดีและลงโทษคนชั่ว คุณต้องการต้อนรับองค์พระผู้เป็นเจ้าและให้พระเจ้าช่วยให้รอดก่อนความวิบัติอันใหญ่หลวงหรือไม่? อย่าลังเลที่จะติดต่อเราตอนนี้เพื่อหาวิธี
ติดต่อเราผ่าน Messenger
ติดต่อเราผ่าน Line

แบ่งปัน

ยกเลิก