ดนตรีคริสเตียน | "พระเจ้าทรงทนทุกข์อย่างใหญ่หลวงเพื่อช่วยมนุษย์ให้รอด"

ดนตรีคริสเตียน | "พระเจ้าทรงทนทุกข์อย่างใหญ่หลวงเพื่อช่วยมนุษย์ให้รอด"

165 |วันที่ 27 เดือน 08 ปี 2020

พระเจ้าได้เสด็จมาสู่พิภพมนุษย์นานมาแล้ว

พระเจ้าได้เสด็จมาสู่พิภพมนุษย์นานมาแล้ว

ในช่วงเวลาหลายปีที่พระองค์ได้ทรงพระชนม์ชีพร่วมกับมนุษย์

ไม่มีผู้ใดที่ได้ค้นพบการดำรงอยู่ของพระองค์

พระเจ้าเพียงทรงสู้ทนความทุกข์ระทมจากความเลวทรามในพิภพมนุษย์อย่างเงียบกริบ

ในขณะที่ทรงดำเนินการพระราชกิจที่พระองค์ได้ทรงนำมาด้วยพระองค์เอง

พระองค์ทรงสู้ทนต่อไปเพื่อประโยชน์ของน้ำพระทัยของพระเจ้าพระบิดา

และเพื่อประโยชน์ของความจำเป็นของมวลมนุษย์

โดยก้าวผ่านความทุกข์ที่มนุษย์ไม่เคยได้รับประสบการณ์มาก่อน

ต่อหน้ามนุษย์พระเจ้าได้ทรงรอคอยเขาอย่างเงียบๆ

และต่อหน้ามนุษย์พระองค์ได้ทรงถ่อมพระองค์เอง

เพื่อประโยชน์แห่งน้ำพระทัยของพระเจ้าพระบิดา

และเพื่อประโยชน์ของความจำเป็นของมวลมนุษย์ด้วยเช่นกัน

เพราะงานของพระเจ้าพึงประสงค์ให้พระเจ้าทรงปฏิบัติและตรัสในสภาวะบุคคลของพระองค์เอง

และเพราะไม่มีวิธีใดที่มนุษย์จะแทรกแซงได้

พระเจ้าจึงทรงทนฝ่าความทุกข์อย่างที่สุด

เพื่อเสด็จมายังแผ่นดินโลกเพื่อทรงงานด้วยพระองค์เอง

มนุษย์ไม่สามารถทำงานแทนในงานของพระเจ้าได้

ด้วยเหตุผลนี้ พระเจ้าจึงทรงกล้าเผชิญอันตราย

หลายพันครั้งมากกว่าในช่วงระหว่างยุคพระคุณ

เพื่อเสด็จลงมายังแผ่นดินที่พญานาคใหญ่สีแดงอาศัยอยู่

เพื่อทรงงานของพระองค์เอง

โดยทรงสละพระดำริและความใส่พระทัยทั้งหมดของพระองค์

เพื่อไถ่ผู้คนยากจนกลุ่มนี้

ผู้คนกลุ่มนี้ที่ติดอยู่ในกองมูล

จาก ติดตามพระเมษโปดกและขับร้องบทเพลงใหม่ๆ

แสดงเพิ่มเติม
พระเจ้าได้เสด็จมาอย่างลับๆ ก่อนความวิบัติอันใหญ่หลวงและได้ทรงสร้างกลุ่มผู้มีชัยชนะขึ้นแล้ว จากนั้น พระเจ้าจะทรงปรากฏอย่างเปิดเผยและทรงให้รางวัลคนดีและลงโทษคนชั่ว คุณต้องการต้อนรับองค์พระผู้เป็นเจ้าและให้พระเจ้าช่วยให้รอดก่อนความวิบัติอันใหญ่หลวงหรือไม่? อย่าลังเลที่จะติดต่อเราตอนนี้เพื่อหาวิธี
ติดต่อเราผ่าน Messenger
ติดต่อเราผ่าน Line

แบ่งปัน

ยกเลิก